186
U

Eigenschap:Practice

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelNORA beveiliging en privacy
TypeString
Geldige waardenCIP, BIR, BIG, Suwi
Meerdere waarden toegestaanJa
Weergave op invulformulierenListbox
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Practice" gebruiken

Er zijn 186 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 500 | volgende 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aantonen aanpak risicomanagement +CIP  +
Aantonen onderkende risico's en maatregelen +CIP  +
Aantonen privacy by design +CIP  +
Aantonen toepassen DPIA toetsmodel +CIP  +
Aantonen uitvoeren DPIA en opvolgen DPIA uitkomsten +CIP  +
Aantoonbaar behoorlijke verwerking +CIP  +
Aantoonbaar transparante verwerking +CIP  +
Aanvulling op verzoek van betrokkene +CIP  +
Actueel beeld voor de AP +CIP  +
Adequaatheidsbesluit +CIP  +
Afdoende garanties formeel vastgelegd +CIP  +
Afdoende garanties voor passende maatregelen +CIP  +
Afwijking voor een specifieke situatie +CIP  +
B
Benodigde middelen +CIP  +
Bepalingen overeengekomen met de verwerker +CIP  +
Beperking van de verwerking op verzoek van de betrokkene +CIP  +
Beschrijving gegevensstromen +CIP  +
Beveiligen van de verwerking van persoonsgegevens +CIP  +
Bewaartermijnen worden vastgesteld en bekrachtigd +CIP  +
Bewaking van de noodzaak tot bewaren +CIP  +
Bewaren van persoonsgegevens +CIP  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens, m.b.t. specifieke doeleinden met algemeen belang +CIP  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; algemeen belang i.r.t volksgezondheid +CIP  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; gevoelige gegevens, noodzakelijke uitzonderingen wgs. zwaarwegend algemeen belang +CIP  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; gezondheidsgegevens +CIP  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; i.r.t. rechtsvordering, gerechten +CIP  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; ledenadministratie, gerechtvaardigde activiteiten +CIP  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; noodzaak i.r.t verplichtingen en specifieke rechten +CIP  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; noodzaak, vitale belangen, onmacht +CIP  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; openbaar gemaakt door betrokkene +CIP  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; uitdrukkelijke toestemming +CIP  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; voorwaarden verwerking i.v.m. gezondheidszorg +CIP  +
C
Compliancy en compleetheid aantonen met het gegevensregister +CIP  +
Compliancydossier +CIP  +
Controle op juistheid en nauwkeurigheid +CIP  +
D
Datalek melden aan betrokkene +CIP  +
Datalek melden aan de AP +CIP  +
De Privacy Baseline +CIP  +
De onderlinge verantwoordelijkheden +CIP  +
De registers geven een samenhangend beeld +CIP  +
Directe melding aan betrokkene +CIP  +
Doelbinding gegevensverwerking +CIP  +
Doeleinden; rechtmatigheid +CIP  +
Doeleinden; toereikend, ter zake dienend en beperkt +CIP  +
Doeleinden; transparant, behoorlijk en veilig +CIP  +
Doorgifte persoonsgegevens +CIP  +
Duidelijke en eenvoudige taal +CIP  +
E
Eisen aan de melding aan AP +CIP  +
Eisen aan de melding aan betrokkene +CIP  +
Eisen aan het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens voor specifieke doelen met algemeen belang +CIP  +
Elektronische verwerking van het verzoek +CIP  +
Evaluatierapportage bij niet voldoen +CIP  +
F
Functionaris Gegevensbescherming +CIP  +
Fysieke beveiliging, wijze van verzamelen +CIP  +
G
Geautomatiseerde besluitvorming i.r.t. bijzondere categorieën van persoonsgegevens +CIP  +
Geautomatiseerde besluitvorming; niet, tenzij +CIP  +
Geautomatiseerde besluitvorming; passende maatregelen m.b.t. rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen +CIP  +
