Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Logo NORA Familie
GO maakt deel uit van de NORA Familie.

Beschrijving

Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO) is de naam van een werkgroep in opdracht van de Programmeringsraad Logius en is opgericht in juni 2018. Programmeringsraad Logius (PL) heeft opdracht gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat om een breed gedragen "enterprise architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. op te stellen voor de domeinen interactie, identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. & autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen, infrastructuur en gegevensuitwisseling die de PL helpt om inhoudelijk te sturen op de ontwikkelingen van de digitale basisinfrastructuur. Richt daarbij ook het ondersteunde proces voor deze sturing in en borg dat de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. blijft aansluiten bij ontwikkelingen in de (digitale) overheid."

De GO geeft de afgesproken richting over de ontwikkeling van de digitale basisinfrastructuur (dit betreft hoofdzakelijk maar niet uitsluitend Logius-diensten). De GO bevat:

  • De ambities die in de PL zijn afgesproken en hoe deze zich verhouden tot ambities op beleidsterreinen en in de uitvoering.
  • De uitwerking van die ambities in afspraken, standaarden en gemeenschappelijke voorzieningen, voor de korte, middellange en lange termijn (over respectievelijk 2 jaar, 4 jaar en 6 jaar).
  • Onderbouwingen ten aanzien van toegevoegde waarde, impact en uitvoerbaarheid.

GO levert in delen op, overeenkomstig met de vier klantraden van Logius (voormalig vier, nu drie), met daarna een integratieslag:

De Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur is niet een vast gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat, maar wordt continu onderhouden en aangepast op nieuwe ontwikkelingen.

Strategische thema's

Er zijn 4 strategische thema's waar GO zich op richt. De strategische thema’s dienen als startpunt van een gedragen (lange termijn) visie op de digitale overheid. De inhoud is gebaseerd op een compacte bundeling en vertaling van:


Meer informatie over GO is te lezen in het Projectplan GO (PDF, 177 kB). Dit projectplan beschrijft de opdracht en aanpak voor het opstellen van de Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO). Verder beschrijft het de aanleiding, doelstelling, aanpak, op te leveren producten, activiteiten, afhankelijkheden, financiën en risico’s en dient als stuurmiddel voor uitvoering.

In het verslag van de Gebruikersraad 14 november 2019 en in de presentatie van het GO traject (PDF, 277 kB) door Tom Peelen van het programmabureau PL is meer informatie te vinden.

Documentatie

Contact

Afbakening en raakvlakken

Gerelateerd aan:Deze pagina is in opbouw. Kom later terug om het resultaat te zien of neem contact op met nora@ictu.nl als je mee wilt werken aan de eerste concepten.