174
U

Eigenschap:Opdrachtgever

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel NORA
TypeString
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstregel
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie van



Deze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Opdrachtgever" gebruiken

Er zijn 174 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 500 | volgende 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Antwoord voor bedrijven +Ministerie van Economische Zaken  +
B
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) +Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  +
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) +Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  +
BLAU (Basisregistratie Lonen Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen) +[http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid]  +
BRI (Basisregistratie Inkomen) +Ministerie van Financiën  +
BRK (Basisregistratie Kadaster) +Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  +
BRO (Basisregistratie Ondergrond) +Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  +
BRP (Basisregistratie Personen) +Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties  +
BRT (Basisregistratie Topografie) +Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  +
BRV (Basisregistratie Voertuigen) +Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  +
Berichtenbox voor bedrijven +Ministerie van Economische Zaken  +
Berichtenbox voor burgers +Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  +
D
Digikoppeling +Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  +
Digimelding +Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties  +
Digimelding BLT +Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties  +
Digimelding Specificaties +Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties  +
E
E-factureren +Ministerie van Economische Zaken  +
EHerkenning +Ministerie van EZ  +
I
Idensys +Ministerie van EZ, Ministerie van BZK  +
N
NHR (Basisregistratie Handelsregister) +Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  +
O
Ondernemersplein +Ministerie van Economische Zaken  +
Ondernemingsdossier +Ministerie van Economische Zaken  +
S
Samenwerkende catalogi +Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties  +
Stelselcatalogus +Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties  +
W
WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken) +Ministerie van Financiën  +
a
AMICE (Afval Meldingen Informatie en Communicatie Electronisch) +Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  +
Archis +Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  +
Architectenregister +Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  +
AWBZ-brede Zorg Registratie +Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  +
b
Basis Register Onderwijs HO (Bron HO) +Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  +
Basisregister Onderwijs (BRON) +Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  +
Bel-me-niet register +Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)  +
Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON) +Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  +
Bestrijdingsmiddelenatlas +Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  +
Big register +Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  +
Boedelregister +Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)  +
Bomdatasysteem (BDS) +Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)  +
BRIN (Basisregister Instellingen) +Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  +
c
CCMO-register +Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)  +
Centraal Curatele- en bewindregister +Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)  +
Centraal Gezagsregister +Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)  +
Centraal Insolventieregister (CIR) +Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)  +
Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) +Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)  +
Centraal register beroepsopleidingen (Crebo) +Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  +
Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) +Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  +
Centraal Testamentenregister (CTR) +Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)  +
CIZ-database +Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  +
d
Database met tellerstanden van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen (tot en met 3.500 kg) +Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  +
Depositogarantiestelsel +Ministerie van Financiën  +
Diergeneeskunderegister +Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  +
Diplomaregister +Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  +
DMD (Database Markt Deelnemers) +Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)  +
Docentenregister Beroepsonderwijs +Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  +
Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting +Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  +
Donorregister +Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  +
e
Emissieregistratie +Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  +
Erkende boerderij-zuivelbedrijven +Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  +
f
Farmatec +Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  +
g
Gebiedendatabase +Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)  +
Geluidregister spoor en rijkswegen +Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  +
Geneesmiddeleninformatiebank +Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  +
Geneesmiddelenprijzen +Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  +
Gewasbeschermingsregistratie +Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  +
h
Huwelijksgoederenregister +Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)  +
i
Identificatie en registratie (I&R) Gezelschapsdieren +Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)  +
Identificatie en registratie (I&R) Paarden +Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)  +
Identificatie en registratie (I&R) Runderen (inclusief kalveren) +Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)  +
Identificatie en Registratie schapen en geiten +Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)  +
Identificatie en registratie varkens en varkensleveringen +Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)  +
Instellingenregister Beroepsonderwijs +Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  +
j
Justitieel Documentatie Systeem (JDS) +Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)  +
k
Kiwa register (Binnenvaart - koopvaardij -visserij) +Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  +
Kiwa register (Bus) +Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  +
Kiwa register (Luchtvaart) +Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  +
Kiwa register (Tachograafkaarten) +Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  +
Kiwa register (Taxi) +Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  +
Kiwa register (Vrachtauto) +Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  +
Koppelinformatiesysteem Pluimvee (KIP) +Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)  +
Kwaliteitsregister Jeugdzorg +Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)  +
Kwaliteitsregister voor de bouw- en installatiesector (QBISnl) +Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)  +
l
Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem +Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  +