Gedragscode, certificering +CIP  +
Geen afbreuk aan rechten en vrijheden van anderen +CIP  +
Gegevens ter identificatie van de betrokkene +CIP  +
Gegevens wissen op verzoek van de betrokkene +CIP  +
Gewaarborgde bescherming +CIP  +
Geïnformeerd, betrokkene aan wie correctie mededelingen zijn verstrekt +CIP  +
Geïnformeerd, schriftelijk of op andere wijze +CIP  +
Grip op Secure Software Development +CIP  +
H
Het beoordelen van de privacyrisico's, advies van FG +CIP  +
Het beoordelen van de privacyrisico's, bij wijzigingen +CIP  +
Het beoordelen van de privacyrisico's, hoog risico +CIP  +
Het beoordelen van de privacyrisico's, i.r.t. DPIA +CIP  +
Het verwerken van persoonsgegevens voor specifieke doelen met algemeen belang; passende maatregelen +CIP  +
I
Identificatie van betrokkene +CIP  +
Inbreuk melden aan verwerkingsverantwoordelijke +CIP  +
Informatie aan betrokkene +CIP  +
Informatie aan betrokkene indien andere bron +CIP  +
Informatie aan betrokkene over de verwerking van persoonsgegevens +CIP  +
Informatie over afwikkeling correctieverzoek +CIP  +
Informatie over geen gevolg geven aan het correctieverzoek +CIP  +
Informatie over niet van betrokkene verkregen persoonsgegevens +CIP  +
Informatie wordt schriftelijk en/of elektronisch verstrekt +CIP  +
Informatievereisten bij verzoek om toestemming +CIP  +
Informatieverstrekking aan betrokkene bij verzameling persoonsgegevens +CIP  +
Informeren bij toestemming soms niet verplicht +CIP  +
Inhoud van het register van verwerkingsactiviteiten +CIP  +
Intern toezicht +CIP  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van behoorlijke verwerking +CIP  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van garanties bij doorgifte +CIP  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van informeren bij inbreuk +CIP  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van juistheid en actualiteit van de gegevens +CIP  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van maximale bewaartermijnen +CIP  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van minimalisatie van verwerken +CIP  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van passende technische en organisatorische maatregelen +CIP  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van transparante verwerking +CIP  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijving van de doeleinden voor het verzamelen +CIP  +
Invulling wettelijke beginselen; beschrijving van privacy by design +CIP  +
J
Juiste en actuele gegevens +CIP  +
K
Kennisgeving vastleggen +CIP  +
Kosteloos, tenzij onredelijk +CIP  +
Kwaliteitsmanagement +CIP  +
L
Langere opslagperiode voor specifieke doelen (onderzoek, statistiek) +CIP  +
M
Maatregelen i.r.t. juistheid en nauwkeurigheid +CIP  +
Maatregelen na openbaarmaking van persoonsgegevens +CIP  +
Maatregelen na verlopen bewaartermijn +CIP  +
Maximale bewaartermijn +CIP  +
Meldplicht Datalekken +CIP  +
Mondelinge informatieverstrekking +CIP  +
Motivering bij vertraagde melding +CIP  +
N
Naleving controleren op basis van documentatie +CIP  +
Nationaal identificerend nummer +CIP  +
Noodzakelijke gegevens in de documentatie +CIP  +
Notificatie bij rectificatie, gegevenswissing of verwerkingsbeperking +CIP  +
O
Organieke inbedding +CIP  +
Organisatorische beveiliging, planmatig, aantoonbaar +CIP  +
P
Passend beschermingsniveau, proportioneel en subsidiair +CIP  +
Passend beveiligingsniveau +CIP  +
Passende maatregelen i.r.t. de DPIA +CIP  +
Passende maatregelen, continuïteit +CIP  +
Passende maatregelen, passend +CIP  +
Passende maatregelen, technisch en organisatorisch +CIP  +
Passende waarborgen bij aanwezigheid adequaatheidsbesluit +CIP  +
Passende waarborgen bij afwezigheid adequaatheidsbesluit +CIP  +
Passende waarborgen, beëindigen van doorgifte en informeren van betrokkene +CIP  +
