Help/Bewerken

Uit NORA Online
Versie door Eveliengentis (Overleg | bijdragen) op 13 aug 2019 om 16:39 (wijziging link)

Ga naar: navigatie, zoeken
logo helpsectie, twee vraagtekens en de knoppen F1 en help in de kleuren van NORA (blauw, wit en paars)
Helpsectie NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur wiki:

Uitgangspunten

 • Voeg altijd een samenvatting in van je wijziging, onderaan de wijzigingspagina. Dit helpt de beheerders (en jou) om later te achterhalen wanneer en waarom wijzigingen zijn gemaakt. Vergeet je dit, dan zal het systeem je eraan herinneren.
 • Alle code tussen {{ }} roept een sjabloon aan. Als je wilt weten wat het sjabloon doet kun je in het tabblad bewerken helemaal onderaan op de naam van het sjabloon klikken.

Wijzigingen aanbrengen: de basis

Om wijzigingen aan te brengen in de wiki moet je ingelogd zijn. Dit doe je door helemaal rechtsboven te klikken op Aanmelden. Elke ingelogde gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem kan een nieuw concept voorstellen voor een bestaande pagina, voor het aanmaken van nieuwe pagina's, verwijderen, hernoemen et cetera zijn extra rechten nodig die uitgegeven worden door NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer.

Ga naar de pagina die je wilt wijzigen en klik op het tabblad 'Bewerken.' Je ziet nu, afhankelijk van de pagina, ofwel een invoerformulier waar je verschillende eigenschappen kunt wijzigingen (zoals Beschrijving. Stelling, Laag binnen Vijflaagsmodel), ofwel de code van de pagina.

Pagina's zonder invoerformulier

Gewone wikipagina's bestaan uit een combinatie van tekst en code, waarbij de code de opmaak van de tekst regelt. Als je op 'bewerken' klikt kun je rechtstreeks in die tekst en code wijzigingen intypen. De code voor het toevoegen van verwijzingen, afbeeldingen, pdf's, opmaak et cetera worden uitgelegd onder de kop Specifieke wijzigingen.

Pagina's met een invoerformulier

Als er naast het tabblad 'Bewerken' een tabblad 'Bron bewerken' staat dan kom je met 'bewerken' op een invoerformulier. Pagina's met een invoerformulier (ook wel 'gestructureerde pagina's) hebben semantische eigenschappen die ook op andere pagina's getoond kunnen worden. Zo kun je bijvoorbeeld een tabel maken die voor alle Basisprincipes de Stelling onder elkaar zet en ze sorteert op het ID. Per eigenschap is er een invoerveld, aanvinkvakje of uitrolmenu en inhoudelijke wijzigingen of toevoegingen kun je hier direct doen. Deze pagina's worden automatisch opgemaakt volgens een vast sjabloon. Wil je iets wijzigen aan die opmaak of zie je je wijzigingen niet verschijnen, neem dan contact op met NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer nora@ictu.nl.

In het tabblad 'Bron bewerken' krijg je alsnog dezelfde tekst en code te zien als op pagina's zonder invoerformulier. Beginnende gebruikers van semantische wiki's kunnen beter geen wijzigingen aanbrengen in de broncode van dit type pagina's, om te voorkomen dat de hele pagina onleesbaar wordt of semantische eigenschappen niet meer getoond worden in overzichten.

Wijzigingen opslaan en resultaten bekijken

Helemaal onder de tekst en code staan een drietal knoppen: Pagina opslaan, Bewerking ter controle bekijken en Wijziging bekijken. Wijzigingen blijven alleen bewaard als je de eerste knop gebruikt. Vul een samenvatting van je wijzigingen in in het tekstvak Samenvatting net boven de knoppen en klik op 'opslaan' om je concept te bewaren.

Als je op 'Bewerking ter controle bekijken' klikt wordt je concept weergegeven boven de code, zonder dat het wordt opgeslagen. Uiteraard kun je dat daarna wel alsnog doen, door helemaal omlaag te scrollen en op opslaan te klikken.

Wijzigingen ongedaan maken

Het is niet mogelijk om een versie te verbergen op het moment van opslaan. Wel kun je direct daarna in het tabblad 'Geschiedenis weergeven' versie 'ongedaan maken' -in de geschiedenis ontstaat dan een nieuwe versie zonder jouw wijzigingen met als beschrijving 'wijzigingen gebruikersnaam ongedaan gemaakt' (met je eigen gebruikersnaam). Zie de instructies voor verder toelichting.

Specifieke wijzigingen

Kopjes

De titel van de pagina staat op niveau één, dit gebeurt automatisch. De volgende kopjes zijn op niveau twee, ==zoals deze==, niveau drie, ===zoals hier===, enzovoorts.

Alinea's

Om een nieuwe alinea te beginnen, plaats je een witregel tussen de alinea's.

Meer opties voor opmaak

Er zijn meer opties wat betreft de opmaak van pagina's, zoals kaders, tabellen, grafische weergaven van zoekacties, kop- of voetteksten et cetera. Voor veel van deze mogelijkheden zijn sjablonen gemaakt die je kunt toepassen. Zie je iets op een andere pagina dat werkt, probeer dan eens de code te kopiëren en de inhoud te wijzigen, vaak werkt dat prima. Kom je er toch niet uit, neem dan even contact op met nora@ictu.nl en geef aan wat je probeert te doen.

Verwijzingen

 • Meer dan één keer per paragraaf dezelfde link opnemen is meestal niet nodig en maakt de pagina alleen maar 'druk'.
 • Verwijzing naar andere pagina's binnen de wiki volgen dit format:
  [[Naam pagina|Beschrijving]]
  , dus met twee blokhaken vóór en achter de titel van de doelpagina. De makkelijkste manier om een verwijzing zonder spelfouten te maken is om de doelpagina in een ander tab of venster te openen en de titel te kopiëren en in de code te plakken. De gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem krijgt nu de hele titel te zien als blauwe link. Als je liever een ander woord of woorden wilt tonen als link, voeg dan een opstaand pijpje toe aan de code, met de beschrijving die je wel wilt tonen:
  [[Naam pagina|Beschrijving]]
  .
Alternatief: Druk op het kettinkje in de werkbalk, tik "paginanaam" (vult automatisch aan) en geef in de tweede regel de weer te geven naam van de link aan.
 • Verwijzing naar een externe pagina, dus een webadres buiten de wiki, volgen dit format:
  [https://digitaleoverheid.nl/ beschrijving]
  Je kunt hier bij beschrijving het woord of woorden zetten dat je wilt tonen als link, of het webadres herhalen zonder de afleidende https: //, of de naam van de organisatie wiens website het is. Als de verwijzing niet naar de hoofdpagina is, gebruik dan bij voorkeur de naam van de organisatie plus een woord dat de inhoud van de pagina goed weergeeft, bijvoorbeeld
  [https://www.gemmaonline.nl/index.php/Thema_Zaakgericht_werken Zaakgericht Werken bij de GEMMA]<pre>
 • Verwijzing naar subkop binnen een andere wikipagina deo je volgens het format: <pre>[[Bestemmingspagina#Bestemmingskop|tekst link]], dus de titel van de pagina gevolgd door een hekje en de titel van de subkop (kopieer om zeker te zijn van de spelling), met na het pijpje de tekst die je wilt tonen.
 • Een voetnoot plaatsen: direct achter het woord waar een getal moet komen:
  <ref>Tekst van voetnoot</ref>
 • Voetnoten tonen, aan het eind van de pagina:
  <references />

Afbeelding toevoegen

Een afbeelding plaatsen in een pagina doe je met de code:
 [[Afbeelding:NaamFiguur.png]] 
(of .jpg et cetera). Hierbij heb je voor een goede weergave een aantal extra toevoegingen, die je achteraan de code plaatst, met als scheiding een |. Je kunt elk van de volgende opties toevoegen of weglaten als deze niet relevant is:
 [[Afbeelding:NaamFiguur.png|thumb|left|350px|Titel afbeelding|alt=”Beschrijving voor blinden of als plaatje niet laadt”|link=Wikipagina]] 

De opties zijn:

 • |thumb| Weergave van een thumbnail, een verkleinde weergave van de afbeelding. Zonder deze toevoeging krijg je de afbeelding op ware grootte te zien, hetgeen vaak te groot is midden in een tekst.
 • |left| of |right| of |center| of |none| de plaatsing van de afbeelding op de horizontale as van de pagina. None levert een plaatje in de linkerkantlijn op, zonder dat de tekst rechts doorloopt.
 • |350px| of |...px|, de grootte van de afbeelding in pixels. Hiermee kun je variëren om de afbeelding beter in de pagina te passen.
 • |Titel afbeelding| Vul hier zelf een titel in, die weergegeven wordt als tekst onder de afbeelding. Zonder deze optie wordt de afbeelding weergegeven zonder bijschrift of tekst.
 • |alt=”Beschrijving voor blinden of als plaatje niet laadt”| Vul tussen de ”” een eigen beschrijving in. Deze tekst is bedoeld om voor mensen die de afbeelding niet kunnen zien weer te geven wat er op staat. Software voor blinden en slechtzienden kan deze tekst weergeven en browsers laten de tekst ook zien wanneer het niet lukt om de afbeelding weer te geven.
 • |link=Wikipagina| Je kunt hier een pagina opgeven, waar de bezoeker heen gaat als hij op de afbeelding klikt. Vul achter het =-teken de volledige titel in van een pagina binnen de wiki, of eventueel een URL van een externe pagina. Zonder deze optie komt een bezoeker terecht op de bestandspagina van de afbeelding als hij er op klikt.

