1141
U

Eigenschap:Redactionele wijzigingsdatum

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel NORA
TypeDatum
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenDatum
Defaultwaarde
ToelichtingDit is de datum waarop de laatste versie is geïmplementeerd of de laatste wijziging is aangebracht. Als er geen wijzigingen zijn sinds de publicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified) kan dit vak leeg blijven.
Specialisatie van


Deze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Redactionele wijzigingsdatum" gebruiken

Er zijn 100 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 100 | volgende 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

(
(Applicatie)code is beschermd tegen ongeautoriseerde wijzigingen +april 7, 2021  +
(Software) configuratie management +april 7, 2021  +
A
Aan - door de organisatie opgesteld - Huisvestingsbeleid gestelde eisen +juli 3, 2019  +
Aan het architectuurdocument gestelde eisen +april 29, 2021  +
Aan het management worden evaluatierapportages verstrekt +april 6, 2021  +
Aan specifieke onderwerpen gerelateerde beleidsregels m.b.t. Huisvesting Informatievoorziening +februari 2, 2021  +
Aanbod van training en op de hoogte stellen van ontwikkelingen rond Rekencentrum beveiliging +mei 6, 2021  +
Aandacht voor wetgeving en verplichtingen +maart 20, 2021  +
Aangeven hoe cloudbeveiligingsstrategie bedrijfsdoelstellingen ondersteunt +april 19, 2021  +
Aangeven hoe te beschermen tegen bedreigingen en aandacht te besteden aan beveiligingscontext +april 19, 2021  +
Aankomst- en vertrektijden van bezoekers worden geregistreerd +april 29, 2021  +
Aansluiten compliance-proces op ISMS +april 28, 2021  +
Aansluiten uitkomsten uit diverse rapportages e.d. +april 28, 2021  +
Aantonen aanpak risicomanagement +mei 20, 2020  +
Aantonen onderkende risico's en maatregelen +mei 20, 2020  +
Aantonen privacy by design +mei 20, 2020  +
Aantonen toepassen DPIA toetsmodel +mei 20, 2020  +
Aantonen uitvoeren DPIA en opvolgen DPIA uitkomsten +mei 20, 2020  +
Aantoonbaar behoorlijke verwerking +juni 18, 2020  +
Aantoonbaar transparante verwerking +juni 18, 2020  +
Aanvullende beheersmaatregelen wanneer programmabroncode wordt gepubliceerd +april 6, 2021  +
Aanvullende eisen wanneer geen gebruik gemaakt wordt van 2-factor authenticatie +maart 20, 2021  +
Aanvullende onderdelen in het cryptografiebeleid +maart 29, 2021  +
Aanvulling op verzoek van betrokkene +juni 13, 2020  +
Aanwezigheid van noodschakelaars en -knoppen bij nooduitgangen of ruimten waar apparatuur aanwezig is +maart 29, 2021  +
Acceptatie-eisen worden vastgelegd parallel aan het Functioneel Ontwerp en Technisch Ontwerp +april 7, 2021  +
Acceptatietesten worden uitgevoerd in een representatieve acceptatietest omgeving +april 7, 2021  +
Actief zijn van detectiemechanismen +maart 30, 2021  +
Activiteiten van applicatiebouw worden gereviewd +april 7, 2021  +
Activiteiten van de beveiligingsfunctionaris +februari 1, 2019  +
Actualiseren beveiligingsplannen en toewijzen aan verantwoordelijken +februari 26, 2020  +
Actualiteit, consistentie en overeenstemming van de inventarislijst van bedrijfsmiddelen +maart 29, 2021  +
Actueel beeld voor de AP +juni 12, 2020  +
Adequaatheidsbesluit +juni 16, 2020  +
Adoptie van ontwikkelmethodologie wordt gemonitord +april 6, 2021  +
Adresboeken en telefoonboeken bevattende vertrouwelijke locaties zijn niet vrij toegankelijk +maart 29, 2021  +
Adresseren diverse elementen bij monitoring en reviewen +april 19, 2021  +
Afdekken organisatie-eisen voor softwarepakketten +april 20, 2021  +
Afdoende garanties formeel vastgelegd +juni 16, 2020  +
Afdoende garanties voor passende maatregelen +juni 16, 2020  +
Afspraken met en activiteiten van leveranciers zijn contractueel vastgelegd in SLA’s en DAP’s +mei 6, 2021  +
Afspreken procedure voor tijdig actualiseren verouderde software +april 20, 2021  +
Afwijking voor een specifieke situatie +juni 16, 2020  +
Algemene maatregelen en ‘beveiligingslagen’ voor draadloze netwerken +maart 30, 2021  +
