Speciale toegangsrechten beheer

Uit NORA Online
ISOR:Speciale toegangsrechten beheer /
Versie door Jdirks2 (Overleg | bijdragen) op 10 mei 2019 om 18:37 (Tekst vervangen - 'BIO Thema Toegangbeveiliging' door 'BIO Thema Toegangsbeveiliging')

Ga naar: navigatie, zoeken
Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging in december 2019.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Beheerders hebben voor bepaalde activiteiten speciale systeem bevoegdheden nodig om hun beheer activiteiten uit te voeren. De activiteiten die met zulke bevoegdheden kunnen worden uitgevoerd, kunnen diep ingrijpen in het systeem. Daarom moet hier voorzichtig mee om worden gegaan en zijn hiervoor procedurele maatregelen noodzakelijk.


Criterium

Het toewijzen en gebruik van speciale toegangsrechten moeten worden beperkt en beheerst.

Doelstelling

Het voorkomen van het misbruik en oneigenlijk gebruik van bedrijfsobjecten.

Risico

Personen die zonder aantoonbare redenen toegang hebben tot bedrijfsobjecten kunnen schade aan de bedrijfsbelangen veroorzaken.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 9.2.3

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
TVZ_U.06.01toewijzenHet toewijzen van speciale toegangsrechten vindt plaats op basis van risico-afweging, richtlijnen en procedures.Het toewijzen van speciale toegangsrechten vindt plaats op basis van risico afweging, richtlijnen en procedures
TVZ_U.06.02speciale toegangsrechtenGebruikers hebben toegang tot speciale toegangsrechten voor zover dat voor de uitoefening van hun taak noodzakelijk is (need-to-know en need-to-use).Gebruikers hebben toegang tot speciale toegangsrechten voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van hun taken
TVZ_U.06.03beheerstUitgegeven speciale bevoegdheden worden minimaal ieder kwartaal beoordeeld.Uitgegeven speciale bevoegdheden worden minimaal ieder kwartaal beoordeeld