Landelijk Asbestvolgsysteem +Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  +
Landelijk Grondwater Register (LGR) +Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  +
Landelijk Register Schuldsanering +Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)  +
Landelijk Uniform Registratiesysteem Internationale Rechtshulp (LURIS) +Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)  +
Landelijke Registratie en Evaluatie van (medicijn) Bijwerkingen +Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  +
Lijst Open Standaarden - Aanbevolen +Ministerie van Binnenlandse Zaken  +
Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit +Ministerie van Binnenlandse Zaken  +
m
Monitor Biovigilantie +Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  +
Monumentenregister +Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  +
n
Nederlands Rassenregister (NRR) +Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  +
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) +Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)  +
Nederlands Register van Vissersvaartuigen (NRV) +Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)  +
Nederlandse burgerluchtvaartuigen +Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  +
Neonatale Hielprik Screening +Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  +
Neonatale registratie afwijkende hielprikscreening +Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  +
o
Overheid.nl +BZK  +
p
PDOK +I&M  +
Pensioenregister +Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)  +
Periodieke Informatie ArbeidsongeschiktheidsVerzekeringen, Atlas SV +Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  +
Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie +Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  +
PV-register +Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)  +
r
R&O Register (Reinigen en ontsmetten van vervoer- en transportmiddelen) +Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)  +
R4BP – Biocidenregister +Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  +
Register Actuariële organisaties +Ministerie van Financiën  +
Register Afwikkelondernemingen +Ministerie van Financiën  +
Register auditorganisaties van een derde land +Ministerie van Financiën  +
Register Autoriteit Consument en Markt (ACM) +Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)  +
Register Banken +Ministerie van Financiën  +
Register beleggingsinstellingen +Ministerie van Financiën  +
Register beleggingsondernemingen +Ministerie van Financiën  +
Register bestuurders en commissarissen +Ministerie van Financiën  +
Register Betaalinstellingen +Ministerie van Financiën  +
Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) +Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)  +
Register buitenlandse kinderopvang +Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  +
Register Clearing & Settlement +Ministerie van Financiën  +
Register crowdfunding-platformen +Ministerie van Financiën  +
Register Elektronischgeldinstellingen +Ministerie van Financiën  +
Register financiële bijsluiters +Ministerie van Financiën  +
Register financiële dienstverleners +Ministerie van Financiën  +
Register financiële verslaggeving en tussentijdse verklaringen +Ministerie van Financiën  +
Register Gedekte obligaties +Ministerie van Financiën  +
Register Genotificeerde prospectussen +Ministerie van Financiën  +
Register geplaatst kapitaal uitgevende instellingen +Ministerie van Financiën  +
Register goedgekeurde laboratoria in het kader van het EU-hygiënepakket +Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)  +
Register goedgekeurde prospectussen +Ministerie van Financiën  +
Register handelsplatformen +Ministerie van Financiën  +
Register Herverzekeraars +Ministerie van Financiën  +
Register insider-transacties 5:60 Wft +Ministerie van Financiën  +
Register installatieberoepen +Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)  +
Register koersgevoelige informatie +Ministerie van Financiën  +
Register notariaat +Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)  +
Register ontheffing biedingsregels +Ministerie van Financiën  +
Register openbare biedingen +Ministerie van Financiën  +
Register Pensioenfondsen +Ministerie van Financiën  +
Register postvervoerdiensten +Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)  +
Register Premiepensioen instellingen +Ministerie van Financiën  +
Register risicosituaties gevaarlijke stoffen en Risicokaart +Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  +
Register Short selling +Ministerie van Financiën  +
Register substantiële deelnemingen en bruto shortposities +Ministerie van Financiën  +
Register Trustkantoren +Ministerie van Financiën  +
Register uitgezonderde beheerders van beleggingsinstellingen (AIFMD ‘light’ beheerders) +Ministerie van Financiën  +
Register van accountantsorganisaties +Ministerie van Financiën  +
Register van Functionarissen voor de Gegevensbescherming (FG's) +Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)  +
Register van het Kwaliteitsinstituut van CVZ +Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  +
Register vergunninghouders +Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)  +
Register Verzekeraars +Ministerie van Financiën  +
Register voor aandachtsfunctionarissen kindermishandeling/ huiselijk geweld +Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)  +
Register Wisselinstellingen +Ministerie van Financiën  +
Registerleraar.nl +Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  +
Registerplein +Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)  +
Registratie Advocaten +Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)  +
Registratie certificatiedienstverleners +Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)  +
Registratie diergeneesmiddelen (handelsvergunningen) +Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  +
Registratie in Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) +Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)  +
Registratie kindermishandeling +Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  +
Registratie snelle motorboten +Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  +
Registratie stralingsarts +Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)  +
Registratie van de SAV +Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)  +
Registratie van energielabels +Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)  +
Registratie Verordening dierlijke bijproducten +Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)  +
Registratie Voedselinfecties en Voedselvergiftigingen +Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  +
Registratie, Evaluatie en Autorisatie (en restricties) van Chemische stoffen +Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  +
Rijbewijzenregister +Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  +
Rijksvaccinatieprogramma +Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  +
Ruimtelijkeplannen.nl +Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  +
s
SCIOS Portaal +Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  +
t
Toelating Zorginstellingen (Tzi) +Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  +
Transparantieregister Zorg +Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  +
u
Unieke Zorgverlener Identificatie Register (UZI-register) +Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  +
v
Verwijsindex risicojongeren +Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  +
VIHB-registratie +Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  +
Vrijstellingenregister +Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  +