Eigenschap:Werkingsgebied

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Tekening van boek met a en z er op
Onderdeel van Begrippenkader NORA


Beschrijving: Het domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.

Bron:
Vastgesteld in: niet vastgesteldWordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': Ja

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:
Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:

Showing 50 pages using this property.
G
Gemeenten, Ondergrond, Geo, Waterschappen, Infrastructuur, Water(beheer), Ruimte  +
Justitie, strafrechtketen, migratieketen  +
Zorg, Gezondheidszorg, Welzijn, Geo  +
H
Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.  +
I
Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
Overheden en instellingen uit de (semi) publieke sector  +
Archieven  +
J
Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector  +
Gebruikers BIO Thema-uitwerkingen.  +
Strafrechtsketen, Jeugd, Justitie  +
K
Onderwijs: PO, VO, MBO, HO  +
M
N
Gebruikers BIO Thema-uitwerkingen.  +
Gebruikers BIO Thema-uitwerkingen.  +
Gebruikers BIO Thema-uitwerkingen.  +
Gebruikers BIO Thema-uitwerkingen.  +
Alle organisaties die content ontwikkelen, beschikbaar stellen, arrangeren en gebruiken voor educatieve doeleinden alsook leveranciers van applicaties ter ondersteuning van dit proces.  +
Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de publieke sector.  +
Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.  +