1042
U

Eigenschap:Redactionele wijzigingsdatum

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel NORA
TypeDatum
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenDatum
Defaultwaarde
ToelichtingDit is de datum waarop de laatste versie is geïmplementeerd of de laatste wijziging is aangebracht. Als er geen wijzigingen zijn sinds de publicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified) kan dit vak leeg blijven.
Specialisatie van


Deze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Redactionele wijzigingsdatum" gebruiken

Er zijn 100 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 100 | volgende 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

B
BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening +januari 19, 2021  +
BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening - Inleiding +juli 3, 2019  +
BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening - Objecten voor Huisvesting Informatievoorziening +juli 3, 2019  +
BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening - Verbindingsdocument +oktober 19, 2017  +
BIO Thema Serverplatform +februari 1, 2019  +
BIO Thema Serverplatform - Beveiligingsobjecten van het serverplatform +februari 1, 2019  +
BIO Thema Serverplatform - Definiëring en omschrijving van beveiligingsobjecten +februari 1, 2019  +
BIO Thema Serverplatform - Inleiding +februari 1, 2019  +
BIO Thema Serverplatform - Verbindingsdocument +februari 1, 2019  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging +januari 18, 2021  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - Aandachtspunten ten aanzien objecten +november 10, 2020  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - Beveiligingsobjecten toegangsbeveiliging +januari 18, 2021  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - Doelstelling en risico per object +november 10, 2020  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - Een scenario voor Toegangsbeveiliging +november 19, 2020  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - Inleiding +november 9, 2020  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - Objecten gerelateerd aan SIVA basiselementen +november 11, 2020  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - Toelichting SIVA basiselementen m.b.v. het MCS +november 10, 2020  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - Verbindingsdocument +november 10, 2020  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - het beleidsdomein +november 16, 2020  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - het uitvoeringdomein +november 23, 2020  +
Bedieningsprocedures +februari 1, 2019  +
Bedrijfscontinuïteitsmanagement +februari 26, 2020  +
Bedrijfscontinuïteitsservices +februari 26, 2020  +
Bedrijfsmiddelen inventaris +juli 3, 2019  +
Bedrijfsmiddelen verwijdering +juli 3, 2019  +
Beheer op afstand +februari 1, 2019  +
Beheer van serverkwetsbaarheden +februari 1, 2019  +
Beheeractiviteiten worden nauwgezet gecoördineerd +februari 1, 2019  +
Beheerderactiviteiten vastgelegd in logbestanden +februari 1, 2019  +
Beheerderstaken vereisen bevoegdheden met risico’s voor de doelorganisatie +februari 1, 2019  +
Beheerfuncties in toepassingen hebben extra bescherming waarmee misbruik van rechten wordt voorkomen +december 28, 2020  +
Beheerorganisatie clouddiensten +februari 26, 2020  +
Beheerorganisatie netwerkbeveiliging +februari 1, 2019  +
Beheerorganisatie serverplatforms +februari 1, 2019  +
Beheersing van software ontwikkeling(sprojecten) +februari 1, 2019  +
Beheersorganisatie toegangsbeveiliging +december 28, 2020  +
Bekabeling +juli 3, 2019  +
Belangrijke faciliteiten moeten zo te worden gesitueerd dat ze niet voor iedereen toegankelijk zijn +juli 3, 2019  +
Beleid en procedures informatietransport +februari 1, 2019  +
Beleid of richtlijnen omschrijven het aanvaardbaar gebruik van communicatiefaciliteiten +februari 1, 2019  +
Beleid of richtlijnen omschrijven het toepassen van cryptografie +februari 1, 2019  +
Beleid of richtlijnen omschrijven welk type verkeer niet over draadloze netwerken verstuurd mag worden +februari 1, 2019  +
Beleid ten aanzien van het type software dat mag worden geïnstalleerd +februari 1, 2019  +
Beleid voor (beveiligd) ontwikkelen +februari 1, 2019  +
Beleid voor beveiligde inrichting en onderhoud +februari 1, 2019  +
