ISOR:Applicatieontwikkeling Overzicht van applicatieontwikkeling objecten ingedeeld naar BUC: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
k (idents aangepast)
k (volgorde van refs aangepast)
Regel 47: Regel 47:
 
  <td>B.06</td>
 
  <td>B.06</td>
 
  <td>Privacy en bescherming persoonsgegevens(GEB/PIA)</td>
 
  <td>Privacy en bescherming persoonsgegevens(GEB/PIA)</td>
  <td>CIP Domeingroep BIO,ISO27002:18.2.4</td>
+
  <td>ISO27002:18.2.4, CIP Domeingroep BIO</td>
 
  <td>I</td>
 
  <td>I</td>
 
  </tr>
 
  </tr>
Regel 159: Regel 159:
 
  <td>U.13</td>
 
  <td>U.13</td>
 
  <td>Applicatiekoppelingen</td>
 
  <td>Applicatiekoppelingen</td>
  <td>CIP Domeingroep BIO,ISO25010,NIST CA</td>
+
  <td>ISO25010,NIST CA, CIP Domeingroep BIO</td>
 
  <td>G</td>
 
  <td>G</td>
 
  </tr>
 
  </tr>
Regel 173: Regel 173:
 
  <td>U.15</td>
 
  <td>U.15</td>
 
  <td>Applicatie architectuur</td>
 
  <td>Applicatie architectuur</td>
  <td>CIP Domeingroep BIO,ISO25010</td>
+
  <td>ISO25010, CIP Domeingroep BIO</td>
 
  <td>S</td>
 
  <td>S</td>
 
  </tr>
 
  </tr>
Regel 180: Regel 180:
 
  <td>U.16</td>
 
  <td>U.16</td>
 
  <td>Tooling ontwikkelmethode</td>
 
  <td>Tooling ontwikkelmethode</td>
  <td>CIP Domeingroep BIO,ISO25010</td>
+
  <td>ISO25010, CIP Domeingroep BIO</td>
 
  <td>S</td>
 
  <td>S</td>
 
  <tr>
 
  <tr>
Regel 186: Regel 186:
 
  <td>C.01</td>
 
  <td>C.01</td>
 
  <td>Richtlijnen evaluatie ontwikkelactiviteiten</td>
 
  <td>Richtlijnen evaluatie ontwikkelactiviteiten</td>
  <td>CIP Domeingroep BIO, ISO27002: 12.6.1</td>
+
  <td>ISO27002: 12.6.1, CIP Domeingroep BIO</td>
 
  <td>I</td>
 
  <td>I</td>
 
  </tr>
 
  </tr>

Versie van 9 jul 2019 om 11:59

Dit is een tabel bij BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling
Nr Objecten Referentie IFGS
Beleid domein B.01 Beleid voor (beveiligd)ontwikkelen ISO27002: 14.2.1 I
B.02 Systeem ontwikkelmethode SoGP I
B.03 Classificatie van informatie ISO27002: 8.2.1 I
B.04 Engineeringprincipes voor beveiligde systemen ISO27002: 14.2.5 I
B.05 Business Impact Analyse(BIA) SoGP/IR2.2 I
B.06 Privacy en bescherming persoonsgegevens(GEB/PIA) ISO27002:18.2.4, CIP Domeingroep BIO I
B.07 Kwaliteit managementsysteem CIP Domeingroep BIO F
B.08 Toegangsbeveiliging op programmacode ISO27002: 9.4.5 G
B.09 Projectorganisatie CIP Domeingroep BIO S
Uitvoering domein U.01 Procedures voor wijzigingsbeheer m.b.t. applicaties en systemen ISO27002: 14.2.2 I
U.02 Beperkingen voor de installatie van software (richtlijnen) ISO27002: 12.6.2 I
U.03 Richtlijnen voor programmacode(best practices) CIP Domeingroep BIO I
U.04 Analyse en specificatie van informatiesystemen Cobit F
U.05 Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen ISO27002:14.1.1 F
U.06 Applicatie ontwerp SoGP F
U.07 Applicatiefunctionaliteiten(invoer, verwerking, uitvoer) ISO27002:12.2.1, 12.2.2,1.2.2.4, BIR 1.0 F
U.08 Applicatiebouw SoGP F
U.09 Testen van systeembeveiliging ISO27002:14.2.8 F
U.10 Systeemacceptatie tests ISO27002:14.2.9 F
U.11 Beschermen van testgegevens ISO27002:14.3.1 F
U.12 Beveiligde Ontwikkel- (en Test-)omgeving ISO27002: 14.2.6 G
U.13 Applicatiekoppelingen ISO25010,NIST CA, CIP Domeingroep BIO G
U.14 Logging en monitoring CIP Domeingroep BIO G
U.15 Applicatie architectuur ISO25010, CIP Domeingroep BIO S
U.16 Tooling ontwikkelmethode ISO25010, CIP Domeingroep BIO S
Control domein C.01 Richtlijnen evaluatie ontwikkelactiviteiten ISO27002: 12.6.1, CIP Domeingroep BIO I
C.02 Versiebeheer CIP Domeingroep BIO F
C.03 Patchmanagement van externe programmacode CIP Domeingroep BIO F
C.04 (Software)configuratie beheer CIP Domeingroep BIO F
C.05 Quality assurance CIP Domeingroep BIO F
C.06 Compliance management CIP Domeingroep BIO F
C.07 Technische beoordeling van informatiesystemen na wijziging besturingsplatform ISO27002: 14.2.3 F
C.08 Beheersing van softwareontwikkeling(sprojecten CIP Domeingroep BIO S
Applicatieontwikkeling, Overzicht objecten ingedeeld naar BUC