Gebruik wiki

Uit NORA Online
Versie door L.Siegerist (Overleg | bijdragen) op 2 jan 2019 om 09:53 (statistieken december geplaatst)

Ga naar: navigatie, zoeken
Infographic van vijf mannen, voor elk van de jaren 2014/2015/2016/2017 en q1+2 2018. Elk jaar is de man groter, naar verhouding van de gemiddelde aantal maandelijkse bezoeken op noraonline in die periode: 3663/mnd in 2014, 4361/mnd in 2015, 5676/mnd in 2016, 7158/mnd in 2017 en 9384/mnd in 2018.
Grafische weergave verloop gemiddeld aantal bezoeken per maand op noraonline.

Een belangrijk criterium voor elk kennisplatform is de mate waarin het gebruikt wordt: verzamelen we alleen kennis, of delen we die met elkaar en passen we het ook weer toe in de dagelijkse praktijk? Welke doelgroepen en domeinen bereiken we samen en welke witte vlekken zijn er nog?

Gebruikerstevredenheid

De komende jaren wil de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur steeds meer inzicht krijgen in die vragen. Op deze pagina delen we onze deelantwoorden met jullie. Een eerste stap daarbij is het inzichtelijk maken van de (online en offline) activiteiten en het aantal betrokkenen daarbij. Voor de NORA-wiki, noraonline.nl is dat te vinden in de gebruiksstatistieken.

De tweede stap bestaat uit het houden van een onderzoek naar gebruikerstevredenheid noraonline. De resultaten van augustus 2017 zijn samengevat in het document: resultaten gebruikersonderzoek augustus 2017 (PDF, 575 kB). In 2018 zijn we van plan opnieuw een vragenlijst uit te zetten. De resultaten van dit onderzoek zullen o.a. via deze pagina gedeeld worden.

Als derde stap om de gebruikerstevredenheid te meten is de vraag 'was dit nuttig' rechts onderin beeld bij bezoek aan de noraonline toegevoegd. In onderstaande grafieken kan je de respons in de vorm van ja of nee op deze vraag vinden. Deze informatie geeft ons een algemene indicatie van de tevredenheid van onze gebruikers. Ook geeft het moment, oftewel op welke pagina de gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem was toen die antwoorde op deze vraag, ook een indicatie van de waardering van de bewuste pagina. Vanaf april is deze vraag prominenter in beeld gebracht, dit kan je duidelijk terug zien in het aantal antwoorden in de onderstaande grafiek. Wel ontvingen we een aantal klachten van gebruikers die het irritant vonden dat deze vraag te prominent in beeld kwam. Daarop is in mei het kruisje toegevoegd waarmee je deze vraag ook weg kan klikken, waar in juni gelijk 236 keer gebruik van is gemaakt.

grafiek van het aantal keer dat ja of nee is geantwoord op de vraag 'was dit nuttig' tussen november 2017 en juni 2018
Aantal keer dat er ja of dat er nee is geantwoord op de vraag 'was dit nuttig' tussen november 2017 en juni 2018, per maand.
grafiek van het percentage positieve reacties op de vraag 'was dit nuttig' tussen november 2017 en juni 2018
Percentage positieve reacties op de vraag 'was dit nuttig' tussen november 2017 en juni 2018, per maand.

Gebruiksstatistieken

Infographic van een download-icoontje, elk een voor de jaren 2014/2015/2016/2017 en de eerste kwartalen van 2018. De grootte van het icoontje is afhankelijk van het gemiddelde aantal downloads in de periode: 764/mnd in 2014, 697/mnd in 2015, 960/mnd in 2016, 1129/mnd in 2017 en 1424/mnd in de eerste twee kwartalen van 2018.
Grafische weergave verloop gemiddeld aantal downloads per maand vanaf noraonline.nl

Vanaf 2016 worden de statistieken maandelijks bijgehouden en periodiek aangeleverd door de leverancier van de wiki. We zullen ze hier telkens publiceren. Net zoals de maandstatistieken zijn de afbeeldingen op deze pagina momentopnamen, gebruikt in presentaties of nieuwsbrieven.

Gebruik 2018

Gebruik 2017

Gebruik 2016

Infographic van vijf klokken, elk een voor de jaren 2014/2015/2016/2017 en 2018. Elk jaar is de klok groter, naar verhouding van de totale tijd die bezoekers van noraonline.nl hebben doorgebracht op de site in die periode: gemiddeld 30 werkdagen/mnd in 2014, 36 werkdagen/mnd in 2015, 41 werkdagen/mnd in 2016, 46 werkdagen/mnd in 2017 en 57 werkdagen/mnd in 2018.
Grafische weergave van de totale tijd die bezoekers gezamenlijk op de website noraonline.nl hebben doorgebracht per maand in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018. De getallen zijn maandgemiddelden, dus totale tijd op de website / aantal maanden in de meetperiode.
Infographic van vijf mannen, elk een voor de jaren 2014/2015/2016/2017 en 2018. Elk jaar is de man groter, naar verhouding van de gemiddelde aantal maandelijkse unieke bezoeken op noraonline in die periode: 3657/mnd in 2014, 4164/mnd in 2015, 5131/mnd in 2016, 6489/mnd in 2017 en 8524/mnd in 2018.
Grafische weergave van het gemiddeld aantal unieke bezoeken op noraonline in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018. Een bezoek geldt als een uniek bezoek als de wiki de combinatie van ip-adres, device en eventuele cookies niet herkent van een eerder bezoek in de aangegeven periode.
Infographic van vijf afbeeldingen, elk een voor de jaren 2014/2015/2016/2017 en 2018. Elke afbeelding is een vergrootglas op een pagina, dat staat voor het aantal pageviews: het aantal keren dat een pagina is bekeken. Elk jaar is de afbeelding groter, naar verhouding van het gemiddelde aantal pageviews voor alle pagina's van noraonline.nl samen: 13489/maand in 2014, 15793/maand in 2015, 18179/maand in 2016, 20585/mnd in 2017 en 25614/mnd in 2018.
Gemiddeld aantal paginaweergaven per maand.