1042
U

Eigenschap:Redactionele wijzigingsdatum

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel NORA
TypeDatum
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenDatum
Defaultwaarde
ToelichtingDit is de datum waarop de laatste versie is geïmplementeerd of de laatste wijziging is aangebracht. Als er geen wijzigingen zijn sinds de publicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified) kan dit vak leeg blijven.
Specialisatie van


Deze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Redactionele wijzigingsdatum" gebruiken

Er zijn 250 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 250 | volgende 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

(
(Applicatie)code is beschermd tegen ongeautoriseerde wijzigingen +februari 1, 2019  +
(Software) configuratie management +februari 1, 2019  +
A
Aan - door de organisatie opgesteld - Huisvestingsbeleid gestelde eisen +juli 3, 2019  +
Aan het architectuurdocument gestelde eisen +juli 3, 2019  +
Aan het management worden evaluatierapportages verstrekt +februari 1, 2019  +
Aan specifieke onderwerpen gerelateerde beleidsregels m.b.t. Huisvesting Informatievoorziening +juli 3, 2019  +
Aanbod van training en op de hoogte stellen van ontwikkelingen rond Rekencentrum beveiliging +juli 3, 2019  +
Aandacht voor wetgeving en verplichtingen +november 16, 2020  +
Aangeven hoe cloudbeveiligingsstrategie bedrijfsdoelstellingen ondersteunt +februari 26, 2020  +
Aangeven hoe te beschermen tegen bedreigingen en aandacht te besteden aan beveiligingscontext +februari 26, 2020  +
Aankomst- en vertrektijden van bezoekers worden geregistreerd +december 15, 2020  +
Aansluiten compliance-proces op ISMS +februari 26, 2020  +
Aansluiten uitkomsten uit diverse rapportages e.d. +februari 26, 2020  +
Aantonen aanpak risicomanagement +mei 20, 2020  +
Aantonen onderkende risico's en maatregelen +mei 20, 2020  +
Aantonen privacy by design +mei 20, 2020  +
Aantonen toepassen DPIA toetsmodel +mei 20, 2020  +
Aantonen uitvoeren DPIA en opvolgen DPIA uitkomsten +mei 20, 2020  +
Aantoonbaar behoorlijke verwerking +juni 18, 2020  +
Aantoonbaar transparante verwerking +juni 18, 2020  +
Aanvullende beheersmaatregelen wanneer programmabroncode wordt gepubliceerd +februari 1, 2019  +
Aanvullende eisen wanneer geen gebruik gemaakt wordt van 2-factor authenticatie +december 15, 2020  +
Aanvullende onderdelen in het cryptografiebeleid +februari 1, 2019  +
Aanvulling op verzoek van betrokkene +juni 13, 2020  +
Aanwezigheid van noodschakelaars en -knoppen bij nooduitgangen of ruimten waar apparatuur aanwezig is +juli 3, 2019  +
Acceptatie-eisen worden vastgelegd parallel aan het Functioneel Ontwerp en Technisch Ontwerp +februari 1, 2019  +
Acceptatietesten worden uitgevoerd in een representatieve acceptatietest omgeving +februari 1, 2019  +
Activiteiten van applicatiebouw worden gereviewd +februari 1, 2019  +
Activiteiten van de beveiligingsfunctionaris +februari 1, 2019  +
Actualiseren beveiligingsplannen en toewijzen aan verantwoordelijken +februari 26, 2020  +
Actualiteit, consistentie en overeenstemming van de inventarislijst van bedrijfsmiddelen +juli 3, 2019  +
Actueel beeld voor de AP +juni 12, 2020  +
Adequaatheidsbesluit +juni 16, 2020  +
Adoptie van ontwikkelmethodologie wordt gemonitord +februari 1, 2019  +
Adresboeken en telefoonboeken bevattende vertrouwelijke locaties zijn niet vrij toegankelijk +juli 3, 2019  +
Adresseren diverse elementen bij monitoring en reviewen +februari 26, 2020  +
Afdoende garanties formeel vastgelegd +juni 16, 2020  +
Afdoende garanties voor passende maatregelen +juni 16, 2020  +
Afspraken met en activiteiten van leveranciers zijn contractueel vastgelegd in SLA’s en DAP’s +juli 3, 2019  +
Afwijking voor een specifieke situatie +juni 16, 2020  +
Algemene maatregelen en ‘beveiligingslagen’ voor draadloze netwerken +februari 1, 2019  +
Alle autorisatie-activiteiten worden vastgelegd en gearchiveerd +december 9, 2020  +
Alle externe toegang tot servers vindt versleuteld plaats +februari 1, 2019  +
Alle gebruikers worden nog vóór de toegang tot de applicatieomgeving in het personeelsinformatiesysteem opgenomen +december 28, 2020  +
