Bedrijfscontinuïteitsservices

Uit NORA Online
ISOR:Bedrijfscontinuïteitsservices
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Omdat de CSC voor haar bedrijfsvoering sterk afhankelijk is van de CSP en van externe factoren, zijn bedrijfscontinuïteitsservices van essentieel belang. Bedrijfscontinuïteitsservices omvatten het pakket van maatregelen, dat zowel voor normaal bedrijf (met QoS) als voor situaties van calamiteiten, zoals natuurrampen, binnen de overeengekomen maximale uitvalsduur (Recovery Time Objective: RTO), zorgt voor het herstel van data en de kritische dienstverlening, waarbij dataverlies beperkt blijft tot het overeengekomen maximale dataverlies. Bekende continuïteitsmaatregelen zijn: redundantie, disaster recovery en het periodiek aantonen dat herstelfuncties werken.


Criterium

InformatieBetekenisvolle gegevens. verwerkende faciliteiten behoren met voldoende redundantie te worden geïmplementeerd om aan continuïteitseisen te voldoen.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 12.3.1, ISO 27017 12.3.1, 17.1 en 17.2, Cloud Security Alliance (CSA) BCR, IT-Grundschutz (Basis für Informationssicherheit) C5

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CLD_U.03.01 redundantie

De overeengekomen continuïteit wordt gewaarborgd door middel van voldoende logische of fysieke meervoudig uitgevoerde systeemfuncties.

CLD_U.03.02 continuïteitseisen

De met de CSC-organisatie overeengekomen continuïteitseisen voor cloudservices wordt gewaarborgd door middel van specifieke in de systeemarchitectuur beschreven maatregelen.