Het mandaatregister is actueel en toont wie bevoegdheden heeft

Uit NORA Online
ISOR:Uit een actueel mandaatregister blijkt wie toegangsrechten en functieprofielen mogen verlenen /
Versie door Jdirks2 (Overleg | bijdragen) op 6 jun 2018 om 13:37 (Tekst vervangen - 'Status Actualiteit=' door 'Status actualiteit=')

Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

Uit een actueel mandaatregister blijkt welke personen bevoegdheden hebben voor het verlenen van toegangsrechten dan wel functieprofielen.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Toegangsverlening procedure via de conformiteitsindicator gebruikerstoegangsverleningsprocedure.

Grondslag