Bewerken pagina: ISOR:Privacy Beleid geeft duidelijkheid en sturing

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

U hebt geen toestemming om deze pagina te bewerken, want:

U hebt geen rechten om de gevraagde handeling uit te voeren.


Elementtype*
Het elementtype waaronder deze pagina valt. U kunt dit niet wijzigen omdat het formulier is afgestemd op het elementtype.
:
ID
Deze eigenschap kan worden gebruikt om een element te voorzien van een unieke identificatie.
:
Titel
Wordt weergegeven titel van de pagina (zo lang de pagina in de standaard naamruimte staat). Bijzondere eigenschap, wordt gebruikt door de extensie "Semantic Title"
:
Versieaanduiding
Vul hier de huidige geldende versie in.
:
Gebruik in Nederlandse publieke sector
Deze eigenschap zegt iets over de praktijk: of het beschrevene ook in de empirische wereld is. In tegenstelling tot 'Status actualiteit', wat aangeeft wat de formele/normatieve/redactionele status is.
:
Status actualiteit
Kies uit deze lijst de huidige status van dit element. Als de status anders is dan actueel graag ook een tekstuele toelichting, waar mogelijk in de eigenschap Status toelichting
:
Status toelichting
Leg hier uit waarom de pagina niet 'actueel' is, bijvoorbeeld waar het door is vervangen of wanneer het is vervallen. Leg ook links naar RFC's et cetera.
:
Practice
:
Redactionele wijzigingsdatum
Dit is de datum waarop de laatste versie is geïmplementeerd of de laatste wijziging is aangebracht. Als er geen wijzigingen zijn sinds de publicatiedatum kan dit vak leeg blijven.
:
Publicatiedatum
Datum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)
:
Beschrijving
Deze elementeigenschap kan gebruikt worden om een element te voorzien van een beschrijving.
:
Criterium
Datgene wat er gedaan moet worden of gerealiseerd
:
Doelstelling
Geef hier het doel van de eis op, dus wat de reden is om de eis te stellen. Bijvoorbeeld het beveiligen van een dienst tegen een bepaald type dreigingen.
:
Risico
Beschrijf hier het risico dat het ISOR Object probeert te mitigeren
:
Beveiligingsaspect
Kies hier of de eis in de context Beleid, Uitvoering of Control thuishoort
:
Invalshoek
Ordening volgens SIVA-methodiek in intentie, functie, gedrag of structuur.
:
Is uitwerking van (specificatie)
Verduidelijkt van welk onderdeel van een kader of wet dit een uitwerking is
:
Conformiteitsindicator
Woord of woorden die de schakeling vormen tussen een ISOR-object en de onderliggende normen
:
Voetnoten*
Klik deze eigenschap aan als je ergens in de andere eigenschappen gebruik maakt van met de tag ref om voetnoten weer te geven
:
Grondslag
de brondocumenten en hun uitspraken die zijn uitgewerkt in de huidige uitspraak. Notatiewijze: op elke regel sterretje, naam van brondocument, dubbelepunt, spatie, plek in het document, puntkomma, tweede plek in het document (etc.)
:
Beginpunt
Toegestaan zijn (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Bron, Normenkader
:
Heeft bron
weergegeven als omgekeerde 'used by'. Toegestaan zijn (door komma's gescheiden) elementen van de volgende typen: Bron, Normenkader
:

Vrije tekst U kunt hier extra informatie toevoegen. Deze zal onderaan de pagina getoond worden, maar is niet opvraagbaar via query's.
:

Meta-informatie

Samenvatting bewerking U kunt hier een samenvatting of reden van de bewerking opgeven.
:
 
 

 
 
      Annuleren