Element bewerken: ISOR:BIO Thema Applicatieontwikkeling Uitvoering

ISOR:BIO Thema Applicatieontwikkeling Uitvoering
Ga naar: navigatie, zoeken

U hebt geen rechten om deze pagina te bewerken, want:

U hebt geen rechten om de gevraagde handeling uit te voeren.


Elementtype.png
een aspectgebied van het normenkader, opgedeeld naar keten-rol en beveiligingscontext

Eigenschappen

ID:
Deze eigenschap kan worden gebruikt om een element te voorzien van een unieke identificatie.
Titel:
Wordt weergegeven titel van de pagina (zo lang de pagina in de standaard naamruimte staat). Bijzondere eigenschap, wordt gebruikt door de extensie "Semantic Title"
Kent element met zelfde titel:
Tijdens invoeren gecontroleerd of er reeds een element bestaat met de zelfde titel – zodat de paginanaam verbijzonderd kan worden
Versieaanduiding:
Vul hier de huidige geldende versie in.
Gebruik in Nederlandse publieke sector:
Deze eigenschap zegt iets over de praktijk: of het beschrevene ook in de empirische wereld is. In tegenstelling tot 'Status actualiteit', wat aangeeft wat de formele/normatieve/redactionele status is.
Status actualiteit:
Kies uit deze lijst de huidige status van dit element. Als de status anders is dan actueel graag ook een tekstuele toelichting (bij beschrijving of toelichting).
Status toelichting:
Leg hier uit waarom de pagina niet 'actueel' is, bijvoorbeeld waar het door is vervangen of wanneer het is vervallen. Leg ook links naar RFC's et cetera.
Practice:
Wijzigingsdatum:
Redactionele wijzigingsdatum:
Dit is de datum waarop de laatste versie is geïmplementeerd of de laatste wijziging is aangebracht. Als er geen wijzigingen zijn sinds de publicatiedatum kan dit vak leeg blijven.
Beschrijving:
Deze elementeigenschap kan gebruikt worden om een element te voorzien van een beschrijving.
:
Toelichting:
Deze eigenschap kan worden gebruikt om elementen te voorzien van een uitgebreide toelichting.
Heeft bron:
Doelstelling:
Geef hier het doel van de eis op, dus wat de reden is om de eis te stellen. Bijvoorbeeld het beveiligen van een dienst tegen een bepaald type dreigingen.
Risico:
Beschrijf hier het risico dat het ISOR Object probeert te mitigeren
Beveiligingsaspect:
Kies hier of de eis in de context Beleid, Uitvoering of Control thuishoort
Plaatje:
Zet hier de bestandsnaam van een afbeelding
Px:
De grootte waarin een afbeelding weergegeven moet worden in pixels
Alt-tekst:
Vul hier een beschrijving van de afbeelding in voor blinden en slechtzienden

Relaties met andere elementen

Heeft bron:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Bron, Normenkader
Beginpunt:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Normenkader

Vrije tekst voor nadere toelichting

 

        Annuleren