186
U

Eigenschap:Practice

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelNORA beveiliging en privacy
TypeString
Geldige waardenCIP, BIR, BIG, Suwi
Meerdere waarden toegestaanJa
Weergave op invulformulierenListbox
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Practice" gebruiken

Er zijn 100 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 100 | volgende 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aantonen aanpak risicomanagement +CIP  +
Aantonen onderkende risico's en maatregelen +CIP  +
Aantonen privacy by design +CIP  +
Aantonen toepassen DPIA toetsmodel +CIP  +
Aantonen uitvoeren DPIA en opvolgen DPIA uitkomsten +CIP  +
Aantoonbaar behoorlijke verwerking +CIP  +
Aantoonbaar transparante verwerking +CIP  +
Aanvulling op verzoek van betrokkene +CIP  +
Actueel beeld voor de AP +CIP  +
Adequaatheidsbesluit +CIP  +
Afdoende garanties formeel vastgelegd +CIP  +
Afdoende garanties voor passende maatregelen +CIP  +
Afwijking voor een specifieke situatie +CIP  +
B
Benodigde middelen +CIP  +
Bepalingen overeengekomen met de verwerker +CIP  +
Beperking van de verwerking op verzoek van de betrokkene +CIP  +
Beschrijving gegevensstromen +CIP  +
Beveiligen van de verwerking van persoonsgegevens +CIP  +
Bewaartermijnen worden vastgesteld en bekrachtigd +CIP  +
Bewaking van de noodzaak tot bewaren +CIP  +
Bewaren van persoonsgegevens +CIP  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens, m.b.t. specifieke doeleinden met algemeen belang +CIP  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; algemeen belang i.r.t volksgezondheid +CIP  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; gevoelige gegevens, noodzakelijke uitzonderingen wgs. zwaarwegend algemeen belang +CIP  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; gezondheidsgegevens +CIP  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; i.r.t. rechtsvordering, gerechten +CIP  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; ledenadministratie, gerechtvaardigde activiteiten +CIP  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; noodzaak i.r.t verplichtingen en specifieke rechten +CIP  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; noodzaak, vitale belangen, onmacht +CIP  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; openbaar gemaakt door betrokkene +CIP  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; uitdrukkelijke toestemming +CIP  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; voorwaarden verwerking i.v.m. gezondheidszorg +CIP  +
C
Compliancy en compleetheid aantonen met het gegevensregister +CIP  +
Compliancydossier +CIP  +
Controle op juistheid en nauwkeurigheid +CIP  +
D
Datalek melden aan betrokkene +CIP  +
Datalek melden aan de AP +CIP  +
De Privacy Baseline +CIP  +
De onderlinge verantwoordelijkheden +CIP  +
De registers geven een samenhangend beeld +CIP  +
Directe melding aan betrokkene +CIP  +
Doelbinding gegevensverwerking +CIP  +
Doeleinden; rechtmatigheid +CIP  +
Doeleinden; toereikend, ter zake dienend en beperkt +CIP  +
Doeleinden; transparant, behoorlijk en veilig +CIP  +
Doorgifte persoonsgegevens +CIP  +
Duidelijke en eenvoudige taal +CIP  +
E
Eisen aan de melding aan AP +CIP  +
Eisen aan de melding aan betrokkene +CIP  +
Eisen aan het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens voor specifieke doelen met algemeen belang +CIP  +
Elektronische verwerking van het verzoek +CIP  +
Evaluatierapportage bij niet voldoen +CIP  +
F
Functionaris Gegevensbescherming +CIP  +
Fysieke beveiliging, wijze van verzamelen +CIP  +
G
Geautomatiseerde besluitvorming i.r.t. bijzondere categorieën van persoonsgegevens +CIP  +
Geautomatiseerde besluitvorming; niet, tenzij +CIP  +
Geautomatiseerde besluitvorming; passende maatregelen m.b.t. rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen +CIP  +
Gedragscode, certificering +CIP  +
Geen afbreuk aan rechten en vrijheden van anderen +CIP  +
Gegevens ter identificatie van de betrokkene +CIP  +
Gegevens wissen op verzoek van de betrokkene +CIP  +
Gewaarborgde bescherming +CIP  +
Geïnformeerd, betrokkene aan wie correctie mededelingen zijn verstrekt +CIP  +
Geïnformeerd, schriftelijk of op andere wijze +CIP  +
Grip op Secure Software Development +CIP  +
H
Het beoordelen van de privacyrisico's, advies van FG +CIP  +
Het beoordelen van de privacyrisico's, bij wijzigingen +CIP  +
Het beoordelen van de privacyrisico's, hoog risico +CIP  +
Het beoordelen van de privacyrisico's, i.r.t. DPIA +CIP  +
Het verwerken van persoonsgegevens voor specifieke doelen met algemeen belang; passende maatregelen +CIP  +
I
Identificatie van betrokkene +CIP  +
Inbreuk melden aan verwerkingsverantwoordelijke +CIP  +
Informatie aan betrokkene +CIP  +
Informatie aan betrokkene indien andere bron +CIP  +
Informatie aan betrokkene over de verwerking van persoonsgegevens +CIP  +
Informatie over afwikkeling correctieverzoek +CIP  +
Informatie over geen gevolg geven aan het correctieverzoek +CIP  +
Informatie over niet van betrokkene verkregen persoonsgegevens +CIP  +
Informatie wordt schriftelijk en/of elektronisch verstrekt +CIP  +
Informatievereisten bij verzoek om toestemming +CIP  +
Informatieverstrekking aan betrokkene bij verzameling persoonsgegevens +CIP  +
Informeren bij toestemming soms niet verplicht +CIP  +
Inhoud van het register van verwerkingsactiviteiten +CIP  +
Intern toezicht +CIP  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van behoorlijke verwerking +CIP  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van garanties bij doorgifte +CIP  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van informeren bij inbreuk +CIP  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van juistheid en actualiteit van de gegevens +CIP  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van maximale bewaartermijnen +CIP  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van minimalisatie van verwerken +CIP  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van passende technische en organisatorische maatregelen +CIP  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van transparante verwerking +CIP  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijving van de doeleinden voor het verzamelen +CIP  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijving van privacy by design +CIP  +
J
Juiste en actuele gegevens +CIP  +
K
Kennisgeving vastleggen +CIP  +
Kosteloos, tenzij onredelijk +CIP  +
Kwaliteitsmanagement +CIP  +
L
Langere opslagperiode voor specifieke doelen (onderzoek, statistiek) +CIP  +