Fysiek of technisch gegevens- of datamodel

Uit NORA Online
Versie door M.M.Vos (Overleg | bijdragen) op 21 mrt 2019 om 18:55 (framework in noinclude)

Ga naar: navigatie, zoeken
Tekening van boek met a en z er op
Onderdeel van Begrippenkader NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur


Beschrijving:

Bron: MIM (Metamodel voor informatiemodellen)
Vastgesteld in: MIM 1.0 paragraaf 1.5
Toelichting: Beschrijft hoe de in het conceptueel model onderscheiden concepten gebruikt worden bij de interactie tussen systemen en hun gebruikers en tussen systemen onderling. Anders gezegd: het logisch model is een model van de representatie van informatie over de werkelijkheid in digitale registraties en in de uitwisseling daartussen. Het gaat hierbij, in tegenstelling tot een conceptueel model dus veel meer om het ‘hoe’. Het slaat de brug tussen werkelijkheid en systemen, maar beschrijft nog niet de implementatie in die systemen. Een dergelijk model wordt in formele taal beschreven en wordt waar mogelijk gegenereerd vanuit het conceptuele model. Het logisch model wordt opgesteld voor ICT-interoperabiliteitInteroperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving, voor gebruik door met name de ontwerpers, bouwers en beheerders van ICT-voorzieningen.


Wordt op andere pagina's toegelicht met een 'tooltip': Nee


Dit begrip maakt deel uit van het conceptueel framework van het MIM (Metamodel voor informatiemodellen) en wordt binnen het thema Gegevensmanagement gebruikt om gegevenswoordenboeken te typeren en beschrijven.
Weergave van het vijflaagsmodel met het Nationaal Semantisch Vlak, waarbij dit vlak met pijlen is verbonden met vijf rechthoeken rechts hiervan: Begrippenmodel (groen), Conceptueel informatiemodel (rood), logisch informatiemodel (blauw), technisch datamodel (bruin) en register (geel)VijflaagsmodelNationaal Semantisch VlakGrondslagenlaagOrganisatorische laagNationaal Semantisch VlakApplicatielaagNetwerklaagMIM (Metamodel voor informatiemodellen)Model van begrippenConceptueel informatiemodelLogisch informatie- of gegevensmodelFysiek of technisch gegevens- of datamodelRegister