Gegevensmanagement

Uit NORA Online
Versie door M.M.Vos (Overleg | bijdragen) op 13 mrt 2017 om 14:50 (link alvast naar begrip gegevensmanagement)

Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is het eerste prototype van dit thema. De komende maanden willen we de oorspronkelijke GEMMA-katern waar nodig omwerken voor algemeen gebruik in de publieke sector en rechtstreeks in de wiki's van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en GEMMA (Gemeentelijke ModelArchitectuur) verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.. Wie mee wil denken of bij het lezen van de pdf's opmerkingen heeft die ons kunnen helpen vragen we om even contact op te nemen.
URI's uit de reeks ": → Organisatie X contactpersoon@organisatie.nl
→ Voorbeeld X nuttig voorbeeld" zijn hier niet beschikbaar.
URI's uit de reeks ": → naam link
naam link" zijn hier niet beschikbaar.
Logo van het subthema gegevensmanagement,de tekst Gegevensmanagement met een serie nulletjes en eentjes die op verschillende manieren zijn gegroepeerd en gearceerd. Plus in de onderhoek het logo van Data op het web, een spinneweb met nulletjes en eentjes er in en de tekst Data op het web.
GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. is onderdeel van het thema Data op het web.

GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. is het geheel van activiteiten om in een organisatiede (interne en externe) partijen die met elkaar verbonden zijn om de gegevensverwerking tot stand te brengen, bijvoorbeeld overheidsinstanties en de samenwerkende partners in een keten en bijvoorbeeld ook commerciële partners aan wie een verwerkersovereenkomst wordt voorgelegd. op het juiste moment over de juiste gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd van de juiste kwaliteit te beschikken. Maar hoe organiseer je die activiteiten? Er is geen hapklare oplossing voorhanden, maar er zijn wel al een hoop goede voorbeelden waar je van kunt leren. Een aantal gemeenten heeft hun eigen ervaringen gebundeld in een katern voor de GEMMA (Gemeentelijke ModelArchitectuur) en wil die nu ook via de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur ontsluiten. Het doel is niet alleen om meer organisaties te laten profiteren van hun harde werken, maar ook om nieuwe tips, feedback en aanvullingen te krijgen die hun eigen gegevensmanagement ook weer verder kan verbeteren.

Waarom is GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. van belang?

De eerste randvoorwaarde om data op het web te ontsluiten is de data zelf. Weet je als organisatie wel wat je aan data in huis hebt, wie het beheert, welke kwaliteit het heeft? Nog lang niet alle organisaties kunnen deze vragen met een volmondig 'ja' beantwoorden.


Direct aan de slag

Begrippen en kaders

Begrip gegevensmanagement
Puzzelstuk.png
Samen leren & zoeken

Er zijn diverse overheidsorganisaties die al bezig zijn met dit onderwerp. U kunt van hun ervaringen leren en direct deelnemen aan de lopende discussies.

→ Organisatie X contactpersoon@organisatie.nl
→ Voorbeeld X nuttig voorbeeld
Gereedschap.png
Meer informatie & Contact

Nuttige links

naam link
naam link

Dit thema wordt beheerd door experts uit overheid en marktpartijen:

naam community

Contactpersoon is Wim Stolk,

info@stolkinformatiemanagement.nl
Contact.png