Het huidige Stelsel van Basisregistraties: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
(opgeknipt uit oorspronkelijke themapagina op verzoek Wim)
 
(link vervangen)
 
(8 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 
{{Stelsel van Basisregistraties}}
 
{{Stelsel van Basisregistraties}}
 
==Principes==
 
==Principes==
Aan de inrichting van het stelsel ligt een aantal essentiële keuzen, of principes, ten grondslag:<ref>De eerste zes principes zijn afkomstig uit kamerbrief 26 387, nummer 11, 17 oktober 2001. Het zevende principe is afkomstig uit het iNUP Programmaplan 2012-2014.</ref>  
+
Aan de inrichting van het stelsel ligt een aantal essentiële keuzen, of principes, ten grondslag: <ref>De eerste zes principes zijn afkomstig uit kamerbrief 26 387, nummer 11, 17 oktober 2001. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26387-11.html Het zevende principe is afkomstig uit het {{Bestand met info|Programmaplan Stelsel van Basisregistraties 2012 - 2014 Versie 1.1.pdf|iNUP Programmaplan 2012-2014}}. </ref>
 
#Het stelsel bestaat uit een beperkt aantal registraties voor die gegevens die door de hele overheid heen de meest voorkomende zijn.
 
#Het stelsel bestaat uit een beperkt aantal registraties voor die gegevens die door de hele overheid heen de meest voorkomende zijn.
 
#Basisregistraties zijn beperkt tot een compacte en daarmee ook beheersbare basisgegevensset.  
 
#Basisregistraties zijn beperkt tot een compacte en daarmee ook beheersbare basisgegevensset.  
Regel 12: Regel 12:
  
 
==Verbindingen==
 
==Verbindingen==
[[Bestand:Stelselplaat.png|thumb|Informatiekundige view op het Stelsel van Basisregistraties]]Tussen de gegevens in de basisregistraties bestaan verbindingen, zowel expliciete als impliciete verbindingen. Deze verbindingen maken het mogelijk dat afnemers gegevens afkomstig uit verschillende basisregistraties combineren. Een expliciete verbinding houdt in dat een object van registratie in één basisregistratie expliciet verwijst naar een object van registratie in een andere basisregistratie. Expliciete verbindingen ontstaan bij de registratie van gegevens. De bronhouder die verantwoordelijk is voor die registratie, is (als afnemer) wettelijk verplicht om de gerelateerde gegevens uit andere basisregistraties te gebruiken en is daarmee verantwoordelijk voor het leggen van de juiste verbindingen.
+
[[Bestand:Stelselplaat.png|thumb|Informatiekundige view op het Stelsel van Basisregistraties]]De basisregistraties vormen een stelsel van onderling verbonden registraties. Er is sprake van een verbinding tussen twee basisregistraties als de ene basisregistratie gegevens gebruikt uit de andere basisregistratie. Deze verbindingen maken het mogelijk dat afnemers gegevens uit verschillende basisregistraties combineren. De eerste vorm van verbinden is door bij een object in één basisregistratie expliciet te verwijzen naar een object in een andere basisregistratie (middels een identificerend kenmerk). De tweede vorm is het leggen van verbindingen op basis van geometrische coördinaten, datum of andere gestandaardiseerde gegevensdomeinen. Een derde manier van verbinden is het overnemen van gegevens uit een andere basisregistratie, eventueel in bewerkte vorm, zonder een expliciete verwijzing op te nemen, bijvoorbeeld straatnamen voor weergave op een kaart.
De [http://www.e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/stelselthemas/verbindingen/verbindingen-tussen-basisregistraties interactieve stelselplaat] biedt inzicht in de status van de expliciete verbindingen in het stelsel.
+
 
 +
De [https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/stelselplaat/ stelselplaat] biedt inzicht in de status van de verbindingen in het stelsel.
  
