ISOR:Gedurende alle fasen van het ontwikkelcyclus worden Quality Assurance activiteiten uitgevoerd: verschil tussen versies

Uit NORA Online
ISOR:Gedurende alle fasen van het ontwikkelcyclus worden Quality Assurance activiteiten uitgevoerd
Ga naar: navigatie, zoeken
(ID aangepast)
(update naar versie 2.0)
Regel 3: Regel 3:
 
|ID=APO_C.06.02
 
|ID=APO_C.06.02
 
|Titel=Gedurende alle fasen van het ontwikkelcyclus worden Quality Assurance activiteiten uitgevoerd
 
|Titel=Gedurende alle fasen van het ontwikkelcyclus worden Quality Assurance activiteiten uitgevoerd
|Versieaanduiding=1.0
+
|Versieaanduiding=2.0
 
|Status actualiteit=Actueel
 
|Status actualiteit=Actueel
 
|Publicatiedatum=2019/02/01
 
|Publicatiedatum=2019/02/01
 
|Redactionele wijzigingsdatum=2021/04/07
 
|Redactionele wijzigingsdatum=2021/04/07
 
|Beveiligingsaspect=Control
 
|Beveiligingsaspect=Control
|Stelling=Conform de QA methodiek is een QA proces ingericht voor het uitvoeren van QA activiteiten gedurende alle fasen van de ontwikkel cyclus waarbij aandacht wordt besteed aan:
+
|Stelling=Voor het compliance-proces hebben de desbetreffende stakeholders de noodzakelijke eisen uit de verschillende bronnen samengevat en vastgelegd. Hierbij is aandacht geschonken aan:
* het evalueren van de requirement analyse, het ontwerp, de bouw, het testen en het opleveren van software;
+
* wet- en regelgeving (AVG, wet Computercriminaliteit, Encryptie e.d.) die invloed hebben op het ontwikkelen van applicaties;
* het evalueren of de beveiligingcontrols (beleid, methoden, geprogrammeerde mechanismen t.b.v. BIVC) en zoals overeengekomen tijdens risico assessment zijn ontwikkeld, adequaat functioneren;
+
* het vertalen van de wet- en regelgeving en het overeengekomen informatiebeveiligingsbeleid, de architectuur en de standaarden tot concrete maatregelen binnen het ontwikkelproces;
* het vaststellen of de ontwikkelmethodologie is opgevolgd.
+
* het rapporteren van de evaluatie van compliance-checks op wet- en regelgeving en overeengekomen beleid, architectuur en standaarden die beschikbaar zijn gesteld aan het management;
|Conformiteitsindicator=quality assurance proces
+
* het vastleggen van de verplichtingen voor security-compliance in een autorisatiematrix.
 +
|Conformiteitsindicator=Compliance-managementproces
 +
|Invalshoek=Functie
 +
|Grondslag=* CIP-netwerk
 
|Heeft bron=BIO Thema Applicatieontwikkeling
 
|Heeft bron=BIO Thema Applicatieontwikkeling
 
|Realiseert=ISOR:Quality assurance
 
|Realiseert=ISOR:Quality assurance

Versie van 13 aug 2021 om 13:30

Versie 2.0 van 22 februari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Applicatieontwikkeling is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Voor het compliance-proces hebben de desbetreffende stakeholders de noodzakelijke eisen uit de verschillende bronnen samengevat en vastgelegd. Hierbij is aandacht geschonken aan:

  • wet- en regelgeving (AVG, wet Computercriminaliteit, Encryptie e.d.) die invloed hebben op het ontwikkelen van applicaties;
  • het vertalen van de wet- en regelgeving en het overeengekomen informatiebeveiligingsbeleid, de architectuur en de standaarden tot concrete maatregelen binnen het ontwikkelproces;
  • het rapporteren van de evaluatie van compliance-checks op wet- en regelgeving en overeengekomen beleid, architectuur en standaarden die beschikbaar zijn gesteld aan het management;
  • het vastleggen van de verplichtingen voor security-compliance in een autorisatiematrix.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Compliance-management via de conformiteitsindicator Compliance-managementproces.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk