289
U

Eigenschap:Is relevant binnen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel NORA
ToelichtingRelatie geeft aan waarbinnen architectuurafspraken relevant zijn
Specialisatie van
Pijlpuntnormal
Pijlstaartnone
LijnstijlsolidDeze relatie wordt gebruikt door de volgende elementtypen:Zie pagina Domeinen voor uitleg over de diverse domeinen. Gebruik de relatie 'Is relevant binnen' om aan te geven dat een architectuurelement (standaard, bouwsteen, begrip, beleidskader, gegevenswoordenboek et cetera) relevant is binnen een bepaald domein. Als het niet alleen relevant is, maar wettelijk voorgeschreven of bestuurlijk opgelegd, gebruik dan de subeigenschap 'Geldt binnen.'

Subeigenschappen

1 gerelateerde eigenschap weergegeven.

I

Pagina's die de eigenschap "Is relevant binnen" gebruiken

Er zijn 153 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 250 | volgende 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
API +Domein Generiek  +
Aanschaf +Domein Generiek  +
Actieplan Nederland Open in Verbinding +Domein Generiek  +, Domein Overheid bestuur en koninkrijk  +
Actieprogramma Elektronische Overheid +Domein Generiek  +, Domein Overheid bestuur en koninkrijk  +
Algemene Wet Bestuursrecht +Domein Generiek  +, Domein Overheid bestuur en koninkrijk  +
Aquo-lex en Aquo Objecten Catalogus +Domein Milieu ruimte en water  +, Domein Landbouw natuur en voedsel  +, Domein Bouwen wonen en leefomgeving  +
Aquo-standaard +Domein Milieu ruimte en water  +, Domein Landbouw natuur en voedsel  +, Domein Bouwen wonen en leefomgeving  +
Architectuur Water +Domein Milieu ruimte en water  +
Architectuur internationaal +Domein Generiek  +
B
BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten) +Domein Overheid bestuur en koninkrijk  +
BIWA (Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen) +Domein Milieu ruimte en water  +
Belastingdienst +Domein Belastingen  +
Betere dienstverlening minder administratieve lasten met de elektronische overheid +Domein Generiek  +, Domein Overheid bestuur en koninkrijk  +
Beveiliging +Domein Generiek  +
BurgerServiceCode +Domein Generiek  +, Domein Overheid bestuur en koninkrijk  +
Business Proces Management (BPM) +Domein Generiek  +
D
DSO - Architectuur - Platen ICTU 20160412.pdf +Domein Milieu ruimte en water  +, Domein Bouwen wonen en leefomgeving  +
DUO gegevenswoordenboek +Domein Onderwijs en wetenschap  +
Dataland gegevenswoordenboek +Domein Bouwen wonen en leefomgeving  +, Domein Milieu ruimte en water  +
Definities Geostandaarden +Domein Bouwen wonen en leefomgeving  +, Domein Milieu ruimte en water  +
DoD 5015.2-STD:2007 Electronic Records Management Software Applications Design Criteria Standard +Duurzame Toegankelijkheid  +
Domeinarchitectuur Watermanagement 2014.pdf +Domein Milieu ruimte en water  +
Dublin Core metadata element set +Semantiek  +, Duurzame Toegankelijkheid  +
Duurzame Toegankelijkheid +Domein Generiek  +
E
EAC-CPF (Encoded Archival Context for Corporate Bodies, Persons, and Families) +Duurzame Toegankelijkheid  +
EAD (Encoded Archival Description) +Duurzame Toegankelijkheid  +
EAR begrippenlijst +Domein Overheid bestuur en koninkrijk  +
G
Gegevenswoordenboek Strafrechtsketen +Domein Openbare orde en veiligheid  +, Domein Rechtspraak  +
Gegevenswoordenboek stedelijk waterbeheer (GWSW) +Domein Milieu ruimte en water  +, Domein Bouwen wonen en leefomgeving  +
Gegevenswoordenboek vreemdelingenketen +Domein Immigratie integratie en inburgering  +, Domein Openbare orde en veiligheid  +
