106
U

Eigenschap:Werkingsgebied

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Tekening van boek met a en z er op
Onderdeel van Begrippenkader NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur


Beschrijving: Het domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.

Bron: FS 36-02-06A1 (Toetsingsprocedure en criteria Basisvoorzieningen)
Vastgesteld in: niet vastgesteldWordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': JaKennismodelKennismodel NORA
TypeString
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstregel
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie van


Deze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Werkingsgebied" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

I
ISAAR(CPF) +Archieven  +
ISAD(G): General International Standard Archival Description +Archieven  +
Informatiemodel Zaken (RGBZ) 2.0 +Gemeenten  +
J
JPEG binnen Open Document Format +Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
Jeugdstrafrecht gegevenswoordenboek +Strafrechtsketen, Jeugd, Justitie  +
K
Kenniscentrum Digitaal erfgoed +Archiefwezen  +
Kernmodel Onderwijs Informatie (KOI) +Onderwijs: PO, VO, MBO, HO  +
M
METS (Metadata Encoding & Transmission Standard) +Archieven  +
MIM (Metamodel voor informatiemodellen) +Publieke sector  +
MoReq2010: Modular Requirements for Records Systems +Archieven, recordsmanagement  +
N
NEN-ISO 27033-1 (Network security - Overview and concepts) +Alle overheden  +
NEN-ISO/IEC 27001 +Alle overheden  +
NEN-ISO/IEC 27002 +Alle overheden  +
NL LOM +Alle organisaties die content ontwikkelen, beschikbaar stellen, arrangeren en gebruiken voor educatieve doeleinden alsook leveranciers van applicaties ter ondersteuning van dit proces.  +
NLCIUS +Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de publieke sector.  +
NLCS +Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.  +
NTA 9040 (ihkv het ondernemingsdossier) +Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
Nationaal Georegister (NGR) +Geo  +
Nederlandse Taxonomie +Financiële sector  +
O
OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) +Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
ODF (Open Document Format) 1.2 +Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
OIDC (OpenID Connect) +Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de publieke sector.  +
OWMS (Overheid.nl Web Metadata Standaard) +Overheden en instellingen uit de (semi) publieke sector  +
Onderwijsbegrippenkader (OBK) +Onderwijs  +
OpenAPI Specification +Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.  +