Beleidsregels behandelen uit bedrijfsstrategie wet- en regelgeving en bedreigingen voorkomende eisen +juli 3, 2019  +
Benodigde middelen +mei 19, 2020  +
Benoemen functionarissen voor beheersingsorganisatie en inzichtelijk maken onderlinge relaties +februari 26, 2020  +
Benoemen functionarissen voor informatiebeveiliging en onderlinge relaties inzichtelijk maken +februari 26, 2020  +
Benoemen proceseigenaar voor BCM-proces en geven verantwoordelijkheden +februari 26, 2020  +
Beoordeling technische serveromgeving +februari 1, 2019  +
Beoordeling toegangsrechten +december 24, 2020  +
Beoordelingsrichtlijnen en procedures +december 24, 2020  +
Bepalingen overeengekomen met de verwerker +juni 16, 2020  +
Beperken toegang tot IT-diensten en data door technische maatregelen en implementeren +februari 26, 2020  +
Beperken toegang tot en beheer van loggings- en monitoringsfunctionaliteit tot CSP-medewerkers +februari 26, 2020  +
Beperking van de verwerking op verzoek van de betrokkene +juni 13, 2020  +
Beperking van software-installatie +februari 1, 2019  +
Beperkingen voor de installatie van software(richtlijnen) +februari 1, 2019  +
Bereikcontroles worden toegepast en gegevens worden gevalideerd +februari 1, 2019  +
Beschermen van testgegevens +februari 1, 2019  +
Beschikbaar stellen informatie over beheer van technische kwetsbaarheden +februari 26, 2020  +
Beschikken over gedocumenteerd raamwerk voor plannen van bedrijfscontinuïteit +februari 26, 2020  +
Beschikken over richtlijnen voor inrichting van service-management-organisatie +februari 26, 2020  +
Beschikking over geautomatiseerde middelen voor effectieve ondersteuning van de controle activiteiten +juli 3, 2019  +
Beschikking over richtlijnen voor evalueren van de Huisvesting-IV organisatie +juli 3, 2019  +
Beschikking over richtlijnen voor registratie, statusmeting, analyse, rapportage en evaluatie +juli 3, 2019  +
Beschrijven en inrichten relevante beheerprocessen +februari 26, 2020  +
Beschrijven functionele samenhang van service-componenten +februari 26, 2020  +
Beschrijven risicomanagementproces +februari 26, 2020  +
Beschrijven taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor uitvoeren beheer(s)werkzaamheden +februari 26, 2020  +
Beschrijven van de samenhang tussen IT-functionaliteiten bij clouddienst-aanbieding, -gebruik en -onderhoud +maart 17, 2020  +
Beschrijven van de te leveren Huisvestingservices, met bijbehorende service niveau +juli 3, 2019  +
Beschrijving gegevensstromen +juni 12, 2020  +
Besteden aandacht aan beïnvloeden van CSC’s (tenants) en derde partijen bij testen +februari 26, 2020  +
Betrekken cloud-omgeving en administratie bij assessment +februari 26, 2020  +
Bevatten diverse aspecten in systeembeschrijving +februari 26, 2020  +
Bevatten diverse aspecten voor raamwerk +februari 26, 2020  +
Bevatten organisatorisch en technische georiënteerde maatregelen in cloudbeveiligingsbeleid +februari 26, 2020  +
Beveiligde inlogprocedure +februari 1, 2019  +
Beveiligde ontwikkel- (en test) omgeving +februari 1, 2019  +
Beveiligen van de verwerking van persoonsgegevens +september 10, 2020  +
Beveiliging Virtueel serverplatform +februari 1, 2019  +
Beveiliging is integraal onderdeel van systeemontwikkeling +februari 1, 2019  +
Beveiliging netwerkdiensten +februari 1, 2019  +
Beveiligingsfaciliteiten ruimten +juli 3, 2019  +
Beveiligingsfunctie +november 18, 2020  +
Beveiligingsmechanismen voor communicatie worden voorzien op de OSI lagen +februari 1, 2019  +
Beveiligingsorganisatie Clouddiensten +november 25, 2020  +
Beveiligingsorganisatie Toegangsbeveiliging +november 19, 2020  +
Beveiligingsprincipes voor het beveiligd inrichten van servers +februari 1, 2019  +
Beveiligingszonelocatie en -sterkte hangt af van risicobeoordeling en eisen aan de bedrijfsmiddelen +juli 3, 2019  +
Bewaartermijnen worden vastgesteld en bekrachtigd +juni 16, 2020  +
Bewaken en analyseren dataverkeer op kwaadaardige elementen +februari 26, 2020  +
Bewaken en beheersen IT-infrastructuur +februari 26, 2020  +
Bewaking van de noodzaak tot bewaren +oktober 29, 2020  +
Bewaren van persoonsgegevens +september 10, 2020  +
Bewerkstelligen en promoten cloudbeveiligingsbeleid +februari 26, 2020  +
Bieden toegang tot bevoegde services, IT-diensten en data +februari 26, 2020  +