 
==Onderdelen==
 
==Onderdelen==
Regel 19: Regel 20:
 
*[[basisregistratie|Basisregistraties]], de elementaire bouwstenen van het stelsel. Het stelsel bestaat op het moment van schrijven uit de volgende basisregistraties:
 
*[[basisregistratie|Basisregistraties]], de elementaire bouwstenen van het stelsel. Het stelsel bestaat op het moment van schrijven uit de volgende basisregistraties:
 
**[[BAG (Basisadministraties_Adressen_en_Gebouwen)|BAG - Basisregistraties Adressen en Gebouwen]]
 
**[[BAG (Basisadministraties_Adressen_en_Gebouwen)|BAG - Basisregistraties Adressen en Gebouwen]]
**[[BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)|BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie]]
+
**[[BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)|BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie]] (in voorbereiding)
**[[BLAU (Basisregistratie Lonen Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen)|BLAU - Basisregistratie Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen]]
+
**[[BLAU (Basisregistratie Lonen Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen)|BLAU - Basisregistratie Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen]] (in voorbereiding)
 
**[[BRI (Basisregistratie Inkomen)|BRI - Basisregistratie Inkomen]]
 
**[[BRI (Basisregistratie Inkomen)|BRI - Basisregistratie Inkomen]]
 
**[[BRK (Basisregistratie Kadaster)|BRK - Basisregistratie Kadaster]]
 
**[[BRK (Basisregistratie Kadaster)|BRK - Basisregistratie Kadaster]]
**[[BRO (Basisregistratie Ondergrond)|BRO - Basisregistratie Ondergrond]]
+
**[[BRO (Basisregistratie Ondergrond)|BRO - Basisregistratie Ondergrond]] (in voorbereiding)
 
**[[BRP (Basisregistratie Personen)|BRP - Basisregistratie Personen]], bestaande uit twee delen:
 
**[[BRP (Basisregistratie Personen)|BRP - Basisregistratie Personen]], bestaande uit twee delen:
 
***Ingezetenen  
 
***Ingezetenen  
Regel 31: Regel 32:
 
**[[NHR (Basisregistratie Handelsregister)|NHR - Handelsregister]]
 
**[[NHR (Basisregistratie Handelsregister)|NHR - Handelsregister]]
 
**[[WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)|WOZ - Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken]]
 
**[[WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)|WOZ - Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken]]
[[Bestand:Architectuur_van_het_Stelsel_van_Basisregistraties.png|thumb|Organisatorische view op het Stelsel van Basisregistraties met de basisregistraties, de stelselcoördinatie en de stelseldiensten]]
+
[[Bestand:Architectuur_van_het_Stelsel_van_Basisregistraties.png|thumb|Organisatorische view op het Stelsel van Basisregistraties met de basisregistraties, de stelselregie en de stelseldiensten]]
*[[Stelselcoördinatie]] voor een stelsel dat optimaal bijdraagt aan een effectieve en efficiënte overheid. Stelselcoördinatie maakt gebruik van de volgende instrumenten:
+
*[[Stelselregie]] voor een stelsel dat optimaal bijdraagt aan een effectieve en efficiënte overheid. Stelselregie maakt gebruik van de volgende instrumenten:
 
**Stelselarchitectuur;
 
**Stelselarchitectuur;
 
**Stelselafspraken;
 
**Stelselafspraken;
**Voortgangsmonitor (tijdens het i-NUP-programma bekend als i-NUP-monitor);
+
**Monitor GDI (tijdens het i-NUP-programma bekend als i-NUP-monitor);
**Archief van besluiten.
 
