Server-onderhoud

Uit NORA Online
Versie door Annemiekedewit (overleg | bijdragen) op 26 okt 2021 om 10:30 (tekstuele aanpassing)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 5 maart 2021 van de BIO Thema-uitwerking Serverplatform is vervangen door versie 2.1 van 25 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft activiteiten voor de instandhouding van de adequate werking en het beveiligingsniveau van een serverplatform.

Objecttoelichting

In deze BIO Thema-uitwerking wordt apparatuur vanuit de ISO 27002 2017 opgevat als het infrastructuurcomponent ‘server’ die periodiek onderhouden dient te worden. Het onderhoud behoort plaats te vinden binnen een tijdsinterval. Servers worden correct onderhouden door bevoegd personeel om te zorgen dat de beschikbaarheid van de dienstverlening en de integriteit hiervan gegarandeerd is.


Criterium

Servers behoren correct te worden onderhouden om de continue beschikbaarheid en integriteit te waarborgen.

Doelstelling

Het waarborgen van continue beschikbare en integere servers.

Risico

Aantasting van de beschikbaarheid en integriteit van servers

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 11.2.4

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
SVP_U.07.01 Onderhouden

Het onderhoud van servers wordt uitgevoerd met richtlijnen die invulling geven aan de volgende eisen:

  • Onderhoud wordt uitgevoerd volgens de door de leverancier aanbevolen intervallen voor servicebeurten.
  • Alleen bevoegd onderhoudspersoneel voert reparaties en onderhoudsbeurten uit.
  • Van alle vermeende en daadwerkelijke fouten en van al het preventieve en correctieve onderhoud wordt een registratie bijgehouden.
  • Voor onderhoud vanuit interne of externe locaties worden passende maatregelen getroffen.
  • Voordat servers na onderhoud weer in bedrijf worden gesteld, vindt een inspectie plaats om te waarborgen dat niet is geknoeid met de server en dat deze nog steeds of weer goed functioneert.