ISOR:Service-managementbeleid en evaluatie richtlijnen: verschil tussen versies

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
k (titel in lijn met versie 2.1, data aangepast)
k (objectdefinitie in lijn met versie 2.1)
 
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 5: Regel 5:
 
|Versieaanduiding=2.1
 
|Versieaanduiding=2.1
 
|Status actualiteit=Actueel
 
|Status actualiteit=Actueel
|Redactionele wijzigingsdatum=2022/01/04
+
|Redactionele wijzigingsdatum=2022/01/10
 
|Publicatiedatum=2021/10/29
 
|Publicatiedatum=2021/10/29
 
|Beschrijving===Objectdefinitie==
 
|Beschrijving===Objectdefinitie==
Betreft richtlijnen voor het inrichten van beheerprocessen en voor het evalueren/uitvoeren van controleactiviteiten voor clouddiensten.
+
Betreft het resultaat van besluitvorming voor het inrichten van beheerprocessen en het systematisch ontwikkelde aanbevelingen voor het evalueren en uitvoeren van controle-activiteiten voor clouddiensten.
  
 
==Objecttoelichting==
 
==Objecttoelichting==
Regel 15: Regel 15:
  
 
Clouddiensten bestaan uit verschillende componenten en verschillende koppelvlakken. Het is van groot belang dat clouddiensten, vanwege risicomanagement, periodiek geëvalueerd worden. De evaluatie-activiteiten dienen ondersteund te worden met evaluatierichtlijnen, procedures en instructies, ter voorkoming van het risico dat de resultaten van de controle-activiteiten niet voldoen aan de gestelde eisen.
 
Clouddiensten bestaan uit verschillende componenten en verschillende koppelvlakken. Het is van groot belang dat clouddiensten, vanwege risicomanagement, periodiek geëvalueerd worden. De evaluatie-activiteiten dienen ondersteund te worden met evaluatierichtlijnen, procedures en instructies, ter voorkoming van het risico dat de resultaten van de controle-activiteiten niet voldoen aan de gestelde eisen.
|Criterium=De CSP heeft voor clouddiensten een servicemanagementbeleid geformuleerd met daarin ''richtlijnen'' voor de beheersingsprocessen, ''controleactiviteiten en rapportages.''
+
|Criterium=De Cloud Service Provider (CSP) heeft voor clouddiensten een servicemanagementbeleid geformuleerd met daarin ''richtlijnen'' voor de beheersingsprocessen, ''controle-activiteiten en rapportages.''
 
|Doelstelling=Richting geven aan de wijze waarop de beheerorganisatie voor clouddiensten moet zijn ingericht en de wijze waarop deze moet functioneren.
 
|Doelstelling=Richting geven aan de wijze waarop de beheerorganisatie voor clouddiensten moet zijn ingericht en de wijze waarop deze moet functioneren.
 
|Risico=De resultaten van controle-activiteiten uitgevoerd op clouddiensten voldoet niet aan de gestelde eisen.
 
|Risico=De resultaten van controle-activiteiten uitgevoerd op clouddiensten voldoet niet aan de gestelde eisen.
Regel 21: Regel 21:
 
|Invalshoek=Intentie
 
|Invalshoek=Intentie
 
|Grondslag=* CIP-netwerk
 
|Grondslag=* CIP-netwerk
|Conformiteitsindicator=Richtlijnen, controleactiviteiten en rapportages
+
|Conformiteitsindicator=Richtlijnen, controle-activiteiten en rapportages
 
|Heeft bron=BIO Thema Clouddiensten
 
|Heeft bron=BIO Thema Clouddiensten
 
|Status Actualiteit=Actueel
 
|Status Actualiteit=Actueel

Huidige versie van 10 jan 2022 om 16:52

Versie 2.0 van 1 juni 2021 van de BIO Thema-uitwerking Clouddiensten is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft het resultaat van besluitvorming voor het inrichten van beheerprocessen en het systematisch ontwikkelde aanbevelingen voor het evalueren en uitvoeren van controle-activiteiten voor clouddiensten.

Objecttoelichting

Het servicemanagementbeleid geeft richting aan de wijze waarop de beheerorganisatie voor clouddiensten moet zijn ingericht en de wijze waarop deze moet functioneren. Voor de ondersteuning van de specifieke beheerprocessen bestaan richtlijnen en procedures. De beheerorganisatiestructuur geeft de samenhang van de ingerichte processen weer.


Clouddiensten bestaan uit verschillende componenten en verschillende koppelvlakken. Het is van groot belang dat clouddiensten, vanwege risicomanagement, periodiek geëvalueerd worden. De evaluatie-activiteiten dienen ondersteund te worden met evaluatierichtlijnen, procedures en instructies, ter voorkoming van het risico dat de resultaten van de controle-activiteiten niet voldoen aan de gestelde eisen.


Criterium

De Cloud Service Provider (CSP) heeft voor clouddiensten een servicemanagementbeleid geformuleerd met daarin richtlijnen voor de beheersingsprocessen, controle-activiteiten en rapportages.

Doelstelling

Richting geven aan de wijze waarop de beheerorganisatie voor clouddiensten moet zijn ingericht en de wijze waarop deze moet functioneren.

Risico

De resultaten van controle-activiteiten uitgevoerd op clouddiensten voldoet niet aan de gestelde eisen.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is CIP-netwerk

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CLD_C.01.01 Richtlijnen

De Cloud Service Provider (CSP) beschikt voor clouddiensten over richtlijnen voor de inrichting van de service-managementorganisatie.

CLD_C.01.02 Richtlijnen

De Cloud Service Provider (CSP) heeft relevante beheerprocessen beschreven en effectief ingericht conform een vastgestelde cyclus, waaronder: registratie, statusmeting, monitoring, analyse, rapportage en evaluatie.

CLD_C.01.03 Controle-activiteiten en rapportages

De Cloud Service Provider (CSP) beschikt voor clouddiensten over richtlijnen voor het:

  • uitvoeren van controle-activiteiten, waaronder penetratie- en kwetsbaarheidstesten;
  • evalueren van en rapporteren over de performance, conformance en leveringsprestaties.