Geo

Uit NORA Online
Versie door Pjansen (Overleg | bijdragen) op 2 sep 2016 om 10:15 (Review op tekst. Kleine wijzigingen.)

Ga naar: navigatie, zoeken

Geo-informatie

Huisinaanbouw.png

Geografische (of ruimtelijke) informatie omvat alle informatieobjecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben. Met een ruimtelijk (of locatie) kenmerk wordt een verwijzing naar een plek op de aarde bedoeld. Dit kan een tastbaar fysiek object zijn, zoals een gebouw of rivier, maar ook een administratieve eenheid, zoals een gemeente of postcode gebied. We spreken van een directe locatie indien die met coördinaten is weergegeven en van een indirecte locatie indien een adres of andere aanduiding is opgenomen.

Een kaart is niet hetzelfde als geo-informatieAlle informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak., maar is wel een belangrijke visualisatie hiervan en wordt vaak als metafoor of synoniem gebruikt. In de traditionele geo wereld worden verschillende ruimtelijke thema's (bv waterlopenkaart, bodemkaart) als kaartlagen benoemd en gebruikt. Het kenmerk locatie wordt echter steeds meer gekoppeld aan een object zoals de plaats van een voertuig, de locatie van een brand of aanvraag van een vergunning. Geo-informatie kan verbeeld worden met lijnen, vlakken en punten waarbij de legenda daar betekenis aangeeft (een weg, gebouw, landbouwveld). In de digitale versie noemen we dit een kaart in vectorformaat. Een andere vorm van geo-informatieAlle informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. zijn de gebiedsdekkende rasterkaarten voor bijvoorbeeld neerslag, fijnstof, hoogte of satellietbeelden. Hierbij is elk raster op de kaart gekoppeld aan een waarde. Dit leent zich goed voor onderwerpen met een continuüm als verspreidingsgebied.

Waarom is geo-informatieAlle informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. van belang?

De kracht van geo-informatieAlle informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. is het verbinden van verschillende informatiebronnen via de locatie. Hierbij geeft de (interactieve)kaart in combinatie met je (eigen) locatie een krachtige interactie met de gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem. Niet een speciale benadering maar juist de integratie met administratieve automatisering heeft de geo-informatieAlle informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. een vaste plaats in de ICT gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het gebruik van geografische informatie verrijkt de ICT-toepassingen met met extra mogelijkheden voor informatiekoppeling, -verbeelding en ruimtelijke functies voor informatie-analyse.
De digitale overheid maakt in toenemende mate gebruik van geo-informatieAlle informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak.. Het maakt een vast onderdeel van de 'digitale werkelijkheid' waarop burgers en bedrijven subsidies en vergunningen aanvragen. In vijf van de basisregistraties is geo-informatieAlle informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. dan ook prominent aanwezig (BRK, BAG, BRT, BGT en BRO).


Direct aan de slag

Met welke wettelijke- en beleidskaders moet je rekening houden? Wat is er vanuit architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. al geregeld qua principes, bouwstenen en standaarden, waardoor je hergebruik en een vliegende start kunt maken?

Geonovum: geo-architectuur
Algemene geo-standaarden
Wegwijzer geo-standaarden
Raamwerk van geo-standaarden
Nora Dossier Geo-informatie (PDF, 5,03 MB)
Geo in Gemma: ‘Locatie’ in de gemeentelijke bedrijfsvoering en modelarchitectuur
AP18: Ruimtelijke informatie via locatie

Bouwblokken:

nationaalgeoregister.nl (Zoeken en vinden van geodata)
www.pdok.nl (Centraal aansluitpunt voor geodata)
provinciaalgeoregister.nl
Bouwstenen

Beleidskaders:

Beleid en Wetgeving
Puzzelstuk.png
FAQ

Aan de hand van veel gestelde vragen worden de belangrijkste aspecten van geo-informatieAlle informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. met uw doorgenomen.

  1. Wanneer is Geo relevant bij een architectuur?
  2. Welke stappen doorloop je bij het opstellen van een ontwerp van een architectuur met Geo?
  3. Aan welke wettelijke normen of richtlijnen moet je je houden?
  4. Zijn er (referentie)architecturen voor Geo?
  5. Zijn er visies geschreven voor Geo-informatie?
  6. Welke bouwstenen kan je eventueel toepassen c.q. hergebruiken?


Gereedschap.png
Meer informatie & Contact

Links Geo-informatie:

Geonovum (NL - Standaardisatie organisatie)
→ [ https://www.geo-info.nl/ (Vereniging Geo-InformatieBetekenisvolle gegevens. Nederland) ]
Geobusiness (Branche vereniging)
Osgeo.nl (Community voor open source geo-software)
gis.startpagina.nl/ (gis.startpagina.nl)


Contactpersonen zijn:

m.reuvers@geonovum.nl
j.baltussen@geonovum.nl
Contact.png