Speciale toegangsrechten beheer

Uit NORA Online
ISOR:Speciale toegangsrechten beheer /
Versie door Eveliengentis (overleg | bijdragen) op 11 nov 2019 om 12:14 (aangepast naar nieuwe versie gedaan met Jan Breeman)
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Beheerders hebben voor bepaalde activiteiten, speciale systeem bevoegdheden nodig om hun beheer activiteiten uit te voeren. De activiteiten die met zulke bevoegdheden kunnen worden uitgevoerd, kunnen diep ingrijpen in het systeem. Daarom moet hier voorzichtig mee om worden gegaan en zijn hiervoor procedurele maatregelen noodzakelijk.


Criterium

Het toewijzen en het gebruik van speciale toegangsrechten moeten worden beperkt en beheerst.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO 2019 9.2.3

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TBV_U.06.01 Toewijzen

Het toewijzen van speciale toegangsrechten vindt plaats op basis van risicoafweging, richtlijnen en procedures.

TBV_U.06.02 Speciale toegangsrechten

Gebruikers hebben toegang tot speciale toegangsrechten voor zover dat voor de uitoefening van hun taak noodzakelijk is (need-to-know en need-to-use).

TBV_U.06.03 Beheerst

De uitgegeven speciale bevoegdheden worden minimaal ieder kwartaal beoordeeld.