Evaluatie richtlijnen servers en besturingssystemen

Uit NORA Online
ISOR:Evaluatie richtlijnen servers en besturingssystemen
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Binnen de infrastructuur bevinden zich serverplatforms met verschillende servers en besturingssystemen en die het fundament vormen voor applicaties. Deze servers en hun besturingssystemen moeten daarom continu worden onderhouden, gehardend en op een veilige wijze geconfigureerd. Het is van groot belang dat deze servers en besturingssystemen, in het kader van risicomanagement, periodiek geëvalueerd worden. De evaluatie activiteiten dienen ondersteund te worden met evaluatie richtlijnen, procedures en instructies. Anders bestaat het risico dat de resultaten van de controle activiteiten niet voldoen aan de verwachte eisen. De beheerorganisatiestructuur geeft de samenhang van de ingerichte processen weer.


Criterium

Er behoren richtlijnen te worden vastgesteld om de implementatie en beveiliging van servers en besturingssystemen te controleren waarbij de bevindingen tijdig aan het management worden gerapporteerd.

Doelstelling

De reden waarom de norm gehanteerd wordt.

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002:10.10.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
SERV_C.01.01 richtlijnen

De organisatie beschikt over richtlijnen voor het beoordelen van de technische omgeving van servers en besturingssystemen.

SERV_C.01.02 richtlijnen

De organisatie beschikt over geautomatiseerde middelen voor effectieve ondersteuning van de controle activiteiten.

SERV_C.01.03 richtlijnen

De organisatie beschikt over richtlijnen voor het uitvoeren van registratie, statusmeting, analyse, rapportage en evaluatie.

SERV_C.01.04 richtlijnen

De organisatie heeft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB's) van controle functionarissen vastgelegd.