Alle gescheiden groepen hebben een gedefinieerd beveiligingsniveau +februari 1, 2019  +
Alle natuurlijke personen die gebruik maken van applicaties worden geregistreerd +december 28, 2020  +
Alle uitgegeven toegangsrechten worden minimaal eenmaal per jaar beoordeeld +december 24, 2020  +
Alle vereisten worden gevalideerd door peer review of prototyping +februari 1, 2019  +
Alle vermeende en daadwerkelijke fouten en elk preventieve en correctieve onderhoud wordt geregistreerd +juli 3, 2019  +
Alleen beschikbare patches van een legitieme (geautoriseerde) bron worden geïmplementeerd +februari 1, 2019  +
Alleen specifiek toegestane netwerkdevices worden gekoppeld met de aanwezige clients en informatiesystemen +februari 1, 2019  +
Analyse en evaluatie van beheer-, log- en penetratietest rapportages op structurele risico’s +februari 1, 2019  +
Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen +februari 1, 2019  +
Analyse en specificatie van informatiesystemen +februari 1, 2019  +
Analyseren informatiebeveiligingsrapportages in samenhang +februari 26, 2020  +
Apparatuur positionering +juli 3, 2019  +
Apparatuur verwijdering +juli 3, 2019  +
Apparatuur wordt beschermd tegen externe bedreigingen +juli 3, 2019  +
Apparatuur wordt op aanbevolen intervallen voor servicebeurten en voorschriften onderhouden +juli 3, 2019  +
Applicatie architectuur +februari 1, 2019  +
Applicatie functionaliteiten +februari 1, 2019  +
Applicatie ontwerp +februari 1, 2019  +
Applicatiebouw +februari 1, 2019  +
Applicatiekoppelingen +februari 1, 2019  +
Applicatieontwikkeling Beleid +februari 1, 2019  +
Applicatieontwikkeling Control +februari 1, 2019  +
Applicatieontwikkeling Uitvoering +februari 1, 2019  +
Archiveren gegevens met behulp van WORM-technologie +februari 26, 2020  +
Authenticatie(middelen)beheer +november 18, 2020  +
Authenticatie-informatie is uniek toegekend aan één persoon en voldoet aan specifieke samenstelling van tekens +december 28, 2020  +
Authenticatie-informatie wordt beschermd door middel van versleuteling +november 18, 2020  +
Authenticiteit van aangesloten netwerkdevices wordt gecontroleerd +februari 1, 2019  +
Autorisatie +december 28, 2020  +
Autorisatieproces +december 9, 2020  +
Autorisaties voor speciale toegangsrechten worden frequenter beoordeeld +december 24, 2020  +
Autorisaties worden gecontroleerd +november 23, 2020  +
Autorisatievoorzieningen +december 28, 2020  +
Awareness-activiteiten m.b.t. de binnen de Huisvesting Informatievoorziening actieve medewerkers +juli 3, 2019  +
B
BIO Thema Applicatieontwikkeling +december 9, 2020  +
BIO Thema Applicatieontwikkeling - Geïdentificeerde objecten ingedeeld naar IFGS +februari 1, 2019  +
BIO Thema Applicatieontwikkeling - IFGS gekoppeld aan het V-model +februari 1, 2019  +
BIO Thema Applicatieontwikkeling - Identificatie applicatieontwikkeling objecten +februari 1, 2019  +
BIO Thema Applicatieontwikkeling - Inleiding +februari 1, 2019  +
BIO Thema Applicatieontwikkeling - SIG ISO25010 model voor technische maatregelen applicatiebeveiliging +februari 1, 2019  +
BIO Thema Clouddiensten +december 9, 2020  +
BIO Thema Clouddiensten - Beslisbomen voor risicobeoordeling IV-diensten +februari 26, 2020  +
BIO Thema Clouddiensten - Bronverwijzing +maart 17, 2020  +
BIO Thema Clouddiensten - Cloudbeveiligingsprincipes binnen het beleidsaspect +februari 26, 2020  +
BIO Thema Clouddiensten - Cloudbeveiligingsprincipes binnen het control-aspect +februari 26, 2020  +
BIO Thema Clouddiensten - Cloudbeveiligingsprincipes binnen het uitvoeringsaspect +februari 26, 2020  +
BIO Thema Clouddiensten - Inleiding +februari 26, 2020  +
BIO Thema Clouddiensten - Risico's in relatie tot clouddiensten +februari 26, 2020  +
BIO Thema Clouddiensten - Standpunt AIVD en beleidsverkenning BZK +maart 17, 2020  +
BIO Thema Clouddiensten - Toelichting SIVA-basiselementen +februari 26, 2020  +
BIO Thema Clouddiensten - Verantwoording aanpak +februari 26, 2020  +
BIO Thema Clouddiensten - Voorwoord +februari 26, 2020  +
BIO Thema Communicatievoorzieningen +februari 1, 2019  +