Gegevenswoordenboeken justitie Elektronisch BerichtenVerkeer +Domein Familie jeugd en gezin  +, Domein Immigratie integratie en inburgering  +, Domein Rechtspraak  +,
Gemeente Amsterdam +Domein Generiek  +
Geografische Thesaurus Zorg en Welzijn +Domein Gezondheid en zorg  +
I
I-NUP Programmaplan Stelsel van Basisregistraties +Stelsel van Basisregistraties  +
ICT-agenda 2008-2011. De gebruiker centraal in de digitale dienstenmaatschappij. +Domein Generiek  +, Domein Overheid bestuur en koninkrijk  +
IMgeo (Informatiemodel Geografie) +Domein Milieu ruimte en water  +, Domein Verkeer en vervoer  +, Domein Generiek  +
ISAAR(CPF) +Duurzame Toegankelijkheid  +
ISAD(G): General International Standard Archival Description +Duurzame Toegankelijkheid  +
ISO 14721:2012 Space data and information transfer systems - Open archival information system (OAIS) - Reference model +Duurzame Toegankelijkheid  +
Informatie op Orde. Vindbare en toegankelijke overheidsinformatie +Domein Generiek  +, Domein Overheid bestuur en koninkrijk  +
Informatiemodel Kadaster +Domein Bouwen wonen en leefomgeving  +, Domein Milieu ruimte en water  +
J
Jeugdstrafrecht gegevenswoordenboek +Domein Rechtspraak  +, Domein Familie jeugd en gezin  +
Justid +Domein Openbare orde en veiligheid  +, Domein Rechtspraak  +, Domein Immigratie integratie en inburgering  +
K
Kadaster +Domein Generiek  +
Katern Verbinden +Domein Generiek  +
Kenniscentrum Digitaal erfgoed +Domein Cultuur sport en vrije tijd  +
Kennisnet +Domein Onderwijs en wetenschap  +
Kernmodel Onderwijs Informatie (KOI) +Domein Onderwijs en wetenschap  +
Ketensturing +Domein Generiek  +
Knooppunten +Domein Generiek  +
L
Logius +Domein Generiek  +
M
METS (Metadata Encoding & Transmission Standard) +Duurzame Toegankelijkheid  +
MIM (Metamodel voor informatiemodellen) +Gegevensmanagement  +, Semantiek  +
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) +Domein Bouwen wonen en leefomgeving  +
MoReq2010: Modular Requirements for Records Systems +Duurzame Toegankelijkheid  +
N
NEN 2082 +Duurzame Toegankelijkheid  +
NEN-ISO 13008 +Duurzame Toegankelijkheid  +
NEN-ISO 15489-1 +Duurzame Toegankelijkheid  +
NEN-ISO 16175-1 +Duurzame Toegankelijkheid  +
NEN-ISO 16175-2 +Duurzame Toegankelijkheid  +, Inkoop  +
NEN-ISO 16175-3 +Duurzame Toegankelijkheid  +
NEN-ISO 23081-1 +Semantiek  +, Duurzame Toegankelijkheid  +
NEN-ISO 23081-2 +Duurzame Toegankelijkheid  +, Semantiek  +
NEN-ISO 30300 +Duurzame Toegankelijkheid  +
NEN-ISO 30301 +Duurzame Toegankelijkheid  +
NEN-ISO 30302:2015 +Duurzame Toegankelijkheid  +
NL LOM +Domein Onderwijs en wetenschap  +
NPR 2083 +Duurzame Toegankelijkheid  +
NPR-ISO TR 13028 +Duurzame Toegankelijkheid  +
NPR-ISO TR 15801 +Duurzame Toegankelijkheid  +
NPR-ISO TR 18128:2014 +Duurzame Toegankelijkheid  +
NPR-ISO TR 23081-3 +Duurzame Toegankelijkheid  +, Semantiek  +
NPR-ISO TR 26122 +Duurzame Toegankelijkheid  +
Nationaal Archief +Domein Generiek  +
Nationaal Georegister (NGR) +Domein Milieu ruimte en water  +, Domein Bouwen wonen en leefomgeving  +
Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP) +Domein Generiek  +, Domein Overheid bestuur en koninkrijk  +
Nederlandse Taxonomie +Domein Belastingen  +, Domein Financiën  +, Domein Subsidies uitkeringen en toeslagen  +
Nota Basisregistraties +Domein Generiek  +, Domein Overheid bestuur en koninkrijk  +
Nota Naar toegankelijkheid van overheidsinformatie +Domein Generiek  +, Domein Overheid bestuur en koninkrijk  +
