ISOR:Onderhoud van servers: verschil tussen versies

Uit NORA Online
ISOR:Onderhoud van servers
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Tekst vervangen - '|Heeft bron=BIO Thema Serverplatform' door '|importdatum=2019-05-10 |Heeft bron=BIO Thema Serverplatform')
(tekst aangepast n.a.v. review)
Regel 1: Regel 1:
 +
 
{{#Element:
 
{{#Element:
 +
|Elementtype=Beveiligingsprincipe
 
|ID=SERV_U.07
 
|ID=SERV_U.07
 
|Titel=Onderhoud van servers
 
|Titel=Onderhoud van servers
|Elementtype=Beveiligingsprincipe
+
|Is subnorm=Nee
 
|Versieaanduiding=1.0
 
|Versieaanduiding=1.0
 
|Status actualiteit=Actueel
 
|Status actualiteit=Actueel
|Redactionele wijzigingsdatum=01-02-2019
+
|Redactionele wijzigingsdatum=2019/02/01
|Publicatiedatum=01-02-2019
+
|Publicatiedatum=2019/02/01
|Beschrijving=In dit thema wordt apparatuur vanuit de ISO opgevat als het infrastructuurcomponent ‘server’ die periodiek onderhouden dient te worden. Het onderhoud behoort plaats te vinden binnen een tijdsinterval. Servers worden correct onderhouden door bevoegd personeel, om te zorgen dat de beschikbaarheid van de dienstverlening en de integriteit hiervan gegarandeerd is.
+
|Beschrijving=In dit thema wordt apparatuur vanuit de ISO opgevat als het infrastructuurcomponent ‘server’ dat periodiek onderhouden moet worden. Het onderhoud moet plaatsvinden binnen een tijdsinterval. Servers worden correct onderhouden door bevoegd personeel, om te zorgen dat de beschikbaarheid van de dienstverlening en de integriteit hiervan gegarandeerd is.
|Toelichting=Het actualiseren van configuraties van een serverplatform binnen een tijdsinterval.
 
|importdatum=2019-05-10
 
|Heeft bron=BIO Thema Serverplatform
 
 
|Criterium=Servers behoren correct te worden ''onderhouden'' om de continue beschikbaarheid en integriteit te waarborgen.
 
|Criterium=Servers behoren correct te worden ''onderhouden'' om de continue beschikbaarheid en integriteit te waarborgen.
 +
|Doelstelling=De reden waarom de norm gehanteerd wordt.
 
|Beveiligingsaspect=Uitvoering
 
|Beveiligingsaspect=Uitvoering
 
|Invalshoek=Functie
 
|Invalshoek=Functie
 
|Grondslag=* NEN-ISO/IEC 27002: 11.2.4
 
|Grondslag=* NEN-ISO/IEC 27002: 11.2.4
 +
|Px=300
 
|Conformiteitsindicator=onderhouden
 
|Conformiteitsindicator=onderhouden
 +
|Heeft bron=BIO Thema Serverplatform
 
|Heeft ouder=ISOR:BIO Thema Serverplatform Uitvoering
 
|Heeft ouder=ISOR:BIO Thema Serverplatform Uitvoering
 
}}
 
}}

Versie van 11 jul 2019 om 16:00

Versie 2.0 van 5 maart 2021 van de BIO Thema-uitwerking Serverplatform is vervangen door versie 2.1 van 25 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in pdf-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

In dit thema wordt apparatuur vanuit de ISO opgevat als het infrastructuurcomponent ‘server’ dat periodiek onderhouden moet worden. Het onderhoud moet plaatsvinden binnen een tijdsinterval. Servers worden correct onderhouden door bevoegd personeel, om te zorgen dat de beschikbaarheid van de dienstverlening en de integriteit hiervan gegarandeerd is.


Criterium

Servers behoren correct te worden onderhouden om de continue beschikbaarheid en integriteit te waarborgen.

Doelstelling

De reden waarom de norm gehanteerd wordt.

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 11.2.4

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
SVP_U.07.01 Onderhouden

Het onderhoud van servers wordt uitgevoerd met richtlijnen die invulling geven aan de volgende eisen:

  • Onderhoud wordt uitgevoerd volgens de door de leverancier aanbevolen intervallen voor servicebeurten.
  • Alleen bevoegd onderhoudspersoneel voert reparaties en onderhoudsbeurten uit.
  • Van alle vermeende en daadwerkelijke fouten en van al het preventieve en correctieve onderhoud wordt een registratie bijgehouden.
  • Voor onderhoud vanuit interne of externe locaties worden passende maatregelen getroffen.
  • Voordat servers na onderhoud weer in bedrijf worden gesteld, vindt een inspectie plaats om te waarborgen dat niet is geknoeid met de server en dat deze nog steeds of weer goed functioneert.