BIO Thema Communicatievoorzieningen - Definitie van objecten +februari 1, 2019  +
BIO Thema Communicatievoorzieningen - Inleiding +februari 1, 2019  +
BIO Thema Communicatievoorzieningen - Verbindingsdocument +februari 1, 2019  +
BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening +januari 19, 2021  +
BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening - Inleiding +juli 3, 2019  +
BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening - Objecten voor Huisvesting Informatievoorziening +juli 3, 2019  +
BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening - Verbindingsdocument +oktober 19, 2017  +
BIO Thema Serverplatform +februari 1, 2019  +
BIO Thema Serverplatform - Beveiligingsobjecten van het serverplatform +februari 1, 2019  +
BIO Thema Serverplatform - Definiëring en omschrijving van beveiligingsobjecten +februari 1, 2019  +
BIO Thema Serverplatform - Inleiding +februari 1, 2019  +
BIO Thema Serverplatform - Verbindingsdocument +februari 1, 2019  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging +januari 18, 2021  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - Aandachtspunten ten aanzien objecten +november 10, 2020  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - Beveiligingsobjecten toegangsbeveiliging +januari 18, 2021  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - Doelstelling en risico per object +november 10, 2020  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - Een scenario voor Toegangsbeveiliging +november 19, 2020  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - Inleiding +november 9, 2020  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - Objecten gerelateerd aan SIVA basiselementen +november 11, 2020  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - Toelichting SIVA basiselementen m.b.v. het MCS +november 10, 2020  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - Verbindingsdocument +november 10, 2020  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - het beleidsdomein +november 16, 2020  +
BIO Thema Toegangsbeveiliging - het uitvoeringdomein +november 23, 2020  +
Bedieningsprocedures +februari 1, 2019  +
Bedrijfscontinuïteitsmanagement +februari 26, 2020  +
Bedrijfscontinuïteitsservices +februari 26, 2020  +
Bedrijfsmiddelen inventaris +juli 3, 2019  +
Bedrijfsmiddelen verwijdering +juli 3, 2019  +
Beheer op afstand +februari 1, 2019  +
Beheer van serverkwetsbaarheden +februari 1, 2019  +
Beheeractiviteiten worden nauwgezet gecoördineerd +februari 1, 2019  +
Beheerderactiviteiten vastgelegd in logbestanden +februari 1, 2019  +
Beheerderstaken vereisen bevoegdheden met risico’s voor de doelorganisatie +februari 1, 2019  +
Beheerfuncties in toepassingen hebben extra bescherming waarmee misbruik van rechten wordt voorkomen +december 28, 2020  +
Beheerorganisatie clouddiensten +februari 26, 2020  +
Beheerorganisatie netwerkbeveiliging +februari 1, 2019  +
Beheerorganisatie serverplatforms +februari 1, 2019  +
Beheersing van software ontwikkeling(sprojecten) +februari 1, 2019  +
Beheersorganisatie toegangsbeveiliging +december 28, 2020  +
Bekabeling +juli 3, 2019  +
Belangrijke faciliteiten moeten zo te worden gesitueerd dat ze niet voor iedereen toegankelijk zijn +juli 3, 2019  +
Beleid en procedures informatietransport +februari 1, 2019  +
Beleid of richtlijnen omschrijven het aanvaardbaar gebruik van communicatiefaciliteiten +februari 1, 2019  +
Beleid of richtlijnen omschrijven het toepassen van cryptografie +februari 1, 2019  +
Beleid of richtlijnen omschrijven welk type verkeer niet over draadloze netwerken verstuurd mag worden +februari 1, 2019  +
Beleid ten aanzien van het type software dat mag worden geïnstalleerd +februari 1, 2019  +
Beleid voor (beveiligd) ontwikkelen +februari 1, 2019  +
Beleid voor beveiligde inrichting en onderhoud +februari 1, 2019  +
Beleidsregels behandelen uit bedrijfsstrategie wet- en regelgeving en bedreigingen voorkomende eisen +juli 3, 2019  +
Benodigde middelen +mei 19, 2020  +
Benoemen functionarissen voor beheersingsorganisatie en inzichtelijk maken onderlinge relaties +februari 26, 2020  +
