Geo: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
(geo in PETRA toegevoegd)
(laatste vraag van tekst veranderd)
Regel 58: Regel 58:
 
#[[Geo/FAQ#Met welke Geo-aspecten heb je te maken bij internationale projecten?|Met welke Geo-aspecten heb je te maken bij internationale projecten?]]
 
#[[Geo/FAQ#Met welke Geo-aspecten heb je te maken bij internationale projecten?|Met welke Geo-aspecten heb je te maken bij internationale projecten?]]
 
#[[Geo/FAQ#Bij welke overheidsorganisaties is GEO op goede wijze toegepast en kunnen als voorbeeld dienen?|Bij welke overheidsorganisaties is GEO op goede wijze toegepast en kunnen als voorbeeld dienen?]]
 
#[[Geo/FAQ#Bij welke overheidsorganisaties is GEO op goede wijze toegepast en kunnen als voorbeeld dienen?|Bij welke overheidsorganisaties is GEO op goede wijze toegepast en kunnen als voorbeeld dienen?]]
#[[Geo/FAQ#Waar zijn lezenswaardige zaken te vinden?|Waar zijn lezenswaardige zaken te vinden?]]
+
#[[Geo/FAQ#Waar kan ik verder lezen over Geo?|Waar kan ik verder lezen over Geo?]]
  
 
|-
 
|-

Versie van 8 sep 2016 om 17:38

Geo-informatie

Huisinaanbouw.png

Geografische (of ruimtelijke) informatie omvat alle informatieobjecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben. Met een ruimtelijk (of locatie) kenmerk wordt een verwijzing naar een plek op de aarde bedoeld. Dit kan een tastbaar fysiek object zijn, zoals een gebouw of rivier, maar ook een administratieve eenheid, zoals een gemeente of postcode gebied. We spreken van een directe locatie indien die met coördinaten is weergegeven en van een indirecte locatie indien een adres of andere aanduiding is opgenomen.

Een kaart is niet hetzelfde als geo-informatieAlle informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak., maar is wel een belangrijke visualisatie hiervan en wordt vaak als metafoor of synoniem gebruikt. In de traditionele geo wereld worden verschillende ruimtelijke thema's (bv waterlopenkaart, bodemkaart) als kaartlagen benoemd en gebruikt. Het kenmerk locatie wordt echter steeds meer gekoppeld aan een object zoals de plaats van een voertuig, de locatie van een brand of aanvraag van een vergunning. Geo-informatie kan verbeeld worden met lijnen, vlakken en punten waarbij de legenda daar betekenis aangeeft (een weg, gebouw, landbouwveld). In de digitale versie noemen we dit een kaart in vectorformaat. Een andere vorm van geo-informatieAlle informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. zijn de gebiedsdekkende rasterkaarten voor bijvoorbeeld neerslag, fijnstof, hoogte of satellietbeelden. Hierbij is elk raster op de kaart gekoppeld aan een waarde. Dit leent zich goed voor onderwerpen met een continuüm als verspreidingsgebied.

Waarom is geo-informatieAlle informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. van belang?

De kracht van geo-informatieAlle informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. is het verbinden van verschillende informatiebronnen via de locatie. Hierbij geeft de (interactieve)kaart in combinatie met je (eigen) locatie een krachtige interactie met de gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem. Niet een speciale benadering maar juist de integratie met administratieve automatisering heeft de geo-informatieAlle informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. een vaste plaats in de ICT gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het gebruik van geografische informatie verrijkt de ICT-toepassingen met met extra mogelijkheden voor informatiekoppeling, -verbeelding en ruimtelijke functies voor informatie-analyse.
De digitale overheid maakt in toenemende mate gebruik van geo-informatieAlle informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak.. Het is een vast onderdeel van de 'digitale werkelijkheid' waarop burgers en bedrijven subsidies en vergunningen aanvragen. In vijf van de basisregistraties is geo-informatieAlle informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. dan ook prominent aanwezig (BRK, BAG, BRT, BGT en BRO).


Direct aan de slag

Wat is er vanuit architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. al geregeld qua principes, bouwstenen en standaarden, waardoor je een vliegende start kunt maken?

AP18: Ruimtelijke informatie via locatie
Geo-aspecten Afgeleide Principes
Geo in GEMMA
Geo in PETRA
Geonovum: geo-architectuur

Standaarden:

Basisset algemene geo-standaarden
Overzicht alle geo-standaarden
Kiezen van geo-standaarden

Bouwstenen:

Nationaal Georegister
PDOK (Centraal aansluitpunt)
Provinciaal Georegister
Alle geo-bouwstenen

Beleidskaders:

Beleid en Wetgeving
Puzzelstuk.png
Samen leren & zoeken

Er zijn diverse overheidsorganisaties die de vraagstukken rond Semantiek al goed onder de knie hebben. U kunt van hun ervaringen leren: aan de hand van veel gestelde vragen worden de belangrijkste aspecten van geo-informatieAlle informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. beschreven.

  1. Wanneer is Geo relevant bij een architectuur?
  2. Welke stappen doorloop je bij het opstellen van een ontwerp van een architectuur met Geo?
  3. Aan welke wettelijke normen of richtlijnen moet je je houden?
  4. Zijn er (referentie)architecturen voor Geo?
  5. Zijn er visies geschreven voor Geo-informatie?
  6. Welke bouwstenen kan je eventueel toepassen c.q. hergebruiken?
  7. Welke bouwstenen kan je eventueel toepassen c.q. hergebruiken?
  8. Met welke Geo-aspecten heb je te maken bij internationale projecten?
  9. Bij welke overheidsorganisaties is GEO op goede wijze toegepast en kunnen als voorbeeld dienen?
  10. Waar kan ik verder lezen over Geo?
Gereedschap.png
Meer informatie & Contact

Links Geo-informatie:

Geonovum
Vereniging Geo-Informatie Nederland
Branche vereniging Geobusiness
Community voor open source geo-software
Alle links

Contactpersonen zijn:

p.janssen@geonovum.nl
j.baltussen@geonovum.nl
Contact.png