Grafisch overzicht relaties Architectuurprincipes en Kwaliteitsdoelen

Uit NORA Online
Versie door M.M.Vos (overleg | bijdragen) op 12 nov 2021 om 12:43 (autosave)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken


Afbeelding Publieke review Kernwaarden van Dienstverlening en bijbehorende Kwaliteitsdoelen en Architectuurprincipes

Feedback
De review is op 1 februari 2022 gesloten, de Werkgroep analyseert de reacties en komt z.s.m. met een plan van aanpak voor verwerking.
Was onderdeel van publieke review
Terug naar Reviewpagina
Terug naar Scope Review
Type pagina
Grafische Overzichten
Meer Grafische Overzichten bekijken:
Alle Grafische Overzichten in review

Grafisch overzicht Kwaliteitsdoelen en hun Architectuurprincipes

Hieronder zie je een overzicht van alle Kwaliteitsdoelen en de bijbehorende Architectuurprincipes. Deze informatie wordt ook als tabel te bekijken of als csv te downloaden.

Transparant (Doel)Betrouwbaar (Doel)Ontvankelijk (Doel)Verantwoord (Doel)Privacy (Doel)Beschikbaar (Doel)Integer (Doel)Vertrouwelijk (Doel)Wendbaar (Doel)Innovatief (Doel)Duurzaam (Doel)Proactief (Doel)Gebundeld (Doel)Toegankelijk (Doel)Begrijpelijk (Doel)Overzichtelijk (Doel)Vindbaar (Doel)Uniform (Doel)Noodzakelijk (Doel)Kostenefficiënt (Doel)Dit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.
black:

Grafisch overzicht Architectuurprincipes en de Kwaliteitsdoelen die deze realiseren

Grafiek bron van het beeld gewijzigd. Pagina opnieuw laden om weer te geven bijgewerkte grafiek afbeelding.

black: Realiseert

Tabel met relaties Kernwaarden en kwaliteitsdoelen met Beleidskaders

 IDElementtypeDeze speciale eigenschap maakt deel uit van WikiXL SmartCore (tm). Gebruik deze eigenschap niet voor andere doeleinden.Vindt grondslag inMotiveert
Transparant (Doel)KD01KwaliteitsdoelBurgerServiceCode
NL DIGIbeter
Regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst
Betrouwbaar (Doel)KD02KwaliteitsdoelWet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
BurgerServiceCode
Code goed openbaar bestuur
Ontvankelijk (Doel)KD03KwaliteitsdoelBurgerServiceCode
NL DIGIbeter
Toolbox voor Ethisch Verantwoorde Innovatie
Verantwoord (Doel)KD04KwaliteitsdoelData Agenda Overheid
Privacy (Doel)KD05KwaliteitsdoelAVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Regie op Gegevens Digitale Overheid
Regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst
Data Agenda Overheid
Big Data in een vrije en veilige samenleving
Beschikbaar (Doel)KD06KwaliteitsdoelBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
I-strategie Rijk 2021-2025
Integer (Doel)KD07KwaliteitsdoelBIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
I-strategie Rijk 2021-2025
Vertrouwelijk (Doel)KD08KwaliteitsdoelBurgerServiceCode
BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)
Wendbaar (Doel)KD09KwaliteitsdoelNL DIGIbeter
Nederlandse Digitaliseringsstrategie
Innovatief (Doel)KD10KwaliteitsdoelDigitale Basisinfrastructuur
Duurzaam (Doel)KD11KwaliteitsdoelNL DIGIbeter
Digitale Basisinfrastructuur
Wat is Duurzaamheid (CBS)
Proactief (Doel)KD12KwaliteitsdoelBrede maatschappelijke heroverweging Rijksfinancien
Dienstverlening Position Paper (VNG)
Overheid in contact
Gebundeld (Doel)KD13KwaliteitsdoelBrede maatschappelijke heroverweging Rijksfinancien
Dienstverlening Position Paper (VNG)
Overheid in contact
Toegankelijk (Doel)KD14KwaliteitsdoelBrede maatschappelijke heroverweging Rijksfinancien
Begrijpelijk (Doel)KD15KwaliteitsdoelBrede maatschappelijke heroverweging Rijksfinancien
Dienstverlening Position Paper (VNG)
Overheid in contact
Monitor Begrijpelijke Overheidsteksten
Overzichtelijk (Doel)KD16KwaliteitsdoelBrede maatschappelijke heroverweging Rijksfinancien
Overheid in contact
Betere en goedkopere dienstverlening op basis van het gebruikersperspectief (BZK)
Vindbaar (Doel)KD17KwaliteitsdoelOverheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017
Samenwerken op weg naar duurzaam toegankelijke overheidsinformatie
Uniform (Doel)KD18KwaliteitsdoelWet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP)
Actieplan Nederland Open in Verbinding
Overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017
Noodzakelijk (Doel)KD19KwaliteitsdoelWet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017
Kostenefficiënt (Doel)KD20KwaliteitsdoelOverheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017
Betere en goedkopere dienstverlening op basis van het gebruikersperspectief (BZK)