In- en externe bedreigingen

Uit NORA Online
ISOR:Interne en Externe bedreigingen /
Versie door Annemiekedewit (overleg | bijdragen) op 22 nov 2021 om 12:21 (objectdefinitie in lijn met versie 2.1)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 25 januari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Huisvesting Informatievoorzieningen is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Omvat besluitvorming over weerbaarheid tegen potentiële, fysieke schadelijke invloeden van binnenuit of buitenaf.

Objecttoelichting

Naast beveiligingsvoorzieningen, ter voorkoming van interne bedreigingen, moet de organisatie ook voorzieningen treffen die huisvesting Informatievoorzieningen (IV) beschermen tegen externe bedreigingen, zoals calamiteiten die veroorzaakt worden door de natuur of door menselijk handelen.


Natuurlijke calamiteiten kunnen onder andere zijn brand veroorzaakt door bliksem en/of schade aan gebouwen als gevolg van een aardbeving. Calamiteiten kunnen ook worden veroorzaakt door foute handelingen van medewerkers, zoals het niet onderbrengen van kopieën van kritische data op verschillende locaties of kunnen ontstaan als gevolg van ontwerpfouten of het nalaten van het treffen van beveiligingsmaatregelen.


Criterium

Tegen natuurrampen, kwaadwillige aanvallen of ongelukken behoort fysieke bescherming te worden ontworpen en toegepast.

Doelstelling

Het bewerkstelligen van de weerbaarheid van huisvesting IV en het voorkomen van verstoringen in huisvesting IV.

Risico

Niet-beschikbaar zijn van informatiesystemen en data, waardoor de aangesloten organisaties schade ondervinden in hun bedrijfsvoeringen.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 11.1.4

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
HVI_B.07.01 Natuurrampen, kwaadwillige aanvallen of ongelukken

De organisatie heeft geïnventariseerd welke data en apparatuur bedrijfskritisch zijn.

HVI_B.07.02 Natuurrampen, kwaadwillige aanvallen of ongelukken

Tegen bedreigingen van buitenaf zijn beveiligingsmaatregelen genomen op basis van een expliciete risicoafweging.

HVI_B.07.03 Natuurrampen, kwaadwillige aanvallen of ongelukken

Bij huisvesting van bedrijfsmiddelen wordt rekening gehouden met de kans op gevolgen van rampen veroorzaakt door de natuur en menselijk handelen.

HVI_B.07.04 Natuurrampen, kwaadwillige aanvallen of ongelukken

De aanwezige brandblusapparatuur wordt jaarlijks op geschiktheid gekeurd door de brandweer of een hiertoe erkend keuringsinstituut.