Benoemen functionarissen voor informatiebeveiliging en onderlinge relaties inzichtelijk maken +februari 26, 2020  +
Benoemen proceseigenaar voor BCM-proces en geven verantwoordelijkheden +februari 26, 2020  +
Beoordeling technische serveromgeving +februari 1, 2019  +
Beoordeling toegangsrechten +december 24, 2020  +
Beoordelingsrichtlijnen en procedures +december 24, 2020  +
Bepalingen overeengekomen met de verwerker +juni 16, 2020  +
Beperken toegang tot IT-diensten en data door technische maatregelen en implementeren +februari 26, 2020  +
Beperken toegang tot en beheer van loggings- en monitoringsfunctionaliteit tot CSP-medewerkers +februari 26, 2020  +
Beperking van de verwerking op verzoek van de betrokkene +juni 13, 2020  +
Beperking van software-installatie +februari 1, 2019  +
Beperkingen voor de installatie van software(richtlijnen) +februari 1, 2019  +
Bereikcontroles worden toegepast en gegevens worden gevalideerd +februari 1, 2019  +
Beschermen van testgegevens +februari 1, 2019  +
Beschikbaar stellen informatie over beheer van technische kwetsbaarheden +februari 26, 2020  +
Beschikken over gedocumenteerd raamwerk voor plannen van bedrijfscontinuïteit +februari 26, 2020  +
Beschikken over richtlijnen voor inrichting van service-management-organisatie +februari 26, 2020  +
Beschikking over geautomatiseerde middelen voor effectieve ondersteuning van de controle activiteiten +juli 3, 2019  +
Beschikking over richtlijnen voor evalueren van de Huisvesting-IV organisatie +juli 3, 2019  +
Beschikking over richtlijnen voor registratie, statusmeting, analyse, rapportage en evaluatie +juli 3, 2019  +
Beschrijven en inrichten relevante beheerprocessen +februari 26, 2020  +
Beschrijven functionele samenhang van service-componenten +februari 26, 2020  +
Beschrijven risicomanagementproces +februari 26, 2020  +
Beschrijven taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor uitvoeren beheer(s)werkzaamheden +februari 26, 2020  +
Beschrijven van de samenhang tussen IT-functionaliteiten bij clouddienst-aanbieding, -gebruik en -onderhoud +maart 17, 2020  +
Beschrijven van de te leveren Huisvestingservices, met bijbehorende service niveau +juli 3, 2019  +
Beschrijving gegevensstromen +juni 12, 2020  +
Besteden aandacht aan beïnvloeden van CSC’s (tenants) en derde partijen bij testen +februari 26, 2020  +
Betrekken cloud-omgeving en administratie bij assessment +februari 26, 2020  +
Bevatten diverse aspecten in systeembeschrijving +februari 26, 2020  +
Bevatten diverse aspecten voor raamwerk +februari 26, 2020  +
Bevatten organisatorisch en technische georiënteerde maatregelen in cloudbeveiligingsbeleid +februari 26, 2020  +
Beveiligde inlogprocedure +februari 1, 2019  +
Beveiligde ontwikkel- (en test) omgeving +februari 1, 2019  +
Beveiligen van de verwerking van persoonsgegevens +september 10, 2020  +
Beveiliging Virtueel serverplatform +februari 1, 2019  +
Beveiliging is integraal onderdeel van systeemontwikkeling +februari 1, 2019  +
Beveiliging netwerkdiensten +februari 1, 2019  +
Beveiligingsfaciliteiten ruimten +juli 3, 2019  +
Beveiligingsfunctie +november 18, 2020  +
Beveiligingsmechanismen voor communicatie worden voorzien op de OSI lagen +februari 1, 2019  +
Beveiligingsorganisatie Clouddiensten +november 25, 2020  +
Beveiligingsorganisatie Toegangsbeveiliging +november 19, 2020  +
Beveiligingsprincipes voor het beveiligd inrichten van servers +februari 1, 2019  +
Beveiligingszonelocatie en -sterkte hangt af van risicobeoordeling en eisen aan de bedrijfsmiddelen +juli 3, 2019  +
Bewaartermijnen worden vastgesteld en bekrachtigd +juni 16, 2020  +
Bewaken en analyseren dataverkeer op kwaadaardige elementen +februari 26, 2020  +
Bewaken en beheersen IT-infrastructuur +februari 26, 2020  +
Bewaking van de noodzaak tot bewaren +oktober 29, 2020  +
Bewaren van persoonsgegevens +september 10, 2020  +
Bewerkstelligen en promoten cloudbeveiligingsbeleid +februari 26, 2020  +
Bieden toegang tot bevoegde services, IT-diensten en data +februari 26, 2020  +
Bij SLA en DAP betrokken rollen voor Contractmanagement en Service Level Management zijn vastgelegd +juli 3, 2019  +
