1042
U

Eigenschap:Redactionele wijzigingsdatum

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel NORA
TypeDatum
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenDatum
Defaultwaarde
ToelichtingDit is de datum waarop de laatste versie is geïmplementeerd of de laatste wijziging is aangebracht. Als er geen wijzigingen zijn sinds de publicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified) kan dit vak leeg blijven.
Specialisatie van


Deze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Redactionele wijzigingsdatum" gebruiken

Er zijn 100 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 100 | volgende 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

(
(Applicatie)code is beschermd tegen ongeautoriseerde wijzigingen +februari 1, 2019  +
(Software) configuratie management +februari 1, 2019  +
A
Aan - door de organisatie opgesteld - Huisvestingsbeleid gestelde eisen +juli 3, 2019  +
Aan het architectuurdocument gestelde eisen +juli 3, 2019  +
Aan het management worden evaluatierapportages verstrekt +februari 1, 2019  +
Aan specifieke onderwerpen gerelateerde beleidsregels m.b.t. Huisvesting Informatievoorziening +juli 3, 2019  +
Aanbod van training en op de hoogte stellen van ontwikkelingen rond Rekencentrum beveiliging +juli 3, 2019  +
Aandacht voor wetgeving en verplichtingen +november 16, 2020  +
Aangeven hoe cloudbeveiligingsstrategie bedrijfsdoelstellingen ondersteunt +februari 26, 2020  +
Aangeven hoe te beschermen tegen bedreigingen en aandacht te besteden aan beveiligingscontext +februari 26, 2020  +
Aankomst- en vertrektijden van bezoekers worden geregistreerd +december 15, 2020  +
Aansluiten compliance-proces op ISMS +februari 26, 2020  +
Aansluiten uitkomsten uit diverse rapportages e.d. +februari 26, 2020  +
Aantonen aanpak risicomanagement +mei 20, 2020  +
Aantonen onderkende risico's en maatregelen +mei 20, 2020  +
Aantonen privacy by design +mei 20, 2020  +
Aantonen toepassen DPIA toetsmodel +mei 20, 2020  +
Aantonen uitvoeren DPIA en opvolgen DPIA uitkomsten +mei 20, 2020  +
Aantoonbaar behoorlijke verwerking +juni 18, 2020  +
Aantoonbaar transparante verwerking +juni 18, 2020  +
Aanvullende beheersmaatregelen wanneer programmabroncode wordt gepubliceerd +februari 1, 2019  +
Aanvullende eisen wanneer geen gebruik gemaakt wordt van 2-factor authenticatie +december 15, 2020  +
Aanvullende onderdelen in het cryptografiebeleid +februari 1, 2019  +
Aanvulling op verzoek van betrokkene +juni 13, 2020  +
Aanwezigheid van noodschakelaars en -knoppen bij nooduitgangen of ruimten waar apparatuur aanwezig is +juli 3, 2019  +
Acceptatie-eisen worden vastgelegd parallel aan het Functioneel Ontwerp en Technisch Ontwerp +februari 1, 2019  +
Acceptatietesten worden uitgevoerd in een representatieve acceptatietest omgeving +februari 1, 2019  +
Activiteiten van applicatiebouw worden gereviewd +februari 1, 2019  +
Activiteiten van de beveiligingsfunctionaris +februari 1, 2019  +
Actualiseren beveiligingsplannen en toewijzen aan verantwoordelijken +februari 26, 2020  +
Actualiteit, consistentie en overeenstemming van de inventarislijst van bedrijfsmiddelen +juli 3, 2019  +
Actueel beeld voor de AP +juni 12, 2020  +
Adequaatheidsbesluit +juni 16, 2020  +
Adoptie van ontwikkelmethodologie wordt gemonitord +februari 1, 2019  +
Adresboeken en telefoonboeken bevattende vertrouwelijke locaties zijn niet vrij toegankelijk +juli 3, 2019  +
Adresseren diverse elementen bij monitoring en reviewen +februari 26, 2020  +
Afdoende garanties formeel vastgelegd +juni 16, 2020  +
Afdoende garanties voor passende maatregelen +juni 16, 2020  +
Afspraken met en activiteiten van leveranciers zijn contractueel vastgelegd in SLA’s en DAP’s +juli 3, 2019  +
Afwijking voor een specifieke situatie +juni 16, 2020  +
Algemene maatregelen en ‘beveiligingslagen’ voor draadloze netwerken +februari 1, 2019  +
Alle autorisatie-activiteiten worden vastgelegd en gearchiveerd +december 9, 2020  +
Alle externe toegang tot servers vindt versleuteld plaats +februari 1, 2019  +
Alle gebruikers worden nog vóór de toegang tot de applicatieomgeving in het personeelsinformatiesysteem opgenomen +december 28, 2020  +
