IFGS Gedrag: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
(defaulttekst en insert alle invalshoeken)
k (categorie toevoeging)
Regel 12: Regel 12:
 
}}
 
}}
 
{{:Alle invalshoeken}}
 
{{:Alle invalshoeken}}
 +
[[Categorie:Privacyprincipes‏‎]] [[Categorie:Beveiligingsprincipes‏‎]] [[Categorie:ISOR]]

Versie van 16 sep 2019 om 15:16

Op deze pagina staan alle Privacyprincipes en Beveiligingsprincipes in de invalshoek IFGS Gedrag. Alle ISOR-objecten binnen deze context zijn ook te herkennen aan het symbool

Blauw vierkant kader met daarin in wit de G van Gedrag


Alle objecten binnen deze invalshoek[bewerken]

IDTitellink
APO_B.08Toegangsbeveiliging en programmacode
APO_B.08.01Om de toegang tot broncode bibliotheken te beheersen worden richtlijnen in overweging genomen
APO_B.08.02Aanvullende beheersmaatregelen wanneer programmabroncode wordt gepubliceerd
APO_U.12Beveiligde ontwikkelomgevingen
APO_U.12.01Uitgangspunt voor systeemontwikkeling trajecten is een expliciete risicoafweging
APO_U.12.02Logisch en/of fysiek gescheiden Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie omgevingen
APO_U.12.03De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden uitgevoerd conform de onderkende rollen
APO_U.12.04Voor remote werkzaamheden is een werkwijze vastgelegd
APO_U.12.05Ontwikkelaars hebben geen toegang tot productieomgeving
APO_U.12.06Overdrachtsprocedures voor het kopiëren/verplaatsen van configuratie items tussen de omgevingen
APO_U.12.07De overdracht van Ontwikkel- naar de Testomgeving vindt gecontroleerd plaats
APO_U.12.08De overdracht van de Test- naar de Acceptatieomgeving vindt procedureel plaats
APO_U.13Applicatiekoppelingen
APO_U.13.01Koppelingen tussen applicaties worden uitgevoerd volgens vastgestelde procedures en richtlijnen
APO_U.13.02Van het type koppelingen is een overzicht aanwezig
APO_U.13.03Koppelingen worden uitgevoerd op basis van geautoriseerde opdrachten
APO_U.13.04De uitgevoerde koppelingen worden geregistreerd
APO_U.14Logging en monitoring
APO_U.14.01Vastgelegd is welke ongeoorloofde en onjuiste activiteiten gelogd moeten worden
APO_U.14.02Informatie ten aanzien van autorisatie(s) wordt vastgelegd
... meer resultaten

Uitleg indeling[bewerken]

De ISOR (Information Security Object Repository) bevat normenkaders waarin beveiligings- of privacyprincipes en onderliggende normen zijn beschreven. Deze zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld naar Beleid, Uitvoering of Control en geordend naar een van de volgende invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag of Structuur.

IFGS IntentieIFGS FunctieIFGS GedragIFGS Structuurrelaties tussen Intentie, Functie, Gedrag en Structuur zoals ook in de tekst is aangegeven.
Over deze afbeelding


Deze invalshoeken hebben onderling de volgende relatie:

  • 'Intentie' ('Doel') wordt geëffectueerd door 'Functie'.
  • 'Functie' effectueert 'Intentie' en wordt geëffectueerd door 'Gedrag'.
  • 'Gedrag' effectueert 'Functie' en wordt geëffectueerd door 'Structuur'.
  • 'Structuur' effectueert 'Gedrag'.


Uitleg[bewerken]

De component inhoud is de tweede doorsnede van het onderzoeksgebied. Deze doorsnede wordt bereikt door middel van vier invalshoeken: intentie, functie, gedrag en structuur (IFGS). Vanuit elke IFGS-invalshoek wordt een specifieke verzameling basiselementen (objecten) geïdentificeerd. De invalshoeken houden het volgende in:

Intentie[bewerken]

Het waarom-aspect, ofwel de bestaansreden van een organisatie. Voorbeelden: organisatie, visie, doelstellingen, wetten en beleid, stakeholders en middelen.

Functie[bewerken]

Het wat-aspect, ofwel de organisatorische en technologische elementen die de intenties van de organisatie moeten realiseren. Voorbeelden: organisatorische en technische functies, processen, taken en taakvereisten.

Gedrag[bewerken]

Het hoe-aspect (gedragsaspect), ofwel de menselijke en technische resources en eigenschappen van de technische resources die de organisatorische en technische functies moeten vormgeven. Voorbeelden: actor, object, interactie, toestand, eigenschap en historie;.

Structuur[bewerken]

Het hoe-aspect (vormaspect), ofwel de manier waarop een organisatorische en personele structuur is vormgegeven. Voorbeelden: business-organisatiestructuur, business- architectuur, IT-architectuur en business-IT-alignment.


De relaties tussen de objecten vanuit de IFGS-invalshoeken kunnen als volgt worden gelezen: de elementen uit de doel-invalshoek reguleren en/of worden bereikt door elementen uit de functie-invalshoek. De elementen uit de functie-invalshoek gebruiken of realiseren de elementen uit de gedrag-invalshoek die op hun beurt worden vormgegeven door elementen uit de structuur-invalshoek.

Invalshoeken niet gebruikt bij opstellen van de Privacy Baseline[bewerken]

De verdeling naar Intentie, Functie, Gedrag en Structuur betreft de kern van het SIVA-analysemodel en heeft tot doel lacunes te ontdekken in de objectanalyse die leidt tot normen. Deze indeling is voor de opzet van de Privacy Baseline niet gebruikt: het object is immers niet Privacy, maar de Privacywet. Het is niet de opzet geweest om de wet te toetsen op volledigheid en consistentie. De opzet van de Baseline is de gebruiker een handzame en geannoteerde lijst van toetsbare criteria mee te geven die aan de wet zijn ontleend. Omdat de invalshoeken IFGS bij het opstellen van de normen voor de Privacy Baseline geen rol hebben gespeeld, is bij de invalshoek "Onbekend" ingevuld.