 
*[[Stelseldiensten]] ter ondersteuning van het gebruik van de gegevens uit het stelsel. De stelseldiensten bestaan op het moment van schrijven uit:
 
*[[Stelseldiensten]] ter ondersteuning van het gebruik van de gegevens uit het stelsel. De stelseldiensten bestaan op het moment van schrijven uit:
 
**De vier stelselvoorzieningen:
 
**De vier stelselvoorzieningen:
Regel 47: Regel 47:
 
*** [[Digimelding]], bestaande uit:
 
*** [[Digimelding]], bestaande uit:
 
**** [[Digimelding BLT]]
 
**** [[Digimelding BLT]]
**** [[Digimelding AS|Digimelding Annotatiespecificatie]]
+
**** [[Digimelding AS|Digimelding specificaties]]
 
***[[Stelselcatalogus]]
 
***[[Stelselcatalogus]]
 
**De overige stelseldiensten:
 
**De overige stelseldiensten:
 
***Stelselservicepunt
 
***Stelselservicepunt
***[http://www.stelselinformatiepunt.nl Stelselinformatiepunt (STIP)]
+
***Stelselinformatiepunt (STIP)
***[http://e-overheid.nl/onderwerpen/voortgang-en-planning/releasekalender Releasekalender]
+
***[https://www.digitaleoverheid.nl/planning/releasekalender-digitale-overheid/ Releasekalender Digitale Overheid]
***Berichtenstandaard
 
 
***Monitor Stelselkwaliteit
 
***Monitor Stelselkwaliteit
 
***Monitor Verbindingen
 
***Monitor Verbindingen
Regel 59: Regel 58:
  
 
==Afhankelijkheden==
 
==Afhankelijkheden==
Er zijn bij de besturing van het stelsel (stelselcoördinatie) tot op heden geen stelselbrede afhankelijkheden met voorzieningen buiten het stelsel onderkend. De onderdelen van het stelsel kennen wel vele afhankelijkheden, die ze zelf beheren en bewaken. Enkele van de afhankelijkheden die vaker voorkomen worden hieronder genoemd:
+
Er zijn bij de besturing van het stelsel (stelselregie) tot op heden geen stelselbrede afhankelijkheden met voorzieningen buiten het stelsel onderkend. De onderdelen van het stelsel kennen wel vele afhankelijkheden, die ze zelf beheren en bewaken. Enkele van de afhankelijkheden die vaker voorkomen worden hieronder genoemd:
 
* In het kader van geometrische gegevens (in zeven van de twaalf basisregistraties) zijn er afhankelijkheden naar [[PDOK]], de [[Geo-standaarden]], de [[INSPIRE (standaard)|INSPIRE-richtlijn]] en de "gouden driehoek" waarin overheid, bedrijfsleven en wetenschap samen de koers voor geo-gegevens bepalen. Het Ministerie van I&M en het Kadaster hebben hierin als respectievelijk registratiehouder en verstrekker van nagenoeg alle geo-basisregistraties een centrale rol.
 
* In het kader van geometrische gegevens (in zeven van de twaalf basisregistraties) zijn er afhankelijkheden naar [[PDOK]], de [[Geo-standaarden]], de [[INSPIRE (standaard)|INSPIRE-richtlijn]] en de "gouden driehoek" waarin overheid, bedrijfsleven en wetenschap samen de koers voor geo-gegevens bepalen. Het Ministerie van I&M en het Kadaster hebben hierin als respectievelijk registratiehouder en verstrekker van nagenoeg alle geo-basisregistraties een centrale rol.
 
* In het kader van het inzagerecht is er een afhankelijkheid naar [[MijnOverheid]], de persoonlijke website voor burgers voor overheidszaken.
 
* In het kader van het inzagerecht is er een afhankelijkheid naar [[MijnOverheid]], de persoonlijke website voor burgers voor overheidszaken.

