Bevestigen en wijzigen van ontvangst van geheime (tijdelijke) authenticatie-informatie

Uit NORA Online
ISOR:Bevestigen en wijzigen van ontvangst van geheime (tijdelijke) authenticatie-informatie
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

Gebruikers behoren na ontvangst van geheime (tijdelijke) authenticatieHet aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit.-informatie te bevestigen en te wijzigen.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Geheime authenticatie-informatie (IA) via de conformiteitsindicator beheersproces.

Risico bovenliggende principe

Er kan misbruik van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd door onbevoegden worden gemaakt.

Doelstelling bovenliggende principe

Bewerkstelligen dat de geclaimde identiteit van de gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem kan worden bewezen en dat daardoor alleen de bevoegde (of beoogde) gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem toegang krijgt tot gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd in het systeem.

Oorsprong en gebruik

Deze norm is overgenomen uit BIO Thema Toegangbeveiliging bij opname in de ISOR.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen