FS:PDF A2: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Tekst vervangen - '{{FS-standaard' door '<!--TS:20180928000000-->{{FS-standaard')
k (archief)
 
Regel 2: Regel 2:
 
|Naam=PDF A2
 
|Naam=PDF A2
 
|Omschrijving=Formaat documentpublicatie en archivering
 
|Omschrijving=Formaat documentpublicatie en archivering
|Lijst=Verplicht (pas toe leg uit)
+
|Lijst=Archief
 
|Nut=PDF A2 is een open standaardformaat voor de uitwisseling van documenten waarvan de pagina opmaak vastligt. Het uitgangspunt van PDF A2 is dat gebruikers documenten kunnen uitwisselen, bekijken en afdrukken, onafhankelijk van de omgeving waarin ze worden aangemaakt, bekeken of afgedrukt. PDF A2 kan worden gebruikt als PDF A1 onvoldoende functionaliteit biedt, bijvoorbeeld als het document een scan bevat of bestaat uit verschillende transparante lagen.
 
|Nut=PDF A2 is een open standaardformaat voor de uitwisseling van documenten waarvan de pagina opmaak vastligt. Het uitgangspunt van PDF A2 is dat gebruikers documenten kunnen uitwisselen, bekijken en afdrukken, onafhankelijk van de omgeving waarin ze worden aangemaakt, bekeken of afgedrukt. PDF A2 kan worden gebruikt als PDF A1 onvoldoende functionaliteit biedt, bijvoorbeeld als het document een scan bevat of bestaat uit verschillende transparante lagen.
  

Huidige versie van 13 apr 2021 om 13:36

Deze gegevens zijn overgenomen van de pagina https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/PDF-A2[1]

Over de standaard
Beschrijving Formaat documentpublicatie en archivering
Lijst status Archief
Uitleg
Nut PDF A2 is een open standaardformaat voor de uitwisseling van documenten waarvan de pagina opmaak vastligt. Het uitgangspunt van PDF A2 is dat gebruikers documenten kunnen uitwisselen, bekijken en afdrukken, onafhankelijk van de omgeving waarin ze worden aangemaakt, bekeken of afgedrukt. PDF A2 kan worden gebruikt als PDF A1 onvoldoende functionaliteit biedt, bijvoorbeeld als het document een scan bevat of bestaat uit verschillende transparante lagen.
Werking Dit veld kan nog niet overgenomen worden van A2 forumstandaardisatie.nl
Waarvoor geldt de verplichting Bij een investering in systemen en software waarbij niet- of beperkt-reviseerbare documenten worden aangemaakt, bewerkt, gepubliceerd of gearchiveerd (bijvoorbeeld office pakketten, multifunctionele printer-scanners of documentgeneratiesystemen).
Trefwoorden Archivering, Documentformaat
Detailinformatie
Beheerorganisatie NEN
Uitstekend beheer
Specificatiedocument http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=50655
Volledige naam A2 Document management — Electronic document file format for long-term preservation — Part 2: Use of ISO 32000-1 (PDF/A)
Version ISO 19005-2
Inkoop
Aandachtspunten
Sjabloon-bestektekst

Voor Inkoop zal PDF A2 met name voorkomen onder de volgende categorieën en CPV codes:
48000000-8 Software en informatiesystemen
48300000-1 Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
72212300-2 Diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
72512000-7 Documentbeheerdiensten
72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie
30232100-5 Printers en plotters
48773000-7 Printersoftware-faciliteiten
48824000-0 Printerservers
30216110-0 Scanners voor computergebruik
48318000-0 Scannersoftware

79999100-4 Scanningsdiensten
CPV-code(s)
Implementatie
Conformiteitstest

Het Europese project PREFORMA heeft een open source PDF/A checker gepubliceerd:
De veraPDF conformiteits checker van het Europese project PREFORMA
Daarnaast zijn online de volgende PDF checkers beschikbaar:
PDF Validator Online Tool (3-Heights™)
PDF/A validation tools