Alle autorisatie-activiteiten worden vastgelegd en gearchiveerd +april 29, 2021  +
Alle externe toegang tot servers vindt versleuteld plaats +februari 1, 2019  +
Alle gebruikers worden nog vóór de toegang tot de applicatieomgeving in het personeelsinformatiesysteem opgenomen +maart 20, 2021  +
Alle gescheiden groepen hebben een gedefinieerd beveiligingsniveau +maart 30, 2021  +
Alle natuurlijke personen die gebruik maken van applicaties worden geregistreerd +april 29, 2021  +
Alle uitgegeven toegangsrechten worden minimaal eenmaal per jaar beoordeeld +maart 20, 2021  +
Alle vereisten worden gevalideerd door peer review of prototyping +april 7, 2021  +
Alle vermeende en daadwerkelijke fouten en elk preventieve en correctieve onderhoud wordt geregistreerd +maart 29, 2021  +
Alleen beschikbare patches van een legitieme (geautoriseerde) bron worden geïmplementeerd +februari 1, 2019  +
Alleen specifiek toegestane netwerkdevices worden gekoppeld met de aanwezige clients en informatiesystemen +maart 30, 2021  +
Analyse en evaluatie van beheer-, log- en penetratietest rapportages op structurele risico’s +februari 1, 2019  +
Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen +april 7, 2021  +
Analyse en specificatie van informatiesystemen +april 7, 2021  +
Analyseren informatiebeveiligingsrapportages in samenhang +april 20, 2021  +
Apparatuur wordt beschermd tegen externe bedreigingen +maart 29, 2021  +
Apparatuur wordt op aanbevolen intervallen voor servicebeurten en voorschriften onderhouden +maart 29, 2021  +
Apparatuur-onderhoud +mei 6, 2021  +
Apparatuur-positionering +mei 6, 2021  +
Apparatuur-verwijdering +mei 6, 2021  +
Applicatie architectuur +april 7, 2021  +
Applicatie functionaliteiten +april 7, 2021  +
Applicatie ontwerp +april 7, 2021  +
Applicatiebouw +april 7, 2021  +
Applicatiekoppelingen +april 7, 2021  +
Applicatielogging +april 19, 2021  +
Applicatieontwikkeling Beleid +februari 1, 2019  +
Applicatieontwikkeling Control +maart 30, 2021  +
Applicatieontwikkeling Uitvoering +maart 30, 2021  +
Application Programming Interface (API) +april 19, 2021  +
Archiveren gegevens met behulp van WORM-technologie +april 19, 2021  +
Authenticatie softwarepakketten +april 23, 2021  +
Authenticatie(middelen)beheer +november 18, 2020  +
Authenticatie-informatie is uniek toegekend aan één persoon en voldoet aan specifieke samenstelling van tekens +april 29, 2021  +
Authenticatie-informatie wordt beschermd door middel van versleuteling +maart 20, 2021  +
Authenticiteit van aangesloten netwerkdevices wordt gecontroleerd +maart 30, 2021  +
Automatisch ongeldig maken sessies +april 22, 2021  +
Autorisatie +maart 20, 2021  +
Autorisatiebeheer +april 19, 2021  +
Autorisatieproces +maart 20, 2021  +
Autorisaties voor speciale toegangsrechten worden frequenter beoordeeld +maart 20, 2021  +
Autorisaties worden gecontroleerd +april 29, 2021  +
Autorisatievoorzieningen +april 29, 2021  +
Awareness-activiteiten m.b.t. de binnen de Huisvesting Informatievoorziening actieve medewerkers +mei 6, 2021  +
B
BIO Thema Applicatieontwikkeling - Identificatie applicatieontwikkeling objecten +april 8, 2021  +
BIO Thema Applicatieontwikkeling - Inleiding +maart 30, 2021  +
BIO Thema Applicatieontwikkeling - Invalshoeken gekoppeld aan het V-model +april 8, 2021  +
BIO Thema Applicatieontwikkeling - Objecten ingedeeld naar invalshoeken +april 8, 2021  +
BIO Thema Clouddiensten - Beslisbomen voor risicobeoordeling IV-diensten +april 8, 2021  +
BIO Thema Clouddiensten - Bronverwijzing +april 8, 2021  +
BIO Thema Clouddiensten - Cloudbeveiligingsprincipes binnen het beleidsaspect +april 8, 2021  +
BIO Thema Clouddiensten - Cloudbeveiligingsprincipes binnen het control-aspect +april 8, 2021  +
BIO Thema Clouddiensten - Cloudbeveiligingsprincipes binnen het uitvoeringsaspect +april 8, 2021  +
BIO Thema Clouddiensten - Inleiding +april 1, 2021  +
BIO Thema Clouddiensten - Risico's in relatie tot clouddiensten +april 8, 2021  +
BIO Thema Clouddiensten - Standpunt AIVD en beleidsverkenning BZK +april 8, 2021  +