Gegevenswoordenboek vreemdelingenketen

Uit NORA Online
Versie door M.M.Vos (Overleg | bijdragen) op 7 mrt 2019 om 15:48 (inclusief beschreven in MIM)

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Gegevenswoordenboek.png
Een gegevenswoordenboek bevat een lijst van gegevenstypen (elementen) met vaak een gegevensdefinitie die omschrijft wat onder het gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat moet worden verstaan en op welke manier het gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat wordt genoteerd (bv karakterset, datumnotatie, waardenlijsten)

Eigenschappen

WerkingsgebiedVreemdelingenketen, Justitie
BeschrijvingHet Gegevenswoordenboek vreemdelingenketen (GVK) wordt beheerd door de redactiecommissie GVK, die bestaat uit vertegenwoordigers van alle ketenpartners.

Het doel van het GVK is het ondersteunen van het op een juiste manier interpreteren van informatie die wordt uitgewisseld in en/of gerapporteerd over de vreemdelingenketen. Verschillende interpretaties leiden tot miscommunicatie en dus potentieel tot verkeerd handelen.

De website GVK Online is ontwikkeld om het gebruik van het GVK te vergemakkelijken. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld snel definities van gegevens opzoeken of naar informatie refereren door te 'linken'.
OrganisatieDirectie Regie Migratieketen
Externe verwijzinghttp://gvk.vk.rijksweb.nl/
ContactpersoonPieter Zwart
Contactgegevensp.e.zwart@minvenj.nl
Laag binnen vijflaagsmodel3

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Gegevenswoordenboek vreemdelingenketenIs gerelateerd aan
Gegevenswoordenboek vreemdelingenketenIs relevant binnen

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Het Gegevenswoordenboek migratieketen, (GMK op Rijksweb) (alleen bereikbaar voor gebruikers van Rijksweb), is een product van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en wordt gebruikt binnen de migratieketen (Min. J&V, IND, COA, Nationale Politie, Koninklijke Marechaussee, etc.), het domein van immigratie en emigratie in Nederland. Doel van het GMK (Gegevenswoordenboek Migratieketen) is het bevorderen van een juiste interpretatie van de informatie die wordt uitgewisseld binnen of gerapporteerd over de processen van de migratieketen. Het GMK bestaat uit drie onderdelen:

  • Begrippen
Dit onderdeel van het GMK is bedoeld voor beleids- en operationele medewerkers van ketenpartijen. Het is een systematische beschrijving en definiëring van concepten (bijvoorbeeld Vreemdelingenrecht) die voorkomen in de werkelijkheid van de migratieketen en van instanties van die concepten (bijvoorbeeld Vreemdelingenwet 2000). Concepten en instanties worden onderling gerelateerd met behulp van de Simple Knowledge Organization System-standaard (SKOS).
  • Managementinformatie
Dit onderdeel is bedoeld voor medewerkers die zich bezighouden met het genereren of gebruiken van managementinformatie met betrekking tot ketenprocessen en voor analisten die rapportages ontwerpen. Het is een systematische modellering van managementinformatiegegevens met betrekking tot processen in de migratieketen (bijvoorbeeld Instroom nareizenden). De gegevens worden gemodelleerd met behulp van de Core Component Technical Specification-standaard (CCTS).
  • Uitwisselingsgegevens
Dit onderdeel van het GMK is bedoeld voor gegevensarchitecten en -analisten die gegevensuitwisseling tussen informatiesystemen in de keten ontwerpen. Het is een systematische modellering van persoonsgegevens van vreemdelingen die worden uitgewisseld in de migratieketen (bijvoorbeeld Voornaam). De gegevens worden gemodelleerd met behulp van de Core Component Technical Specification-standaard (CCTS).

Wanneer we proberen de verschillende onderdelen van het GMK te analyseren met behulp van het metamodel van het MIM, ontstaat het volgende beeld:

Schematische weergave van de vijf componenten van het MIM (Metamodel voor informatiemodellen) in de vreemdelingenketen: deze afbeelding toont een schematische weergave van het gegevenswoordenboek vreemdelingenketen in relatie tot het MIM. Het GMK kent het onderdeel begrippen, onder verdeeld in begrippen en instanties, en het onderdeel Managementinformatie en Uitwisselingsgegevens. Uit de afbeelding blijkt dat die onderdelen samen leiden tot berichtenboeken en rapportageontwerpen.

Het onderdeel Begrippen is in MIM-termen een combinatie van een begrippenmodel en een registratie (van instanties van de geïdentificeerde begrippen). Zo wordt het door de gebruikers ook voornamelijk herkend. Er worden in het GMK concepten en instanties van concepten beschreven, die onderling worden gerelateerd met SKOS-relaties en voorzien van definities. Het onderdeel Begrippen van het GMK heeft met andere woorden in MIM-termen een hybride karakter.

De onderdelen Managementinformatie en Gegevensuitwisseling van het GMK bevatten (management)gegevens en -groepen die worden beschreven met een formele taal. Alle entiteiten worden voorzien van een definitie en andere SKOS-achtige attributen. Dit zou je kunnen beschouwen als een begrippenmodel. De beide onderdelen van het Gegevenswoordenboek Vreemdelingenketen bevatten echter ook een formele modellering van de informatie op basis van de CCTS-standaard en dat heeft alle trekken van een logisch informatiemodel. De onderdelen Managementinformatie en Gegevensuitwisseling van het GMK hebben dus eveneens een hybride karakter.

De in het GMK beschreven entiteiten van de modellen voor Managementinformatie en Gegevensuitwisseling worden gebruikt voor het ontwikkelen van bijvoorbeeld berichtenboeken voor gegevensuitwisseling over vreemdelingen (zoals bijvoorbeeld de Basisvoorziening Vreemdelingen, een centrale database waar ketenpartijen persoonsgegevens van vreemdelingen invoeren, onderhouden en raadplegen) of voor het ontwikkelen van specificaties van rapportages in het ketenmanagementinformatiesysteem KMI+. Dit zijn voorbeelden van technische datamodellen uit het metamodel van het MIM.