Element bewerken: ISOR:In de infrastructuur wordt specifiek getest vanuit beveiligingsoptiek

ISOR:In de infrastructuur wordt specifiek getest vanuit beveiligingsoptiek
Ga naar: navigatie, zoeken

U hebt geen rechten om deze pagina te bewerken, want:

U hebt geen rechten om de gevraagde handeling uit te voeren.


Elementtype.png
Een norm is een actie die nodig is om een ] en beschreven via de SIVA-methodiek.

Eigenschappen

ID:
Deze eigenschap kan worden gebruikt om een element te voorzien van een unieke identificatie.
Titel:
Wordt weergegeven titel van de pagina (zo lang de pagina in de standaard naamruimte staat). Bijzondere eigenschap, wordt gebruikt door de extensie "Semantic Title"
Versieaanduiding:
Vul hier de huidige geldende versie in.
Gebruik in Nederlandse publieke sector:
Deze eigenschap zegt iets over de praktijk: of het beschrevene ook in de empirische wereld is. In tegenstelling tot 'Status actualiteit', wat aangeeft wat de formele/normatieve/redactionele status is.
Status actualiteit:
Kies uit deze lijst de huidige status van dit element. Als de status anders is dan actueel graag ook een tekstuele toelichting, waar mogelijk in de eigenschap Status toelichting
Status toelichting:
Leg hier uit waarom de pagina niet 'actueel' is, bijvoorbeeld waar het door is vervangen of wanneer het is vervallen. Leg ook links naar RFC's et cetera.
Practice:
Publicatiedatum:
Datum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)
Redactionele wijzigingsdatum:
Dit is de datum waarop de laatste versie is geïmplementeerd of de laatste wijziging is aangebracht. Als er geen wijzigingen zijn sinds de publicatiedatum kan dit vak leeg blijven.
Beveiligingsaspect:
Kies hier of de eis in de context Beleid, Uitvoering of Control thuishoort
Stelling:
Deze eigenschap kan worden gebruikt om elementen te voorzien van een stelling.
Conformiteitsindicator:
Woord of woorden die de schakeling vormen tussen een ISOR-object en de onderliggende normen
Invalshoek:
Ordening volgens SIVA-methode in intentie (doel), functie, gedrag of structuur.
Toelichting:
Deze eigenschap kan worden gebruikt om elementen te voorzien van een uitgebreide toelichting.
Grondslag:
de brondocumenten en hun uitspraken die zijn uitgewerkt in de huidige uitspraak. Notatiewijze: op elke regel sterretje, naam van brondocument, dubbelepunt, spatie, plek in het document, puntkomma, tweede plek in het document (etc.)

Relaties met andere elementen

Heeft bron:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Bron, Normenkader
Realiseert:
Toegestaan zijn een of meerdere (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Privacyprincipe, Beveiligingsprincipe

Vrije tekst voor nadere toelichting

 

        Annuleren