Element bewerken: ISOR:Doeleinden- toereikend- ter zake dienend en beperkt

ISOR:Doeleinden- toereikend- ter zake dienend en beperkt
Ga naar: navigatie, zoeken

U hebt geen rechten om deze pagina te bewerken, want:

U hebt geen rechten om de gevraagde handeling uit te voeren.


Elementtype.png
Een norm is een actie die nodig is om een )]] en beschreven via de SIVA-methode.

Eigenschappen

ID:
Deze eigenschap kan worden gebruikt om een element te voorzien van een unieke identificatie.
Titel:
Wordt weergegeven titel van de pagina (zo lang de pagina in de standaard naamruimte staat). Bijzondere eigenschap, wordt gebruikt door de extensie "Semantic Title"
Versieaanduiding:
Vul hier de huidige geldende versie in.
Gebruik in Nederlandse publieke sector:
Deze eigenschap zegt iets over de praktijk: of het beschrevene ook in de empirische wereld is. In tegenstelling tot 'Status actualiteit', wat aangeeft wat de formele/normatieve/redactionele status is.
Status actualiteit:
Kies uit deze lijst de huidige status van dit element. Als de status anders is dan actueel graag ook een tekstuele toelichting (bij beschrijving of toelichting).
Status toelichting:
Leg hier uit waarom de pagina niet 'actueel' is, bijvoorbeeld waar het door is vervangen of wanneer het is vervallen. Leg ook links naar RFC's et cetera.
Practice:
Publicatiedatum:
Datum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)
Redactionele wijzigingsdatum:
Dit is de datum waarop de laatste versie is geïmplementeerd of de laatste wijziging is aangebracht. Als er geen wijzigingen zijn sinds de publicatiedatum kan dit vak leeg blijven.
Beveiligingsaspect:
Kies hier of de eis in de context Beleid, Uitvoering of Control thuishoort
Stelling:
Deze eigenschap kan worden gebruikt om elementen te voorzien van een stelling.
Conformiteitsindicator:
Woord of woorden die de schakeling vormen tussen een ISOR-object en de onderliggende normen
Invalshoek:
Ordening volgens SIVA-methode in intentie (doel), functie, gedrag of structuur.
Toelichting:
Deze eigenschap kan worden gebruikt om elementen te voorzien van een uitgebreide toelichting.
Grondslag:
de brondocumenten en hun uitspraken die zijn uitgewerkt in de huidige uitspraak. Notatiewijze: op elke regel sterretje, naam van brondocument, dubbelepunt, spatie, plek in het document, puntkomma, tweede plek in het document (etc.)

Relaties met andere elementen

Heeft bron:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Bron, Normenkader
Realiseert:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Privacyprincipe, Beveiligingsprincipe

Vrije tekst voor nadere toelichting

 

        Annuleren