Passende maatregelen, technisch en organisatorisch

Uit NORA Online
ISOR:Passende maatregelen- technisch en organisatorisch
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

De maatregelen bestaan uit technische en organisatorische maatregelen.

De maatregelen zijn passend voor de waarschijnlijkheid en ernst van de risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Hierbij wordt rekening houdend metAVG art. 24 lid 1.:

de aard;
 • de omvang;
 • de context, en:
 • het doel van de verwerking.

Bij het bepalen van wat passend is wordt rekening gehouden met de waarschijnlijkheid en de ernst van de risico's, met name waar de verwerkingAVG overweging 75. kan leiden tot:

 • discriminatie,
 • identiteitsdiefstal of -fraude,
 • financiële verliezen,
 • reputatieschade,
 • verlies van vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen van door het beroepsgeheim beschermde persoonsgegevens,
 • ongeoorloofde ongedaanmaking van pseudonimisering, of:
 • enig ander aanzienlijk economisch of maatschappelijk nadeel;

of wanneer:

 • betrokkenen hun rechten en vrijheden niet kunnen uitoefenen of worden verhinderd controle over hun persoonsgegevens uit te oefenen;
 • persoonsgegevens worden verwerkt waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwelijke overtuigingen of vakbondslidmaatschap blijkt en bij de verwerking van genetische gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd of gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd over gezondheid of seksueel gedrag of strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen;
 • persoonlijke aspecten worden geëvalueerd om met name beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren of interesses, betrouwbaarheidDe mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteem. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. of gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen teneinde persoonlijke profielen op te stellen of te gebruiken;
 • persoonsgegevens van kwetsbare natuurlijke personen, met name van kinderen, worden verwerkt;
 • de verwerking een grote hoeveelheid persoonsgegevens betreft en gevolgen heeft voor een groot aantal betrokkenen.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Risicomanagement, Privacy by Design en de GEB via de conformiteitsindicator passende maatregelen.

Grondslag