Organisatiestructuur

Uit NORA Online
ISOR:Organisatiestructuur /
Versie door Jbreeman (Overleg | bijdragen) op 17 sep 2019 om 10:33 (versie aangepast)

Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Om de Huisvesting Informatievoorziening volgens de eisen te kunnen invullen moeten verantwoordelijkheden worden toegewezen. Functionarissen moeten de juiste positie hebben in de organisatie en toezien op het naleven van het Huisvesting Informatievoorziening beleid en wet- en regelgeving. Waar nodig moeten zij gepaste acties (laten) uitvoeren. Taken en verantwoordelijkheden moeten expliciet zijn benoemd en vastgesteld.


Criterium

De Huisvestingsorganisatie behoort voor de te realiseren Huisvesting Informatievoorziening een adequate organisatiestructuur in te richten en de aan functionarissen toe te wijzen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV) vast te stellen.

Doelstelling

Invullen, coördineren en borgen van de Huisvestingsvoorzieningen.

Risico

Schade doordat de huisvestingorganisatie niet effectief tot uitvoering komt.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
Huisv_B.09.01organisatiestructuurBinnen de Huisvestingsorganisatie hebben de verantwoordelijken voor Huisvesting-IV een formele positie.De verantwoordelijken voor de Huisvesting-IV hebben een formele positie
Huisv_B.09.02organisatiestructuurVoor Huisvesting-IV is een organisatieschema beschikbaar.Er is een Huisvestingsorganisatieschema beschikbaar
Huisv_B.09.03functionarissenHet organisatieschema toont de rollen/functionarissen binnen de Huisvestingsorganisatie.Het organisatieschema toont de rollen/functionarissen binnen de Huisvestingsorganisatie
Huisv_B.09.04taken, verantwoordelijkheden en bevoegdhedenDe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de functionarissen zijn expliciet belegd.De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de functionarissen zijn expliciet belegd