Bewaartermijn, vastgesteld en bekrachtigd

Uit NORA Online
ISOR:Bewaartermijn- vastgesteld en bekrachtigd
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.


Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

Van alle persoonsgegevens is de bewaartermijn vastgesteld en bekrachtigd.

Soms vereist het bereiken van een doel juist dat persoonsgegeven bewaard blijven, bijv. iemands emailadres moet bewaard te blijven om te het mogelijk te maken dat diegene nog mailings krijgt.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Bewaren van persoonsgegevens via de conformiteitsindicator bewaartermijn.

Grondslag