Huidige versie van 14 mei 2019 om 09:26

De informatie op deze pagina is afkomstig uit het document Stelselarchitectuur van het heden (PDF, 1,73 MB) - samenvatting (PDF, 302 kB)

Principes

Aan de inrichting van het stelsel ligt een aantal essentiële keuzen, of principes, ten grondslag: [1]

 1. Het stelsel bestaat uit een beperkt aantal registraties voor die gegevens die door de hele overheid heen de meest voorkomende zijn.
 2. Basisregistraties zijn beperkt tot een compacte en daarmee ook beheersbare basisgegevensset.
 3. Per basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. is bij wet vastgesteld wat het doel, het werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs. van de registratie en de daaraan gestelde kwaliteitseisen zijn, alsook hoe de autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen van het gebruik, de kwaliteitsborging en de financiering zijn geregeld.
 4. Uitgangspunt voor de realisatie van een basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. is gebruikmaking van bestaande organisatorische en informatie-infrastructuren.
 5. Uitgangspunt is laagdrempelige beschikbaarstelling van de gegevens, voor zover specifieke wetgeving zich daar niet tegen verzet.
 6. Basisregistraties dienen de naleving van de privacywetgeving door de overheid actief te ondersteunen, moeten voor de burger transparant maken hoe de overheid met zijn persoonsgegevens omgaat en moeten hem in staat stellen hierop invloed uit te oefenen.
 7. Het stelsel gedraagt zich naar afnemers als één geheel.


Verbindingen

Informatiekundige view op het Stelsel van Basisregistraties
De basisregistraties vormen een stelsel van onderling verbonden registraties. Er is sprake van een verbinding tussen twee basisregistraties als de ene basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. gegevens gebruikt uit de andere basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie.. Deze verbindingen maken het mogelijk dat afnemers gegevens uit verschillende basisregistraties combineren. De eerste vorm van verbinden is door bij een object in één basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. expliciet te verwijzen naar een object in een andere basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. (middels een identificerend kenmerk). De tweede vorm is het leggen van verbindingen op basis van geometrische coördinaten, datum of andere gestandaardiseerde gegevensdomeinen. Een derde manier van verbinden is het overnemen van gegevens uit een andere basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie., eventueel in bewerkte vorm, zonder een expliciete verwijzing op te nemen, bijvoorbeeld straatnamen voor weergave op een kaart.

De stelselplaat biedt inzicht in de status van de verbindingen in het stelsel.

Onderdelen

Het Stelsel van Basisregistraties bestaat uit:

Organisatorische view op het Stelsel van Basisregistraties met de basisregistraties, de stelselregie en de stelseldiensten


Afhankelijkheden

Er zijn bij de besturing van het stelsel (stelselregie) tot op heden geen stelselbrede afhankelijkheden met voorzieningen buiten het stelsel onderkend. De onderdelen van het stelsel kennen wel vele afhankelijkheden, die ze zelf beheren en bewaken. Enkele van de afhankelijkheden die vaker voorkomen worden hieronder genoemd:

 • In het kader van geometrische gegevens (in zeven van de twaalf basisregistraties) zijn er afhankelijkheden naar PDOK, de Geo-standaarden, de INSPIRE-richtlijn en de "gouden driehoek" waarin overheid, bedrijfsleven en wetenschap samen de koers voor geo-gegevens bepalen. Het Ministerie van I&M en het Kadaster hebben hierin als respectievelijk registratiehouder en verstrekker van nagenoeg alle geo-basisregistraties een centrale rol.
 • In het kader van het inzagerecht is er een afhankelijkheid naar MijnOverheid, de persoonlijke website voor burgers voor overheidszaken.
 • In het kader van gegevensuitwisseling, met name tussen gemeentelijke bronhouders en landelijke voorzieningen, is er een afhankelijkheid naar de gemeentelijke berichtenstandaard StUF.
 • In het kader van eisen aan de vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen, integriteit en authenticiteitEen kwaliteitsattribuut van een informatieobject. Het toont aan dat het informatieobject is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt en verzonden op het tijdstip als aangegeven bij het informatieobject. bij gegevensuitwisseling is er een afhankelijkheid naar PKIoverheid.

Referenties

 1. De eerste zes principes zijn afkomstig uit kamerbrief 26 387, nummer 11, 17 oktober 2001. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26387-11.html Het zevende principe is afkomstig uit het iNUP Programmaplan 2012-2014 (PDF, 332 kB).