Bijvoorbeeld, voor een grote afbeelding links op de pagina:

[[Afbeelding:Verticale krachten en horizontale samenwerking.png|thumb|left|700px|alt=”schema toont verticale aansturingskrachten binnen organisaties en horizontale samenwerking op meerdere niveaus tussen organisaties”|Figuur 'Verticale krachten en horizontale samenwerking']]

Voor een kleine thumbnail rechts:

[[Afbeelding:voorbeeld ketenoverlegstructuur gebaseerd op loonaangifteketen.png|thumb|250px|alt=”organogram-achtig schema met gremia van twee organisaties en de overleggen daartussen”|Figuur 'Voorbeeld ketenoverlegstructuur, gebaseerd op de loonaangifteketen']]
”organogram-achtig schema met gremia van twee organisaties en de overleggen daartussen”
Figuur 'Voorbeeld ketenoverlegstructuur, gebaseerd op de loonaangifteketen'

Uitgebreide uitleg over het gebruik van bestanden is te vinden op wikipedia.

Tekst loopt in principe door naast plaatjes. Wil je dat niet, gebruik dan de optie |none|, zodat er niets naast de afbeelding komt te staan. Wil je wel een tekst naast de afbeelding, maar de volgende alinea er onder laten beginnen, dan zul je een aantal witregels moeten toevoegen.

Nieuwe afbeelding uploaden naar de wiki

De wiki kan alleen afbeeldingen tonen die zijn geupload en dus in de mediabibliotheek staan. Dit kan via het menu rechtsboven (Tools, vervolgens 'Bestand uploaden'), maar de makkelijkste methode is doorgaans om de afbeelding vast aan te roepen op de plek waar deze moet komen (zie de vorige paragraaf), de pagina op te slaan en in de nieuwe versie te klikken op de rode link waar de afbeelding zou moeten komen. Je komt nu op een upload-pagina, waar je door op 'bladeren'te klikken een bestand kunt selecteren om te uploaden. Vul vervolgens in het veld er onder een beschrijving in van de afbeelding en voeg categorieën toe. Een foto van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersdag zou bijvoorbeeld als beschrijving kunnen hebben:

Foto van [[sessie x]] op de [[NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersdag]] van 29 mei 2018, waarop Y te zien is, de spreker namens het CBS. (Foto:naam fotograaf)[[Categorie:Foto's]][[Categorie:NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersdag]][Categorie:X]]

Zoals je ziet geef ik aan dat het een foto is, bij welke gelegenheid deze is gemaakt en door wie. De links in de tekst maken het gemakkelijk te achterhalen wat de gelegenheid precies was (sessie X is hier een themasessie over het onderwerp x). De categorieën die ik toevoeg maken het mogelijk alle bestanden uit dezelfde categorie te vinden, in dit geval dus alle foto's, of alle bestanden over de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersdag, of alles over onderwerp X. Of natuurlijk alle foto's van de gebruikersdag over onderwerp x.

Klik helemaal onderaan de pagina op bestand uploaden. Je gaat nu naar de pagina van het bestand in de wiki. Ben je de beschrijving vergeten of zie je een foutje, dan kan je dat herstellen door deze pagina te bewerken. Wil je op enig moment een nieuwe versie van de afbeelding toevoegen dan kan dat ook vanaf deze pagina, met de knop 'nieuwe versie van dit bestand uploaden'. Deze pagina is altijd terug te vinden door in het zoekveld bovenin de naam van de afbeelding in te typen, voorafgegaan door Bestand:

Bestand toevoegen aan een pagina (pdf)