 
Domein Document & (Web)Content
Relatie met andere standaarden
 • PDF A1
 • FS:PDF (NEN-ISO)
 • Toelichting Door de jaren zijn er verschillende versies van PDF gepubliceerd voor verschillende toepassingen. Daardoor heeft PDF meer dan één standaard.De standaardisatie organisatie ISO heeft de PDF A1 en PDF A2 standaarden gepubliceerd met het oog op duurzame toegankelijkheid. Van deze twee is PDF A1 het meest duurzaam toegankelijke formaat. Maar een document dat bestaat uit een scan of dat een ingewikkelde opmaak heeft, bijvoorbeeld met verschillende transparante lagen, kan moeilijk in PDF A1 formaat op te slaan zijn. Indien het onmogelijk is om er een PDF A1 van te maken, dan is het PDF A2 formaat ook acceptabel.
  Toetsingsinformatie
  Hulpmiddelen Forum Standaardisatie heeft samen met NOiV een handreiking open documentformaten gepubliceerd.
  Functioneel toepassingsgebied PDF/A-2 moet worden toegepast op de uitwisseling en publicatie van niet- of beperkt reviseerbare documenten, waarbij duurzame toegankelijkheid van belang is en waarbij PDF/A-1 onvoldoende functionaliteit biedt.Op 24 mei 2018 is de omschrijving van het functioneel toepassingsgebied door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) opnieuw bekrachtigd.
  Organisatorisch werkingsgebied Overheden, semi-overheden en instellingen in de publieke sector.
  Toelichting bij opname

  PDF A1 en A2 zijn afzonderlijk getoetst, vandaar dat van beide versies toets-documentatie beschikbaar is.

  In 2017 besloot het Forum Standaardisatie een standaardsyntaxis toe te passen op de beschrijving van de functioneel toepassingsgebieden van standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Aan de hand van deze syntaxis hebben we het functioneel toepassingsgebied van deze standaard PDF A2 aangepast. Dit is bekrachtigd door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op 25 mei 2018. Een toelichting treft u in dit document. 
  Datum van aanmelding 27-10-2011
  Datum van besluit 15-06-2012
  Europese status (MSP) Ja
  Documentatie https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/CS_12-06-06C_advies_PDFA2.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/120213_Consultatiedocument_PDF_A2.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/120213_Expertadvies_PDF_A2.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Aanmelding_PDFA2.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/FS_35-12-05_Oplegnotitie_open_standaarden_01.pdf, https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/bfs/files/Agp%204b-%20Hamerstuk%20Standaardisatie%20OBDO%2024%20mei%202018_24.pdf
  Forum-Adviezen
  Advies aan beheerder
  Adoptieadviezen

  Bij de opname op de "pas toe of leg uit"-lijst deed het College Standaardisatie de volgende oproepen ten aanzien van de adoptie van de standaard:
  Het oproepen van PDF/A Competence Center om in samenwerking met Bureau Forum Standaardisatie en betrokken experts de ‘Handreiking Open Documentformaten voor de Overheid’ aan te passen aan de laatste stand van zaken ten aanzien van het PDF-formaat.
  Het oproepen van verantwoordelijke ministeries om in de toekomst - bij verwijzingen in wet- en regelgeving naar PDF als formaat voor indiening of publicatie - te verwijzen naar documentformaten op de lijst voor ‘pas toe of leg uit’.

   
  Leveranciers
  1. De URL is slechts een benadering. De ID's die Forum Standaardisatie gebruikt in zijn export van standaarden wordt in NORA gebruikt voor de paginanaam; in de URL's van forumstandaardisatie.nl worden sommige tekens weggelaten. In dat geval kan in deze pagina de parameter 'ID' handmatig worden aangepast zodat die weer overeen komt met het laatste deel van de URl bij het Forum Standaardisatie.