Autorisatievoorzieningsfaciliteiten

Uit NORA Online
ISOR:Autorisatievoorzieningsfaciliteiten /
Versie door Jdirks2 (Overleg | bijdragen) op 10 mei 2019 om 18:36 (Tekst vervangen - 'BIO Thema Toegangbeveiliging' door 'BIO Thema Toegangsbeveiliging')

Ga naar: navigatie, zoeken
Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging in december 2019.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Om autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen efficiënt en effectief te kunnen inrichten zijn er technische autorisatievoorzieningsmiddelen noodzakelijk, personeelsregistratiesysteem, een autorisatiebeheersysteem en autorisatiefaciliteiten.


Criterium

Er moeten technische autorisatievoorzieningsmiddelen (AVM) zijn ter ondersteuning van autorisatiebeheer beschikbaar, een personeelsregistratiesysteem (PS), een autorisatiebeheersysteem (AB), autorisatiefaciliteiten (AF) binnen daartoe in aanmerking komende applicaties.

Doelstelling

De inzet van autorisatievoorzieningsmiddelen, zoals effectieve mechanismen voor het administreren van gebruikers en autorisaties, draagt bij aan de effectiviteit van het autorisatiebeheer en vermindert de kans op fouten.

Risico

Door het ontbreken van autorisatievoorzieningsmiddelen is het mogelijk dat vervuiling optreedt bij het autorisatiebeheer, die mogelijk in onvoldoende mate of niet tijdig wordt gesignaleerd, waardoor onbevoegden toegang hebben tot gegevens.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is Additioneel

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
TVZ_U.10.01autorisatievoorzieningenDoor een verantwoordelijke is formeel vastgesteld welke ondersteunende middelen worden ingezet binnen het proces autorisatiebeheer.Formeel is vastgesteld welke ondersteunende middelen binnen het autorisatiebeheer proces worden ingezet
TVZ_U.10.02personeelsregistratiesysteemAlle interne en externe gebruikers worden vóór de toegang tot de applicatie-omgeving opgenomen in het personeelsinformatiesysteem.Alle gebruikers worden nog vóór de toegang tot de applicatieomgeving in het personeelsinformatiesysteem opgenomen
TVZ_U.10.03autorisatiebeheer systeemAlle natuurlijke personen die gebruik maken van applicaties worden geregistreerd.Alle natuurlijke personen die gebruik maken van applicaties worden geregistreerd
TVZ_U.10.04autorisatiefaciliteitenIedere applicatie die valt onder het autorisatiebeheerproces heeft functionaliteit om autorisaties toe te kennen, in te zien en te beheren.Onder autorisatiebeheer vallende applicaties hebben functionaliteit voor toekennen, inzien en beheren van autorisaties