Certificering

Uit NORA Online
ISOR:Certificering /
Versie door Jbreeman (Overleg | bijdragen) op 16 sep 2019 om 13:32 (versie aangepast)

Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Certificering vindt plaats door certificatie instellingen; zo bestaan er bijvoorbeeld verschillende ISO-certificaten die door geaccrediteerde certificatie-instellingen worden afgegeven. Klanten eisen steeds vaker dat het certificaat is behaald voordat zij zaken willen doen met de betreffende IV-dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers). Om een ISO-certificaat te kunnen behalen moet aantoonbaar aan een aantal eisen zijn voldaan. Om aan een ISO-norm te kunnen voldoen moeten de werkprocessen in de organisatie inzichtelijk zijn gemaakt en moeten ze beheersbaar en bestuurbaar zijn.


Criterium

De Huisvesting Informatievoorziening van de leverancier behoort gecertificeerd te zijn conform de gangbare standaarden.

Doelstelling

Bewerkstelligen dat de rekencentra aan het door de opdrachtgever beoogde beveiligingsniveau voldoet.

Risico

Continuiteits- of datalekschade als gevolg van een gebrekkig volwassenheidsniveau van de Huisvesting Informatievoorziening.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NIST CA (Security Assessment and Autorization Policy and Procedures) CA-1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
Huisv_B.04.01gangbare standaardenDe gangbare principes rondom 'Security by design' zijn uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen.Gangbare principes zijn uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen
Huisv_B.04.02gangbare standaardenDe Huisvesting Informatievoorzieningen die ingezet worden voor de organisatie zijn minimaal gecertificeerd voor de volgende standaarden:
  • ISO 27001 - Informatiebeveiliging;
  • ISO 50001 - Energie-efficiëntie.
Certificeringseisen van de ingezette Huisvesting Informatievoorziening