Passende, begrijpelijke en toegankelijke wijze van informeren +CIP  +
Persoonsgegevens van strafrechtelijke aard +CIP  +
Persoonsgegevens van strafrechtelijke aard; eisen aan de verwerking +CIP  +
Planmatige controle op compliancy +CIP  +
Privacy Beleid geeft duidelijkheid en sturing +CIP  +
Privacy Beleid: het beleidsdomein +CIP  +
Privacy Control: het control- of beheerdomein +CIP  +
Privacy Uitvoering: het uitvoeringsdomein +CIP  +
Privacybeleid i.r.t. gedragscode +CIP  +
Privacybeleid i.r.t. sectorspecifieke wetgeving. +CIP  +
Privacybeleid i.r.t. wet- en regelgeving +CIP  +
Privacybeleid; cyclisch proces +CIP  +
Privacybeleid; duidelijkheid over naleving en verantwoordingsplicht +CIP  +
Privacybeleid; vastgesteld en gecommuniceerd +CIP  +
R
Rapporteringslijnen +CIP  +
Recht op ongehinderde overdracht van gegevens +CIP  +
Rechtmatigheid aangetoond, gebruik van overeenkomsten voor doorgifte +CIP  +
Rechtmatigheid aangetoond, toereikende verwerking +CIP  +
Rechtmatigheid aantonen +CIP  +
Rechtmatigheid van de verwerking aantonen +CIP  +
Rechtstreekse overdracht +CIP  +
Rectificatie op verzoek van betrokkene +CIP  +
Register van verwerker, categorieën van verwerkingsactiviteiten +CIP  +
Register van verwerker, in schriftelijke elektronische vorm +CIP  +
Register van verwerker, inhoud van het register +CIP  +
Register van verwerker, niet bijgehouden als … +CIP  +
Register van verwerkingsactiviteiten +CIP  +
Register van verwerkingsverantwoordelijke +CIP  +
Registratie en documentatie van de inbreuken +CIP  +
Resultaten DPIA in register +CIP  +
Risicoanalyse +CIP  +
Risicomanagement, Privacy by Design en de DPIA +CIP  +
S
Schriftelijk vastleggen +CIP  +
Sectorspecifieke bewaartermijnen +CIP  +
Specifieke uitzonderingsgronden +CIP  +
Staken van de verwerking op verzoek van betrokkene +CIP  +
Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, i.r.t. de OR +CIP  +
Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, t.b.v. verwerkingsverantwoordelijken bij noodzakelijke verwerking +CIP  +
Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, verwerking voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt. +CIP  +
T
Termijn voor melden aan AP +CIP  +
Tijdig informeren bij geen gevolg aan verzoek van betrokkene +CIP  +
Tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschreven, voorafgaand aan begin van de verwerking +CIP  +
Tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschreven; SMART +CIP  +
Tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschreven; doeleinden en rechtmatigheid +CIP  +
Tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschreven; noodzaak en verenigbaarheid +CIP  +
Tijdige verstrekking op verzoek van betrokkene +CIP  +
Toegang gegevensverwerking voor betrokkenen +CIP  +
Toegang wordt beperkt +CIP  +
Toestemming indien kind jonger is dan 16 jaar +CIP  +
Toestemming van de betrokkene vooraf +CIP  +
Toestemming voor het door een andere verwerker laten uitvoeren van de verwerking +CIP  +
Toestemming vrijelijk gegeven +CIP  +
Toezien op het voldoen aan de wettelijke verplichtingen +CIP  +
U
Uitzondering op meldplicht aan AP +CIP  +
Uitzondering op meldplicht aan betrokkene +CIP  +
Uitzonderingen, informatiebeveiligingsgebeurtenissen en informatie over wanneer en door wie welke gegevens zijn aangebracht, gemuteerd en gewijzigd worden opgeslagen in logbestanden van applicaties en systemen +BIR  +
Uitzonderingsgrond voor de verwerking +CIP  +
Uitzonderingsgrond voor doorgifte +CIP  +
V
Verdeling taken en verantwoordelijkheden +CIP  +
Verdeling taken en verantwoordelijkheden i.r.t. TVB-matrix +CIP  +
Verdeling taken en verantwoordelijkheden i.r.t. overeenkomsten +CIP  +
Verdere verwerking i.r.t. andere doelen +CIP  +
Vertegenwoordiger in de EU +CIP  +
Vooraf in kennis stellen van (voornemen tot) verdere verwerking +CIP  +