Principes voor inrichten van beveiligde servers

Uit NORA Online
ISOR:Principes voor inrichten van beveiligde servers
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Bij het inrichten van een beveiligde server behoren beveiligingsprincipes in acht te worden genomen. In ISO zijn twee principes expliciet genoemd: “Security by design” en “Defense in depth”. In andere baselines (zoals SoGP) zijn nog verschillende andere van belang zijnde inrichtingsprincipes te vinden.

Principiële uitgangspunten voor het inrichten van serverplatforms.

Criterium

De principes voor het inrichten van beveiligde servers behoren te worden vastgesteld, gedocumenteerd, onderhouden en toegepast voor alle verrichtingen betreffende het inrichten van servers.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 14.2.5

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
[[{{{Pagina}}}|{{{ID}}}]]
[[{{{Pagina}}}|{{{ID}}}]]