Element bewerken: ISOR:Actueel en samenhangend beeld bij nieuwe en bij wijziging van bestaande verwerkingen

ISOR:Actueel en samenhangend beeld bij nieuwe en bij wijziging van bestaande verwerkingen
Ga naar: navigatie, zoeken

U hebt geen rechten om deze pagina te bewerken, want:

U hebt geen rechten om de gevraagde handeling uit te voeren.


Elementtype.png
Een norm is een actie die nodig is om een )]] en beschreven via de SIVA-methode.

Eigenschappen

ID:
Deze eigenschap kan worden gebruikt om een element te voorzien van een unieke identificatie.
Titel:
Wordt weergegeven titel van de pagina (zo lang de pagina in de standaard naamruimte staat). Bijzondere eigenschap, wordt gebruikt door de extensie "Semantic Title"
Kent element met zelfde titel:
Tijdens invoeren gecontroleerd of er reeds een element bestaat met de zelfde titel – zodat de paginanaam verbijzonderd kan worden
Is subnorm:
Sommige normen hebben dieper gaande specificeringen. Deze zijn doorgaans optioneel te zien. Invoer: 0 / 1
Versieaanduiding:
Vul hier de huidige geldende versie in.
Gebruik in Nederlandse publieke sector:
Status actualiteit:
Kies uit deze lijst de huidige status van dit element. Als de status anders is dan actueel graag ook een tekstuele toelichting (bij beschrijving of toelichting).
Status toelichting:
Leg hier uit waarom de pagina niet 'actueel' is, bijvoorbeeld waar het door is vervangen of wanneer het is vervallen. Leg ook links naar RFC's et cetera.
Practice:
Publicatiedatum:
Datum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)
Redactionele wijzigingsdatum:
Dit is de datum waarop de laatste versie is geïmplementeerd of de laatste wijziging is aangebracht. Als er geen wijzigingen zijn sinds de publicatiedatum kan dit vak leeg blijven.
Beveiligingsaspect:
Kies hier of de eis in de context Beleid, Uitvoering of Control thuishoort
Stelling:
Deze eigenschap kan worden gebruikt om elementen te voorzien van een stelling.
Conformiteitsindicator:
Woord of woorden die de schakeling vormen tussen een ISOR-object en de onderliggende normen
Invalshoek:
Ordening volgens SIVA-methode in intentie (doel), functie, gedrag of structuur.
Toelichting:
Deze eigenschap kan worden gebruikt om elementen te voorzien van een uitgebreide toelichting.
Voetnoten:
Klik deze eigenschap aan als je ergens in de andere eigenschappen gebruik maakt van met de tag ref om voetnoten weer te geven

Relaties met andere elementen

Heeft bron:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Bron, Normenkader
Beginpunt:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Privacyprincipe, Beveiligingsprincipe
Realiseert:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Privacyprincipe, Beveiligingsprincipe

Vrije tekst voor nadere toelichting

 

        Annuleren