O
Onderwijsbegrippenkader (OBK) +Domein Onderwijs en wetenschap  +
P
PREservation Metadata: Implementation Strategies (PREMIS) +Duurzame Toegankelijkheid  +
Platform Linked Data Nederland (PLDN) +Domein Generiek  +
Presentatie Omgevingswet in gebruikersraad NORA.pdf +Domein Milieu ruimte en water  +, Domein Bouwen wonen en leefomgeving  +
Publicatie ‘Dienstverlening draait om mensen’ +Domein Generiek  +, Domein Overheid bestuur en koninkrijk  +
R
RIHa (Referentie Informatiemodel Handhaving) +Domein Openbare orde en veiligheid  +, Domein Milieu ruimte en water  +, Domein Verkeer en vervoer  +
RINIS Gegevenswoordenboeken +Domein Subsidies uitkeringen en toeslagen  +, Domein Gezondheid en zorg  +, Domein Rechtspraak  +,
ROSA gegevenswoordenboek +Domein Onderwijs en wetenschap  +
Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ) +Domein Overheid bestuur en koninkrijk  +
Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) +Domein Overheid bestuur en koninkrijk  +
S
SUWI Gegevensregister (SGR) +Domein Subsidies uitkeringen en toeslagen  +, Domein Werk en loopbaan  +
Semantiek +Domein Generiek  +
Serviceregister Digikoppeling +Domein Overheid bestuur en koninkrijk  +
Stelsel van Basisregistraties +Domein Generiek  +
Stelselcatalogus +Domein Overheid bestuur en koninkrijk  +
Stelselpedia +Domein Overheid bestuur en koninkrijk  +
T
Thesaurus Politiekunde +Domein Openbare orde en veiligheid  +
Thesaurus Zorg en Welzijn +Domein Gezondheid en zorg  +
Track 1 Het gedeelde gegevenslandschap in (onderwijs)ketens +Domein Onderwijs en wetenschap  +
Track 2 Werken met (referentie)architectuur +Domein Onderwijs en wetenschap  +
U
User experience +Domein Generiek  +
V
VNG Realisatie +Domein Overheid bestuur en koninkrijk  +
Visie Betere Dienstverlening Overheid +Domein Generiek  +, Domein Overheid bestuur en koninkrijk  +
W
WOZ gegevenswoordenboek +Domein Bouwen wonen en leefomgeving  +
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht +Domein Generiek  +, Domein Overheid bestuur en koninkrijk  +, Domein Bouwen wonen en leefomgeving  +
Wet Bescherming Persoonsgegevens +Domein Generiek  +, Domein Overheid bestuur en koninkrijk  +
Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer +Domein Generiek  +, Domein Overheid bestuur en koninkrijk  +
Wet Openbaarheid van Bestuur +Domein Generiek  +, Domein Overheid bestuur en koninkrijk  +
Wet algemene bepalingen burgerservicenummer +Domein Generiek  +, Domein Overheid bestuur en koninkrijk  +
Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen +Domein Generiek  +, Domein Overheid bestuur en koninkrijk  +
Z
Zaakgericht Werken +Domein Generiek  +
Zorg Informatie Bouwstenen (ZIB) +Domein Gezondheid en zorg  +
a
AORTA (Landelijke infrastructuur voor berichtuitwisseling in de zorg) +Domein Gezondheid en zorg  +
Architectuur strafrechtketen (Astra) +Domein Rechtspraak  +, Domein Openbare orde en veiligheid  +
Architectuur Vreemdelingenketen +Domein Immigratie integratie en inburgering  +
c
CCN CSI +Domein Belastingen  +
CORA (COrporatie Referentie Architectuur) +Domein Belastingen  +, Domein Bouwen wonen en leefomgeving  +, Domein Cultuur sport en vrije tijd  +,
d
DERA (Digitale Erfgoed Referentie Architectuur) +Domein Cultuur sport en vrije tijd  +
e
E-CODEX +Domein Rechtspraak  +, Domein Openbare orde en veiligheid  +
EAR (EnterpriseArchitectuur Rijksdienst) +Domein Belastingen  +, Domein Bouwen wonen en leefomgeving  +, Domein Cultuur sport en vrije tijd  +,
