ISOR:Fysieke toegangbeveiliging: verschil tussen versies

Uit NORA Online
ISOR:Fysieke toegangbeveiliging
Ga naar: navigatie, zoeken
k (1 versie: ISOR)
(aangepast naar nieuwe versie gedaan met Jan Breeman)
 
(3 tussenliggende versies door een andere gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 
{{#Element:
 
{{#Element:
|ID=LTV_U.11
+
|ID=TVZ_U.11
|Titel=Fysieke toegangbeveiliging
+
|Titel=Fysieke toegangbeveiliging  
 
|Elementtype=Beveiligingsprincipe
 
|Elementtype=Beveiligingsprincipe
|Versie=0.96
+
|Versie=1.0
|Status Actualiteit=Actueel
+
|Status actualiteit=Actueel
|Redactionele wijzigingsdatum=29 jan 2018
+
|Redactionele wijzigingsdatum=27-3-2019
|Publicatiedatum=29 jan 2018
+
|Publicatiedatum=21-10-2019
|Importversie=34
+
|Beschrijving=Fysieke beveiliging kan worden bereikt door het opwerpen van allerlei fysieke barrières rond het bedrijfsterrein en rond de IT-voorzieningen. Elke barrière creëert zo een beveiligde zone en waarmee de totale beveiliging wordt versterkt.
|Beschrijving=Fysieke beveiliging kan worden bereikt door het opwerpen van allerlei fysieke barrières rond het bedrijfsterrein en de IT-voorzieningen. Elke barrière creëert zo een beveiligde zone, die de totale beveiliging versterkt.
+
 
Binnen de Huisvesting-IV organisatie dienen beveiligingsniveaus te worden gebruikt om gebieden die IT-voorzieningen bevatten te beschermen. Een beveiligde zone is een gebied binnen een barrière, bijvoorbeeld een muur, een hek dat alleen met een toegangspas geopend kan worden of via een bemande receptiebalie. De locatie en de sterkte van de barrières worden o.a. bepaald door de resultaten van de risicoanalyse.
+
Binnen de organisatie moeten beveiligingsniveaus en beveiligde zones worden gebruikt om gebieden die IT-voorzieningen bevatten te beschermen. Een beveiligde zone is een gebied binnen een barrière, zoals muren, of hekken welke alleen met behulp van een toegangspas of via een bemande receptiebalie geopend kan worden. De locatie en sterkte van de barrières worden o.a. bepaald door de resultaten van de risicoanalyse.
|Heeft bron=BIO Thema Toegangbeveiliging
+
 
|Criterium=''Beveiligde gebieden'' moeten worden beschermd door ''passende toegangbeveiliging'' om ervoor te zorgen dat alleen ''bevoegd personeel'' toegang krijgt.
+
Zodra toegangsverlening wordt gerealiseerd door middel van een informatiesysteem dat de sloten aanstuurt, wordt het proces volledig analoog aan de toegangsverlening van informatiesystemen ingericht en gelden alle genoemde controls voor toegang tot informatiesystemen onverminderd ook voor het fysieke toegangsbeheer en waarbij een specifiek protocol moet worden opgesteld voor de (fysieke) noodsleutels.
|Doelstelling=Bewerkstelligen dat alleen bevoegd personeel wordt toegelaten en dat geen schade aan gebouwen of verstoring van informatie plaatsvindt.
+
|Heeft bron=BIO Thema Toegangsbeveiliging
|Risico=Onbevoegden kunnen schade en verstoringen in de computerruimte en aan informatie in de Huisvesting-IV organisatie teweegbrengen.
+
|Criterium=''Beveiligde gebieden'' moeten worden beschermd door ''passende toegangsbeveiliging'' om ervoor te zorgen dat alleen bevoegd personeel toegang krijgt.
 
|Beveiligingsaspect=Uitvoering
 
|Beveiligingsaspect=Uitvoering
 
|Invalshoek=Functie
 
|Invalshoek=Functie
|Grondslag=* BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst): 11.1.2
+
|Grondslag=* NEN-ISO/IEC 27002: 11.1.2
* NEN-ISO/IEC 27002: 11.1.2
+
* BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid): 11.1.2
|Conformiteitsindicator=beveiligde gebieden,
+
|Conformiteitsindicator=beveiligde gebieden
passende toegangbeveiliging,
+
passende toegangbeveiliging
bevoegd personeel
+
|Heeft ouder=ISOR:BIO Thema Toegangbeveiliging Uitvoering
|Heeft ouder=ISOR:Toegangbeveiliging Uitvoeringdomein
 
 
}}
 
}}

Huidige versie van 25 nov 2019 om 12:09

De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Verwante principes

BIO Thema Toegangsbeveiliging
Binnen dit normenkader èn beveiligingsaspect
Alle Normenkaders
Alle Beveiligingsprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
ISOR

Fysieke beveiliging kan worden bereikt door het opwerpen van allerlei fysieke barrières rond het bedrijfsterrein en rond de IT-voorzieningen. Elke barrière creëert zo een beveiligde zone en waarmee de totale beveiliging wordt versterkt.

Binnen de organisatie moeten beveiligingsniveaus en beveiligde zones worden gebruikt om gebieden die IT-voorzieningen bevatten te beschermen. Een beveiligde zone is een gebied binnen een barrière, zoals muren, of hekken welke alleen met behulp van een toegangspas of via een bemande receptiebalie geopend kan worden. De locatie en sterkte van de barrières worden o.a. bepaald door de resultaten van de risicoanalyse.

Zodra toegangsverlening wordt gerealiseerd door middel van een informatiesysteemEen samenhangend geheel van gegevensverzamelingen en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie. dat de sloten aanstuurt, wordt het proces volledig analoog aan de toegangsverlening van informatiesystemen ingericht en gelden alle genoemde controls voor toegang tot informatiesystemen onverminderd ook voor het fysieke toegangsbeheer en waarbij een specifiek protocol moet worden opgesteld voor de (fysieke) noodsleutels.


Criterium

Beveiligde gebieden moeten worden beschermd door passende toegangsbeveiliging om ervoor te zorgen dat alleen bevoegd personeel toegang krijgt.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 11.1.2, BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 11.1.2

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
TVZ_U.11.01beveiligde gebiedenToegang tot beveiligingszones of gebouwen waar zich resources bevinden is slechts toegankelijk voor personen die hiertoe geautoriseerd zijn.Toegang tot beveiligingszones of gebouwen is slechts toegankelijk voor geautoriseerde personen
TVZ_U.11.02passende toegangbeveiligingAankomst en vertrektijden van bezoekers worden geregistreerd.Aankomst- en vertrektijden van bezoekers worden geregistreerd
TVZ_U.11.03passende toegangbeveiligingMedewerkers, contractanten en externen dragen zichtbare identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen..Medewerkers en contractanten en externen dragen zichtbare identificatie
TVZ_U.11.04passende toegangbeveiligingPersoneel van externe partijen die ondersteunende diensten verlenen, wordt voor zover noodzakelijk alleen beperkte toegang verleend tot beveiligde gebieden of faciliteiten, die vertrouwelijke informatie bevatten; deze toegang moet worden goedgekeurd en bewaakt.Personeel van externe partijen wordt beperkte toegang verleend tot beveiligde gebieden en faciliteiten