Alle gescheiden groepen hebben een gedefinieerd beveiligingsniveau +februari 1, 2019  +
Alle natuurlijke personen die gebruik maken van applicaties worden geregistreerd +december 28, 2020  +
Alle uitgegeven toegangsrechten worden minimaal eenmaal per jaar beoordeeld +december 24, 2020  +
Alle vereisten worden gevalideerd door peer review of prototyping +februari 1, 2019  +
Alle vermeende en daadwerkelijke fouten en elk preventieve en correctieve onderhoud wordt geregistreerd +juli 3, 2019  +
Alleen beschikbare patches van een legitieme (geautoriseerde) bron worden geïmplementeerd +februari 1, 2019  +
Alleen specifiek toegestane netwerkdevices worden gekoppeld met de aanwezige clients en informatiesystemen +februari 1, 2019  +
Analyse en evaluatie van beheer-, log- en penetratietest rapportages op structurele risico’s +februari 1, 2019  +
Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen +februari 1, 2019  +
Analyse en specificatie van informatiesystemen +februari 1, 2019  +
Analyseren informatiebeveiligingsrapportages in samenhang +februari 26, 2020  +
Apparatuur positionering +juli 3, 2019  +
Apparatuur verwijdering +juli 3, 2019  +
Apparatuur wordt beschermd tegen externe bedreigingen +juli 3, 2019  +
Apparatuur wordt op aanbevolen intervallen voor servicebeurten en voorschriften onderhouden +juli 3, 2019  +
Applicatie architectuur +februari 1, 2019  +
Applicatie functionaliteiten +februari 1, 2019  +
Applicatie ontwerp +februari 1, 2019  +
Applicatiebouw +februari 1, 2019  +
Applicatiekoppelingen +februari 1, 2019  +
Applicatieontwikkeling Beleid +februari 1, 2019  +
Applicatieontwikkeling Control +februari 1, 2019  +
Applicatieontwikkeling Uitvoering +februari 1, 2019  +
Archiveren gegevens met behulp van WORM-technologie +februari 26, 2020  +
Authenticatie(middelen)beheer +november 18, 2020  +
Authenticatie-informatie is uniek toegekend aan één persoon en voldoet aan specifieke samenstelling van tekens +december 28, 2020  +
Authenticatie-informatie wordt beschermd door middel van versleuteling +november 18, 2020  +
Authenticiteit van aangesloten netwerkdevices wordt gecontroleerd +februari 1, 2019  +
Autorisatie +december 28, 2020  +
Autorisatieproces +december 9, 2020  +
Autorisaties voor speciale toegangsrechten worden frequenter beoordeeld +december 24, 2020  +
Autorisaties worden gecontroleerd +november 23, 2020  +
Autorisatievoorzieningen +december 28, 2020  +
Awareness-activiteiten m.b.t. de binnen de Huisvesting Informatievoorziening actieve medewerkers +juli 3, 2019  +
B
BIO Thema Applicatieontwikkeling +december 9, 2020  +
BIO Thema Applicatieontwikkeling - Geïdentificeerde objecten ingedeeld naar IFGS +februari 1, 2019  +
BIO Thema Applicatieontwikkeling - IFGS gekoppeld aan het V-model +februari 1, 2019  +
BIO Thema Applicatieontwikkeling - Identificatie applicatieontwikkeling objecten +februari 1, 2019  +
BIO Thema Applicatieontwikkeling - Inleiding +februari 1, 2019  +
BIO Thema Applicatieontwikkeling - SIG ISO25010 model voor technische maatregelen applicatiebeveiliging +februari 1, 2019  +
BIO Thema Clouddiensten +december 9, 2020  +
BIO Thema Clouddiensten - Beslisbomen voor risicobeoordeling IV-diensten +februari 26, 2020  +
BIO Thema Clouddiensten - Bronverwijzing +maart 17, 2020  +
BIO Thema Clouddiensten - Cloudbeveiligingsprincipes binnen het beleidsaspect +februari 26, 2020  +
BIO Thema Clouddiensten - Cloudbeveiligingsprincipes binnen het control-aspect +februari 26, 2020  +
BIO Thema Clouddiensten - Cloudbeveiligingsprincipes binnen het uitvoeringsaspect +februari 26, 2020  +
BIO Thema Clouddiensten - Inleiding +februari 26, 2020  +
BIO Thema Clouddiensten - Risico's in relatie tot clouddiensten +februari 26, 2020  +
BIO Thema Clouddiensten - Standpunt AIVD en beleidsverkenning BZK +maart 17, 2020  +
BIO Thema Clouddiensten - Toelichting SIVA-basiselementen +februari 26, 2020  +
BIO Thema Clouddiensten - Verantwoording aanpak +februari 26, 2020  +
BIO Thema Clouddiensten - Voorwoord +februari 26, 2020  +
BIO Thema Communicatievoorzieningen +februari 1, 2019  +
BIO Thema Communicatievoorzieningen - Definitie van objecten +februari 1, 2019  +
BIO Thema Communicatievoorzieningen - Inleiding +februari 1, 2019  +