Bij acceptatietest wordt getoetst of het geleverde product overeenkomt met hetgeen is afgesproken +februari 1, 2019  +
Bij applicatieontwikkeling is informatie beschermd conform de vereisten uit het classificatieschema +februari 1, 2019  +
Bij draadloze verbindingen wordt gebruik gemaakt van encryptiemiddelen +februari 1, 2019  +
Bij het ontwerp is informatie verkregen uit connecties met de te ontwerpen applicatie +februari 1, 2019  +
Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt een verwerkingsactiviteiten register bijgehouden. +december 28, 2020  +
Bij huisvesting van bedrijfsmiddelen wordt rekening gehouden met de gevolgen van rampen +juli 3, 2019  +
Bij uitgifte van authenticatiemiddelen worden minimaal identiteit en recht op authenticatiemiddel vastgesteld +december 28, 2020  +
Bij web- en mailverkeer van gevoelige gegevens wordt gebruik gemaakt van PKI-Overheid certificaten +februari 1, 2019  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens, m.b.t. specifieke doeleinden met algemeen belang +juni 4, 2020  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; algemeen belang i.r.t volksgezondheid +juni 4, 2020  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; gevoelige gegevens, noodzakelijke uitzonderingen wgs. zwaarwegend algemeen belang +juni 4, 2020  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; gezondheidsgegevens +juni 4, 2020  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; i.r.t. rechtsvordering, gerechten +juni 4, 2020  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; ledenadministratie, gerechtvaardigde activiteiten +juni 4, 2020  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; noodzaak i.r.t verplichtingen en specifieke rechten +juni 4, 2020  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; noodzaak, vitale belangen, onmacht +juni 4, 2020  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; openbaar gemaakt door betrokkene +juni 4, 2020  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; uitdrukkelijke toestemming +juni 4, 2020  +
Bijzondere categorieën persoonsgegevens; voorwaarden verwerking i.v.m. gezondheidszorg +juni 4, 2020  +
Binnenkomend en uitgaand dataverkeer wordt bewaakt en geanalyseerd op kwaadaardige elementen +februari 1, 2019  +
Business Impact Analyse +februari 1, 2019  +
C
Certificering +juli 3, 2019  +
Certificeringseisen van de ingezette Huisvesting Informatievoorziening +juli 3, 2019  +
Checklist voor veilige inrichting van netwerk(diensten) +februari 1, 2019  +
Classificatie van Informatie +februari 1, 2019  +
Classificeren en beschermen data gerelateerd aan e-commerce en verstuurd via publieke netwerken +februari 26, 2020  +
Cloudbeveiligingsstrategie +februari 26, 2020  +
Clouddiensten Beleid +februari 26, 2020  +
Clouddiensten Control +februari 1, 2019  +
Clouddiensten Uitvoering +februari 1, 2019  +
Clouddiensten-architectuur +februari 26, 2020  +
Clouddienstenbeleid +februari 26, 2020  +
Committeren aan vastgestelde BCM-vereisten +februari 26, 2020  +
Communicatie van de beoordelingsrapportage met kwetsbaarheden, zwakheden en verbetervoorstellen +juli 3, 2019  +
Communicatievoorzieningen Beleid +februari 1, 2019  +
Communicatievoorzieningen Control +februari 1, 2019  +
Communicatievoorzieningen Uitvoering +februari 1, 2019  +
Communiceren verbeteringsvoorstellen uit evaluatierapportages en communiceren met de verantwoordelijken +februari 26, 2020  +
Compliance en assurance +februari 26, 2020  +
Compliance management +februari 1, 2019  +
Compliancy en compleetheid aantonen met het gegevensregister +juni 18, 2020  +
Compliancydossier +juni 18, 2020  +
Continue bewaking via monitoring +februari 1, 2019  +
Continuiteitsmanagement +juli 3, 2019  +
Contractmanagement +juli 3, 2019  +
Controle op de juistheid, volledigheid en tijdigheid van input en op de verwerking en output van gegevens +februari 1, 2019  +
Controle op juistheid en nauwkeurigheid +juni 13, 2020  +
Controle richtlijn +juli 3, 2019  +
Controle richtlijnen die binnen de relevante beheerprocessen worden toegepast +februari 1, 2019  +