Element bewerken: Gebruik open standaarden

Ga naar: navigatie, zoeken

U hebt geen rechten om deze pagina te bewerken, want:

  • U hebt geen rechten om de gevraagde handeling uit te voeren.
  • Deze pagina is beveiligd. Bewerken of andere handelingen zijn niet mogelijk.

Afgeleid principe.png
Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.

Eigenschappen

ID:
Deze eigenschap kan worden gebruikt om een element te voorzien van een unieke identificatie.
Stelling:
Deze eigenschap kan worden gebruikt om elementen te voorzien van een stelling.
Rationale:
Implicaties:
Voorbeelden:
Deze elementeigenschap kan worden gebruikt om een element te voorzien van voorbeelden.
Cluster:
Deze elementeigenschap kan gebruikt worden om een element aan een cluster toe te wijzen.
Architectuurlaag:
Architectuurdomein:
Toepassingsgebied:
Deze elementeigenschap kan worden gebruikt om het toepassingsgebied van een element vast te leggen.
RelatieToelichting:
Dit moet een tijdelijke eigenschap zijn, bedoeld om de toelichting bij een relatie tussen twee afgeleide principes vast te houden. Moet nog een definitieve vorm krijgen.
Status actualiteit:
Kies uit deze lijst de huidige status van dit element. Als de status anders is dan actueel graag ook een tekstuele toelichting, waar mogelijk in de eigenschap Status toelichting
Status toelichting:
Leg hier uit waarom de pagina niet 'actueel' is, bijvoorbeeld waar het door is vervangen of wanneer het is vervallen. Leg ook links naar RFC's et cetera.
Afbeelding: Bestand uploaden
Logo voor een bouwsteen, standaard oid
Alt-tekst:
Vul hier een beschrijving van de afbeelding in voor blinden en slechtzienden
Prioriteit revisit:
Deze eigenschap staat voor het aantal prioriteitspunten dat gebruikers gezamenlijk hebben toegekend aan een NORA-element.

Relaties met andere elementen

Is gerelateerd aan:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Afgeleid principe
Realiseert:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Basisprincipe, Afgeleid principe
Heeft bron:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Bron

Vrije tekst voor nadere toelichting

 

        Annuleren