Element bewerken: ISOR:Beheerderactiviteiten vastgelegd in logbestanden

ISOR:Beheerderactiviteiten vastgelegd in logbestanden
Ga naar: navigatie, zoeken

U hebt geen rechten om deze pagina te bewerken, want:

U hebt geen rechten om de gevraagde handeling uit te voeren.


Elementtype.png
Een Beveiligingsprincipe is een Themaprincipe vanuit het thema Beveiliging.

Eigenschappen

ID:
Deze eigenschap kan worden gebruikt om een element te voorzien van een unieke identificatie.
Titel:
Wordt weergegeven titel van de pagina (zo lang de pagina in de standaard naamruimte staat). Bijzondere eigenschap, wordt gebruikt door de extensie "Semantic Title"
Versieaanduiding:
Vul hier de huidige geldende versie in.
Status actualiteit:
Kies uit deze lijst de huidige status van dit element. Als de status anders is dan actueel graag ook een tekstuele toelichting, waar mogelijk in de eigenschap Status toelichting
Status toelichting:
Leg hier uit waarom de pagina niet 'actueel' is, bijvoorbeeld waar het door is vervangen of wanneer het is vervallen. Leg ook links naar RFC's et cetera.
Afbeelding: Bestand uploaden
Logo voor een bouwsteen, standaard oid
Px:
De grootte waarin een afbeelding weergegeven moet worden in pixels
Alt-tekst:
Vul hier een beschrijving van de afbeelding in voor blinden en slechtzienden
Redactionele wijzigingsdatum:
Dit is de datum waarop de laatste versie is geïmplementeerd of de laatste wijziging is aangebracht. Als er geen wijzigingen zijn sinds de publicatiedatum kan dit vak leeg blijven.
Publicatiedatum:
Datum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)
Beschrijving:
Deze elementeigenschap kan gebruikt worden om een element te voorzien van een beschrijving.
Criterium:
Datgene wat er gedaan moet worden of gerealiseerd
Doelstelling:
Geef hier het doel van de eis op, dus wat de reden is om de eis te stellen. Bijvoorbeeld het beveiligen van een dienst tegen een bepaald type dreigingen.
Risico:
Beschrijf hier het risico dat het ISOR Object probeert te mitigeren
Beveiligingsaspect:
Kies hier of de eis in de context Beleid, Uitvoering of Control thuishoort
Invalshoek:
Ordening volgens SIVA-methode in intentie (doel), functie, gedrag of structuur.
Grondslag:
de brondocumenten en hun uitspraken die zijn uitgewerkt in de huidige uitspraak. Notatiewijze: op elke regel sterretje, naam van brondocument, dubbelepunt, spatie, plek in het document, puntkomma, tweede plek in het document (etc.)
Is uitwerking van (specificatie):
Verduidelijkt van welk onderdeel van een kader of wet dit een uitwerking is
Conformiteitsindicator:
Woord of woorden die de schakeling vormen tussen een ISOR-object en de onderliggende normen

Relaties met andere elementen

Heeft bron:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Normenkader, Bron

Vrije tekst voor nadere toelichting

 

        Annuleren