Electronic exchange of social security information (EESSI) +Domein Subsidies uitkeringen en toeslagen  +, Domein Werk en loopbaan  +
ELF +Domein Bouwen wonen en leefomgeving  +, Domein Milieu ruimte en water  +, Domein Internationale- en ontwikkelingssamenwerking  +
Eu-LISA +Domein Openbare orde en veiligheid  +
EUCARIS +Domein Verkeer en vervoer  +, Domein Reizen wonen en werken in het buitenland  +
EURES +Domein Reizen wonen en werken in het buitenland  +
Europeana +Domein Cultuur sport en vrije tijd  +
g
GEANT +Domein Onderwijs en wetenschap  +
GEMMA (Gemeentelijke ModelArchitectuur) +Domein Belastingen  +, Domein Bouwen wonen en leefomgeving  +, Domein Economie en ondernemen  +,
h
HORA (Hoger Onderwijs Referentie Architectuur) +Domein Onderwijs en wetenschap  +
k
KarWeI (Ketenarchitectuur Werk en Inkomen) +Domein Subsidies uitkeringen en toeslagen  +, Domein Werk en loopbaan  +
l
LIDA (Langdurige-zorg InformatieDomeinArchitectuur) +Domein Gezondheid en zorg  +
Lijst Open Standaarden - Aanbevolen +Domein Generiek  +, Domein Overheid bestuur en koninkrijk  +
Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit +Domein Generiek  +, Domein Overheid bestuur en koninkrijk  +
LSP (Landelijk Schakelpunt) +Domein Gezondheid en zorg  +
m
MARA (Model Architectuur voor Rijks Archiefinstellingen) +Domein Cultuur sport en vrije tijd  +, Domein Onderwijs en wetenschap  +
MARTHE (Model Architectuur RijksToezichts- en HandhavingsEenheden) +Domein Bouwen wonen en leefomgeving  +, Domein Milieu ruimte en water  +, Domein Overheid bestuur en koninkrijk  +,
p
PDOK +Domein Openbare orde en veiligheid  +, Domein Verkeer en vervoer  +, Domein Milieu ruimte en water  +,
PEPPOL +Domein Gezondheid en zorg  +, Domein Subsidies uitkeringen en toeslagen  +, Domein Economie en ondernemen  +
PETRA (Provinciale EnTerprise ReferentieArchitectuur) +Domein Overheid bestuur en koninkrijk  +
PURA (Publieke gezondheid Referentie Architectuur) +Domein Overheid bestuur en koninkrijk  +, Domein Gezondheid en zorg  +
r
Referentiearchitectuur educatieve contentketen +Domein Onderwijs en wetenschap  +
Referentiearchitectuur Jeugdketens +Domein Familie jeugd en gezin  +, Domein Onderwijs en wetenschap  +, Domein Openbare orde en veiligheid  +,
ROSA (Referentie Onderwijs Sector Architectuur) +Domein Onderwijs en wetenschap  +
s
Safer Internet +Domein Familie jeugd en gezin  +, Domein Internationale- en ontwikkelingssamenwerking  +
Standaarden informatievoorziening strafrechtsketen +Domein Defensie  +, Domein Openbare orde en veiligheid  +, Domein Rechtspraak  +
STESTA +Domein Gezondheid en zorg  +, Domein Reizen wonen en werken in het buitenland  +, Domein Subsidies uitkeringen en toeslagen  +,
SURFnet +Domein Onderwijs en wetenschap  +
Suwinet-Inkijk +Domein Subsidies uitkeringen en toeslagen  +, Domein Werk en loopbaan  +
t
TARA (Toegankelijke Archieven Referentie Architectuur) +Domein Cultuur sport en vrije tijd  +, Domein Onderwijs en wetenschap  +
Triple A +Domein Onderwijs en wetenschap  +
v
VeRa (Veiligheidsregios Referentie Architectuur) +Domein Milieu ruimte en water  +, Domein Openbare orde en veiligheid  +, Domein Gezondheid en zorg  +
VERA (Volkshuisvesting Referentie Architectuur) +Domein Bouwen wonen en leefomgeving  +
w
WILMA (Waterschaps Informatie & Logisch Model Architectuur) +Domein Belastingen  +, Domein Milieu ruimte en water  +, Domein Openbare orde en veiligheid  +,