Beheer van serverkwetsbaarheden

Uit NORA Online
ISOR:Beheer van serverkwetsbaarheden /
Versie door Jbreeman (Overleg | bijdragen) op 11 jul 2019 om 15:51 (tekst aangepast n.a.v. review)

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Kwaadwillenden maken gebruik van kwetsbaarheden en zwakheden in software die op de servers zijn geïnstalleerd. Kwetsbaarhedenbeheer is een proactieve benadering van beveiliging door de kans te verminderen dat gebreken in software de beveiliging van een server in gevaar brengt.

Zonder inzicht in de huidige stand van zaken, tast de beheerder in het duister en kan hij niet goed anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Vragen die hierbij een rol spelen:

 • Hoe is de serveromgeving opgebouwd en geconfigureerd?
 • Wat zijn bekende kwetsbaarheden en zwakheden?

Gerelateerd aan ‘Kwetsbaarhedenbeheer’ is het proces ‘Patch-management’. Het ISO-onderwerp ‘Beheer van technische kwetsbaarheden (12.6.1)’ behandelt wat betreft de maatregelen twee onderwerpen: kwetsbaarheden beheer (vulnerability management) (zie: U.04) en patchmanagement (zie: U.05). In dit thema ‘Serverplatform’ worden deze twee onderwerpen apart beschreven.

In dit thema ‘Serverplatform’ worden deze twee onderwerpen apart beschreven.


Criterium

InformatieBetekenisvolle gegevens. over technische serverkwetsbaarheden (Zie Handreiking:4.42 Penetratietesten) behoort tijdig te worden verkregen, de blootstelling van de organisatie aan dergelijke kwetsbaarheden dient te worden geëvalueerd en passende maatregelen moeten worden genomen om risico’s die hiermee samenhangen aan te pakken.

Doelstelling

De reden waarom de norm gehanteerd wordt.

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 12.6.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
SERV_U.04.01 technische serverkwetsbaarheden

Als de kans op misbruik en de verwachte schade beide hoog zijn (NCSC-classificatie kwetsbaarheidwaarschuwingen), worden patches zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een week geïnstalleerd. In de tussentijd worden op basis van een expliciete risicoafweging mitigerende maatregelen getroffen.

SERV_U.04.02 technische serverkwetsbaarheden

Voor een doeltreffende kwetsbaarhedenanalyse van serverplatform en servers is informatie aanwezig over beschikbaarheid van:

 • (onderlinge)afhankelijkheden;
 • software t.a.v. versienummers, toepassingsstatus;
 • verantwoordelijken voor de software.
SERV_U.04.03 technische serverkwetsbaarheden

Om een doeltreffend beheerproces voor technische kwetsbaarheden vast te stellen, zijn:

 • de rollen en verantwoordelijkheden in samenhang met beheer van technische kwetsbaarheden vastgesteld;
 • de middelen om technische kwetsbaarheden te bepalen vastgesteld.
SERV_U.04.04 technische serverkwetsbaarheden

Met betrekking tot de technische kwetsbaarheden zijn voor een doeltreffend beheerproces, de activiteiten afgestemd op het incident.

SERV_U.04.05 technische serverkwetsbaarheden

Het proces Kwetsbaarhedenbeheer wordt uitgevoerd ten behoeve van:

 • identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. van bekende technische kwetsbaarheden;
 • high-level inzicht in de kwetsbaarheden in de technische infrastructuur van de organisatie;
 • relevantie, gericht op de mate waarin het serverplatform en de servers kunnen worden blootgesteld aan bedreigingen;
 • prioriteit geven aan herstel van onderkende kwetsbaarheden.
SERV_U.04.06 technische serverkwetsbaarheden

Technische kwetsbaarheden worden via de processen 'Patch management en of Wijzigingsbeheer' hersteld.

SERV_U.04.07 geëvalueerd

Het kwetsbaarheden beheerproces wordt regelmatig gemonitord en geëvalueerd.