FS:CSV

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze gegevens zijn overgenomen van de pagina forumstandaardisatie.nl/standaard/CSV
Over de standaard
Beschrijving tabelbestanden
Lijst status Aanbevolen
Uitleg
Nut CSV bestanden kunnen in een rekenblad- of een databaseprogramma worden ingelezen en vervolgens op een beeldscherm als tabel worden gepresenteerd.
Werking Dit veld kan nog niet overgenomen worden van forumstandaardisatie.nl
Waarvoor geldt de verplichting
TrefwoordenDocumentformaat
Detailinformatie
BeheerorganisatieIETF
Uitstekend beheer
Specificatiedocumenthttp://tools.ietf.org/html/rfc4180
Volledige naamCommon Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files
VersionRFC4180
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest
DomeinDocument & (Web)Content
Relatie met andere standaarden
Toelichting
Toetsingsinformatie
Hulpmiddelen
Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening Bestandsformaat voor uitwisseling van tabelbestanden
Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.
Toelichting bij opname
Datum van aanmelding
Datum van besluit20-08-2009
Europese status (MSP)
Documentatie
Forum-Adviezen
Advies aan beheerder
Adoptieadviezen
Leveranciers