Bestanden kunnen worden weergegeven in een pagina met de code
 [[Bestand:Bestandsnaam.ext]].
Gescheiden door een | kan daaraan een titel worden toegevoegd die in de tekst komt te staan in plaats van de bestandsnaam, zoals
 [[Bestand:Bestandsnaam.ext|presentatie]] 
, bijvoorbeeld te gebruiken in de zin: Piet gaf een presentatie in de Gebruikersraad, waarop de aanwezigen een staande ovatie gaven. Voor pdf-bestanden is een apart sjabloon gemaakt, die voor de bezoeker direct zichtbaar maakt dat het om een pdf-bestand gaat en hoe lang de pdf is. Gebruik de code
{{Bestand met info|Bestandsnaam.pdf|weer te geven titel}} 
, waarbij de weer te geven titel meestal de bestandsnaam is zonder de extensie .pdf. Bijvoorbeeld:
{{Bestand met info|Jaarplan_NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur_2016_Definitief.pdf}} 
levert op: Jaarplan_NORA_2016_Definitief.pdf (PDF, 685 kB)
{{Bestand met info|Jaarplan_NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur_2016_Definitief.pdf|Jaarplan 2016}} 
geeft Jaarplan 2016 (PDF, 685 kB)

Bestanden uploaden naar de wiki

Als je een bestand wilt gebruiken in de wiki zal dat bestand in de wiki geplaatst moeten worden: geüpload. De makkelijkste manier daarvoor is om éérst de verwijzing naar het bestand op te nemen op de juiste plaats (zie hierboven hoe je dat doet).

 • Bekijk vervolgens de wijziging of sla deze op en klik op 'nieuwste versie bekijken.'

Je ziet nu een rode link in de wiki waar je verwijzing of afbeelding hoort te staan.

 • Klik met de rechtermuisknop op de rode link en selecteer 'open in een nieuw tabblad.'

Er opent zich nu een tabblad met als titel 'Bestand uploaden' en de bestandsnaam uit de verwijzing.

 • Klik op de knop 'Bestand kiezen' en selecteer het juiste bestand op je eigen computer.
 • Vul in het tekstvak met de naam 'Samenvatting' een korte beschrijving in van het bestand. Deze beschrijving moet leesbaar zijn voor iemand die er via google terecht komt. Door de beschrijving kan een gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem beoordelen of het bestand het downloaden waard is, het vergelijken met een ander bestand dat hij/zij al heeft, of doorklikken naar gerelateerde pagina's waarnaar je een verwijzing hebt toegevoegd. Het geeft bovendien in het geval van afbeeldingen nuttige informatie voor wie de afbeelding niet kan zien of wil weten of wat hij denkt te zien ook echt is wat is afgebeeld. Bepaalde informatie uit het document deel je ook in de samenvatting, omdat het bestand zo gemakkelijker gevonden kan worden, bijvoorbeeld de auteur(s) en de versie van het bestand.
 • Sluit de beschrijving af met één of meer categorieën waarin het bestand logischerwijs valt. Doe dit met de code
  [[Categorie:Naam]]. 
  • Bijvoorbeeld: Presentatie van Naam Spreker in
   [[bijeenkomst]]
   van de
    [[gremium]]
   over
   [[Onderwerp]]
   .
   [[Categorie:Presentaties]][[Categorie:Onderwerp]]
  • Of: Foto van
   [[bijeenkomst]]
   op de Presentaties, impressie en vervolgstappen van NORA Gebruikersdag 29 november 2018 gepubliceerd, waarop de spreker NaamSpreker te zien is.
   [[Categorie:Foto's]][[Categorie:Onderwerp]][[Categorie:NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersdag]]
  • Of: Beleidsvisie geschreven door Auteur en Auteur, in opdracht van Organisatie, over Onderwerp. Relevant binnen thema
   [[Thema]]
   . Versie van Datum Jaartal.
   [[Categorie:Onderwerp]][[Categorie:Thema]].
 • Klik op de knop Bestand Uploaden, onderaan de pagina.
 • Controleer of het bestand goed is geüpload, met de juiste beschrijving en categorieën. Zie je een foutje, klik dan op 'bewerken' en pas de tekst aan. Is de categorie onderaan de pagina rood, check dan goed of de schrijfwijze klopt - de categorie van een onderwerp of thema is vaak enkelvoud, maar de meeste andere categorieën zijn in meervoud (Foto's, Presentaties). Klopt de naam, maar is de link toch rood? Dan kan het zijn dat de categorie nog niet is beschreven. Je kunt doorklikken en de categorie van een beschrijving voorzien.

Pagina inpassen in bestaande structuur wiki

Een nieuwe pagina in de wiki staat op zichzelf en kan alleen gevonden worden via de zoekfunctie. Om de inhoud ook onder de aandacht te brengen van bezoekers die nog niet weten dat de pagina bestaat is het daarom belangrijk de pagina in te passen in één of meer van de bestaande structuren van de wiki.

Pagina aan het menu links toevoegen

Pagina's die in het uitklapmenu links getoond worden zijn gemakkelijker te vinden voor bezoekers van alle pagina's. Op de hoogste twee niveaus horen alleen pagina's thuis die voor het grootste deel van de bezoekers potentieel interessant kunnen zijn.

Het uitklapmenu is een handmatige lijst en mag alleen gewijzigd worden door NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer. Neem even contact op als je een pagina toe wilt voegen, van niveau wilt laten wisselen of de naam in het menu wilt wijzigen.

Categorie(ën) toevoegen aan de pagina

Door een categorie aan een pagina toe te voegen kan een pagina gemakkelijker gevonden worden voor bezoekers met interesse in een bepaald onderwerp:

 • alle pagina's in een categorie zijn te vinden door op de categorienaam onder de pagina te klikken
 • zoekacties, automatische lijsten en hele Views die gewijd zijn aan het onderwerp geven de pagina automatisch weer
Op de pagina Categorie wordt uitgelicht hoe je categorieën kunt gebruiken. Voeg een categorie onderaan of bovenaan de pagina toe met de code
[[Categorie:Categorienaam]]
. Pagina's kunnen in meerdere categorieën tegelijk vallen.

Indelen via eigenschappen zoals Laag en Domein

Semantische eigenschappen die aan pagina's zijn toegevoegd maken het mogelijk om automatische lijsten, zoekacties en Views te maken die alleen pagina's tonen die voldoen aan bepaalde voorwaarden. De domeinpagina's Domeinen laten bijvoorbeeld alleen pagina's zien die relevant zijn binnen dat specifieke domein en delen die pagina's ook nog eens in volgens het Vijflaagsmodel.

Eigenschappen ken je toe via het invoerformulier (bij elementtypen) of met een code:
 [[Eigenschapnaam::Invulling]]
bijvoorbeeld
Laag binnen vijflaagsmodel::1]]
Bepaalde eigenschappen zijn relaties tussen deze pagina en een andere, hiervoor gebruik je de code:
[[Relatiebeschrijving::Pagina|weer te geven tekst]]
waarbij je voor Pagina de pagina invult waarmee de relatie geldt, bijvoorbeeld
[[Is relevant binnen::Domein Belastingen| ]]
wanneer je een relatie met het domein belastingen wilt toevoegen, maar geen tekst weer wilt geven op de pagina.

Eigenschappen die veel gebruikt worden bij een bepaald elementtype staan al weergegeven in het invulformulier van dit type. Voeg eventuele extra eigenschappen toe in de vrije ruimte van het formulier.

Elementtypen Kennismodel NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur

Pagina's die een architectuurelement beschrijven worden automatisch weergegeven in bepaalde lijsten en zoekacties. Het Kennismodel NORA geeft de architectuurelementen weer zoals de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur die op het moment kent. Elk elementtype is een lijst met elementen die dezelfde functie en eigenschappen hebben, bijvoorbeeld Begrippen of Domeinen. NB: Voor bepaalde elementtypes, zoals Basisprincipes en Afgeleide principes, geldt een strikt wijzigingsproces waarbij inhoudelijke wijzigingen en toevoegingen vooraf goedgekeurd moeten worden door de Gebruikersraad NORA. Ook elementen met een minder strikt wijzigingsproces moeten aangemeld worden bij NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer, die beoordeelt of instemming van de Gebruikersraad nodig is.

Als je een nieuw element van een bestaand type wilt aanmaken dan kan dat via de pagina Categorie:Kennismodel NORA. Klik op het juiste elementtype (linker kolom), scroll omlaag op de pagina die opent, vul de naam in van het nieuwe element en klik op de knop 'Maak ..' Je kunt vervolgens de eigenschappen invullen die bij het elementtype horen.

Bestaande pagina's kunnen alsnog toegevoegd worden aan een elementtype. Neem even contact op met nora@ictu.nl als je dat wilt.

Pagina's aanmaken, hernoemen of wissen

Een gewone gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem kan geen nieuwe pagina's aanmaken, wissen of hernoemen, neem daarvoor contact op met NORA Beheer. Beheerders en anderen met extra rechten kunnen dit wel. : → Help voor gebruikers met extra rechten.

Illustratieve voorbeelden toevoegen

Dit kan met de volgende code:
 {{Illustratief|Tekst van het voorbeeld.}} 

Referenties